HomeNieuwsWelzijnEren en waarderen sportprestaties

Eren en waarderen sportprestaties

In de eerder vastgestelde sportvisie Sport in Beweging staat:

“We geloven in de meerwaarde en de kracht van sporttalent en topsport. De relatie tussen top- en breedtesport is een wederkerige. Aansprekende sportprestaties maken de inwoners van Purmerend trots en inspireren tot actief sporten. We zijn trots op onze sporttalenten en topsporters. We geven ze een gezicht en een podium.”

De aanleiding is de vraag hoe de gemeente om kan gaan met die sporters die een bijzondere prestatie behalen. De gemeente heeft de wil en ambities om voor hen wat bijzonders te kunnen doen, maar daarvoor ontbreekt op dit moment een kader of beleid. Om willekeur of toeval te voorkomen is het gewenst dat de gemeente duidelijk maakt op welke wijze zij sporters met een bijzondere prestatie in het zonnetje zet.

In een memo heeft wethouder Mario Hegger aangegeven hoe de gemeente Purmerend in voorkomende gevallen de bijzondere sportprestatie zal eren en waarderen.

Penning en oorkonde als blijk van eren en waarderen
In samenwerking met Spurd en de Sportraad is invulling geven aan deze ambitie zodat sporters een gezicht en structureel een podium krijgen na het bereiken van een topprestatie. Als oplossingsrichting is gekozen voor het uitgangspunt dit zo eenvoudig mogelijk te doen.

Voor wie:
Elke sporter, atleet of sportploeg, betaald of amateur, valide of aangepaste-sporter, woonachtig of geboren in Purmerend/Beemster die actief is binnen één van de door NOC/NSF erkende sporten.

Bijzondere prestatie:
Het behalen van het een medaille (goud, zilver of brons) op een NK, EK of WK, deelname aan de Olympische Spelen of het behalen van het landelijk kampioenschap van de hoogste amateurklasse van de
door NOC/NSF erkende sporten.

Prijs/erkenning
Ontvangt namens de gemeente als blijk van waardering een penning en een oorkonde die deze bijzondere waardering beschrijft. Wanneer er medailles zijn behaald op de Olympische spelen of Paralympische spelen dan zal een Zilveren Purmerender worden uitgereikt.

Ontvangst:
De betreffende sporter, atleet of sportploeg worden ontvangen op het stadhuis door de wethouder en/of burgemeester. Bij het behalen van een medaille tijdens de Olympische spelen kan ook naar een andere
locatie dan het stadhuis uitgeweken worden.

Communicatie:
Van de overhandiging wordt een foto en persbericht gemaakt die aan de lokale media wordt verstuurd en geplaatst op de verschillende sociale media.

Uitvoering en planning
In het algemeen zijn de bijzondere sportprestaties lokaal bekend; Spurd en de Sportraad zullen in voorkomende gevallen de beleidsambtenaar sport (en via hem/haar; de wethouder) attenderen indien een sporter, atleet of sportploeg voor deze waardering in aanmerking komt. De coördinatie ligt bij Spurd en Sportraad.

Ingangsdatum:
Het eren en waarderen via de aangegeven oplossingsrichting treedt per 1 februari 2022 in.

Financiële consequenties:
De kosten van dit voorstel blijven beperkt tot de aanschaf van nog te ontwerpen penningen en/of een Zilveren Purmerender, een eventuele bos bloemen en de ontvangst zelf met drankje en hapje voor aanwezigen.

Welzijn artikelen