HomeNieuwsColumnGeen woorden maar daden

Geen woorden maar daden

leeuwenincircus
In de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van afgelopen week stond het onderwerp ‘evaluatie notitie Dierenwelzijn op het programma’. Eén punt sprong naar voren bij de behandeling van deze overigens in het algemeen goed ontvangen evaluatie door de commissieleden. Het punt dat naar voren sprong was de wijze van omgaan die het college van B&W voorstelt met (wilde) dieren in circussen en bij evenementen.

Twee insprekers warmden de raadsleden op voor het debat. De één met emotie en wat feiten die direct wilde dieren uit circussen wilde hebben, de ander een woordvoerder van de circusbranche die de mogelijkheden juist open wil houden. Goede en nuttige informatie kwam bij beiden naar voren, zo constateerde ik voor de tv met koffie en een koekje. Kortom, ik ging er eens goed voor zitten.

En toen begonnen de fracties. Een oude bekende, Ankersmit, woordvoerder voor de Stadspartij, beet het spits af. Hij hekelde de talmende houding van het college, waar het het weren van wilde dieren in circussen in Purmerend betreft. Het college wil naar zijn mening onnodig wachten op aangekondigde regelgeving van het kabinet op dit punt. Saillant detail hierbij is dat woordvoerder Lammers van de circusbranche tijdens het inspreken net had uitgelegd dat de regering weinig vaart maakt met die regelgeving. Zo herinnerde ik me onder en slok koffie. Typisch deze regering, zo bedacht ik. Nieuwe zaken dood laten bediscussiëren in de publieke en politieke opinie, druk bezig zijn met stof opwarrelen daarmee de indruk wekken dat je druk bezig bent, ondertussen niets doen en daardoor de in ieder geval door één regeringspartij hevig bekritiseerde plannen van de vorige regering Rutte zijn beslag laten krijgen. Maar ik dwaal af!

De Stadspartij betoogde dat een Purmerendse aanpak om wilde dieren uit circussen te weren best mogelijk is. In den lande zijn er al vele gemeenten die daarvoor het wiel hebben uitgevonden. SP, GroenLinks, en D66 en enige individuele raadsleden van PvdA en AOV sloten zich duidelijk merkbaar volmondig bij het betoog van Ankersmit aan om wilde dieren nu te gaan weren in circussen.

De meeste anderen willen net als het college wachten op regelgeving door de Rijksoverheid, enigen toonden voorzichtige twijfel. De Stadspartij constateerde tot enige vreugde dat een meerderheid van de raad voor het weren van wilde dieren in circussen is. Dat is in ieder geval winst. Over het tijdstip waarop scheiden de meningen. Een scheiding tussen zij die nu -actief-  een aanpak willen en zij die nu -passief- op de regering willen wachten.
De Stadspartij verwoordde dit door de ene partij te betitelen als ’geen woorden maar daden’ en de anderen als ‘geen daden maar woorden’ stroming. Met name de VVD toonde zich duidelijk geërgerd over het betoog van de Stadspartij-woordvoerder, die haaks staat op de passieve houding van de VVD in deze. In de raadsvergadering van 31 januari zal de Stadspartij, samen met de op dit punt wel actieve partijen, een motie indienen om circussen met wilde dieren in Purmerend te kunnen weren. Dat belooft nog een aardig spektakelstukje te worden.

Een aantal partijen was na de discussie over de evaluatie dierenwelzijn door de spreektijd heen of bijna heen. Het volgende punt dat handelde over het wijzigen van de subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten kreeg daardoor een gehaast en oppervlakkig verloop. Kenmerkend probleem is dat het totaal aantal gemeentelijke monumenten in 2011 is gestegen met 40 naar 127. Ondertussen is het totaal beschikbare subsidiebudget gelijk gebleven. Het college stelt voor om het maximale beschikbare bedrag per geval te beperken tot € 5.000, (was € 20.400). Veel partijen vonden dat een logische oplossing voor een probleem.

Opnieuw was de woordvoerder van de Stadspartij spelbreker van diegenen die een snelle oplossing voor een probleem onderschreven en nog iets mochten zeggen. Woordvoerder Guus Jansen toonde aan dat het stijgen van het aantal gemeentelijke monumenten in 2011 noch in 2012 serieuze problemen heeft veroorzaakt. Waarom dus veranderen met de kans op verloedering door verlagen van de subsidiehoogte?
Een vraag die in de raadszaal bleef hangen ook bij gebrek aan deelnemers met overschreden spreektijd. In meerderheid namen de fracties het punt mee terug voor bespreking in eigen kring. Ook dat belooft dus nog enig weerwerk in de raadsvergadering.

Het was maar goed dat het punt over duurzaamheid eerder in de vergadering, om mij onduidelijke redenen, al van de agenda werd gehaald. Was dit er nog bijgekomen dan hadden we gaandeweg bij gebrek aan spreektijd van velen een ja-knikkende of nee-schuddende pantomime gezien.

Het politieke jaar 2013 voor verkiezingsjaar 2014 is duidelijk begonnen.

Column artikelen