HomeNieuwsColumnFeest in Purmerend

Feest in Purmerend

vlag.jpg
Het Wilhelmus wordt verplichte lesstof in de inburgeringcursussen. De Tweede Kamer stemde onlangs in met een motie daarover van de SGP.

Nu was het al zo dat door de cursussen inburgeren allochtonen slimmer waren geworden in allerlei geschiedkundige weetjes dan Nederlanders. Nu dreigen ze dus ook onze nationale hymne beter te gaan beheersen. Wijs mij één Nederlander aan die niet één maar drie coupletten uit zijn hoofd kent, laat staan alle 26 coupletten. Nog eventjes en de allochtonen zijn betere Nederlanders dan de autochtone Nederlanders. Vandaar dat minister Van der Laan ze nu al met Nieuwe Nederlanders wenst aan te spreken. Welk lot wacht de Oude Nederlanders als het aan minister Eberhard ligt? Gooit hij straks de oude schoenen weg als hij de nieuwe heeft ingelopen?

Persoonlijk zou ik de allochtonen liever het Italiaanse volkslied leren, dat is mooier en past beter in  de snel wijzigende maatschappelijke veranderingen in Nederland.
Steeds meer komen namelijk bij politici, commissarissen, directeuren en andere machthebbers domme maar ook duistere zaakjes aan het licht die je in Italië zou verwachten.
Werd Amsterdam in de volksmond wel eens aangeduid als het Venetië van het noorden. De werkelijkheid is dichterbij dan iedereen vermoed vrees ik. Nederland is rap op weg het Italië van het Noorden te worden.

Straks stemmen veel Nederlanders die voor ‘law and order’ zijn en gewoon uit verzet, op PVV en TON. Een niet aflatende stroom van schandaaltjes werken als dankbare reclameobjecten voor die partijen. De inburgering om bij die partijen iets te in de melk te brokkelen krijgen is in ieder geval de 26 coupletten van ons volkslied kunnen opdreunen. Althans dat zou ik, als ik het daar als alleen heerser voor het zeggen had, als toelatingsexamen eisen.

In De Telegraaf lees ik het volgende bericht in de aaneenschakeling van weinig vertrouwen wekkende zaken.
Een giftige minister Ter Horst haalt uit naar ‘graaiende’ politiecommissarissen, maar blijkt als burgemeester haar korpsbeheerder ook een toelage van € 9000,- per jaar te hebben gegeven. Die korpsbeheerder -Henk van Zwam- krijgt een permanente bonus op zijn salaris. De bonus voor korpschef Van Zwam is mogelijk saillant vanwege de verkeersboete van Ter Horst die de politiechef toen onzichtbare maakte. Van Zwam schermde volgens de krant destijds de drankbon van € 220,- af in de politieregisters.
Diezelfde burgemeester Ter Horst zag er geen been in om in diezelfde periode enige politiefunctionarissen ongenadig te straffen toen ze net als zij ook te diep in het glaasje hadden gekeken.
Volgens de krant toen ook nog iets wat de politiemensen in eigen tijd overkwam.

Ex-provinciecommissaris Borghouts haalt opmerkelijk naar links en rechts uit door te stellen dat veel Volksvertegenwoordigers onder de maat zijn. Daar heb ik hem toen hij dat moest melden en er wat aan moest doen, toen hij dus nog provinciecommissaris was, nooit over gehoord. Die gaat dus na zijn ontslag plotseling in het verzet. Hij gaat ook ‘lekker puh’ door met zijn bijbaantjes, zo laat hij weten. Ook bij het ABP waar hij toch maar mooi bestuurslid blijft. Je zal je pensioen daar maar gestald weten.

Purmerend zucht ondertussen onder de druk van de afvalbakken affaires. Allen door een blunderende wethouder veroorzaakt. 13 januari 2010 zal de grote afrekening komen voorspel ik u. Maar wethouder Krieger laat nog wel even ‘snel-snel’ allemaal half afgemaakte kleine schuilkeldertjes aanleggen, die hij van het bordje ‘ondergrondse afvalcontainer’ voorziet.
Krieger zit momenteel duidelijk onderaan in de collegepikorde, maar Wethouder Berent Daan zit hem zo op de valreep van deze collegeperiode op de hielen. Het project Bladergroen leidt door slecht aanbesteden en slecht toezicht straks tot een strop van ca. 3 miljoen euro.

Wethouder Engels had net die zeperd met Koemarkt 28, maar zit ook in zijn maag met de Stadsverwarming.
De Stadspartij doet een moreel appel op hem in de affaire van de onterecht geheven opslag op de  acceptgiro’s. Ondertussen zijn de besluiten over de warmtewet allen gevallen en als welingelichte kringen het juist hebben, dan leidt dat tot miljoenen terugbetalen aan gebruikers van teveel aan geheven tarief.
Ook Wherestad balanceert door het geldverslindende project Wheermolen West op het randje van een faillissement. Maar dat was tijdens de vergadering van de commissie SOB van 3 december jl. kennelijk nog een groot geheim voor hem. Wethouder Engels roemde de goede verstandhouding met de lokale woningcorporaties. Hij had alle vertrouwen in ze. Hoe anders is het een paar dagen na deze liefdesverklaring. Hans Engels laat een interessante opeenstapeling van problemen achter voor zijn opvolger.

Wethouder Keijzer lijkt de slimste. Enerzijds stuurt ze de raad, uitgezonderd Mario Hegger, het bos in met de door Waterland geblokkeerde verplaatsing van het rugbycomplex. Anderzijds pakt ze bliksemsnel de aangeboden helpende hand van de Sportraad om toch snel te zoeken naar een alternatieve locatie. Een locatie die haar dus als ca. een half jaar bekend moet zijn. Alleen Mario Hegger schijnt haar dubbelspel door te hebben.

En burgemeester Don Bijl? Die doet zijn best, maar kan zo maar eens worden opgezadeld met een bonnetjes affaire van één van zijn voorgangers.

Tja, en het 600 jaren feest van Purmerend barst binnenkort ook los.

Column artikelen