HomeNieuwsColumnDementie neemt toe

Dementie neemt toe

BertgelejasHA
In Nederland zijn ongeveer 260.000 mensen die te maken hebben met een vorm van dementie. Door de vergrijzing is de verwachting dat dit aantal alleen maar zal toenemen. De senioren afdeling van de Stadspartij realiseert zich dat dementie veel gevolgen heeft voor degene die erdoor getroffen worden maar meer nog voor degenen die het dichtst bij de betrokkenen staan.
Dementie is een Latijnse term en betekent “ontgeesting”. Zenuwcellen, of verbindingen daarvan, in de hersenen raken steeds meer beschadigd en zorgen ervoor dat de hersenen niet meer kunnen functioneren. De achteruitgang in functioneren is bij mensen die dementie krijgen heel verschillend, sommigen kunnen nog jaren goed functioneren terwijl bij anderen de achteruitgang snel verloopt.
Dementie is eigenlijk een verzamelnaam voor veel voorkomende vormen van ziektebeelden waarvan de meest voorkomende alzheimer, vasculaire dementie, fronto-temporale dementie en lewy body dementie zijn.
De wetenschap heeft nog geen bewijzen dat dementie erfelijk is al komt het in sommige families wel meer voor dan in andere.
Om in een vroeg stadium de juiste hulp en ondersteuning te geven aan patiënten die gaan dementeren is het van belang om het begin van dementie te herkennen. Dat is best een moeilijk proces omdat dementie niet ineens zichtbaar wordt. Het is een zich langzaam ontwikkelend proces.

De drie opvallendste kenmerken van de ziekte zijn: 

  1. Achteruitgang van het geheugen: daarbij is vergeetachtigheid vaak het opvallendst. Het uit zich vaak ook in het moeite hebben met taal, het herkennen van allerlei zaken zoals personen, geluiden en gebeurtenissen. Ook het uitvoeren van dagelijkse bezigheden zoals persoonlijke verzorging, maar ook eten en drinken worden steeds moeilijker uit te voeren noodzakelijke bezigheden. Op den duur gaat een patiënt die aan dementie lijdt heel vaak vegeteren met de dood als gevolg.
  1. Gedragsverandering: patiënten kunnen agressief gedrag gaan vertonen, ook en vaak vooral tegen degene die zeer dichtbij ze staan. Ook kunnen ze onrustige gedrag vertonen en spullen niet terug kunnen vinden omdat ze deze verstoppen. Het komt ook voor dag de fatsoensnormen vervagen, dat uit zich in schelden of het plaatsen van ongepaste opmerkingen in gezelschappen.
  1. Stemmingswisselingen: momenten van angst, somberheid en depressiviteit komen steeds meer voor en gaan het leven van de patiënt en zijn naaste omgeving steeds meer beheersen.
Er zijn op dit moment nog geen geneesmiddelen voor het genezen of voorkomen van dementie of vormen hiervan zoals alzheimer. Wel wordt er wereldwijd onderzoek gedaan naar dementie en een geneesmiddel die deze verwoestende ziekte kan stoppen of voorkomen.
 Praktische gevolgen dementie
De seniorenafdeling van de Stadspartij doet al enige tijd onderzoek naar de praktische gevolgen die het krijgen van een vorm van dementie met zich meebrengt. Wij hebben vele gesprekken gevoerd met betrokkenen zoals familieleden, vrienden, collega’s en buren van mensen die zijn getroffen door een vorm van dementie. Ook hebben wij informatie opgehaald bij instellingen die gespecialiseerd zijn in zorgverlening aan mensen met dementie.
Wat ons duidelijk werd uit alle informatie is dat er met betrekking tot zorg, of dat nu op het gebied van natura of financiën is, maatwerk moet worden toegepast.
Er worden steeds meer jongere mensen getroffen door een vorm van dementie. In Nederland zijn er ongeveer 12.000 mensen met dementie die jongere zijn dan 65 jaar. Deze mensen zijn vaak nog betrokken in het arbeidsproces en sommigen hebben nog thuiswonende kinderen.
Op jonge leeftijd getroffen worden door dementie is extra ingrijpend, jonge mensen spelen vaak nog een actieve rol in de maatschappij. Het opgeven van hun rol als kostwinner of opvoeder is in hun beleving, zeker in de beginfase, onaanvaardbaar. Zij willen deze rol en hun andere bezigheden en verantwoordelijkheden dan ook niet loslaten. Hierbij willen we niet aangeven dat het voor ouderen minder ingrijpend is, iedereen die getroffen wordt door deze ziekte komt te staan voor een diepgaande problematiek. Dat is ook de reden dat de seniorenafdeling van de Stadspartij hieraan veel aandacht aan schenkt.
De seniorenafdeling van de Stadspartij zal ook in de toekomst veel aandacht aan de ontwikkelingen en de gevolgen van dementie blijven besteden. Met name de gevolgen voor jonge gezinnen, waarbij  we zeker de andere gedupeerden niet uit het oog verliezen, willen wij onderzoeken. De vraag die ons bezighoudt is hoe de beste vorm van hulp moet worden georganiseerd. In het ene geval zal hulp in natura van toepassing zijn en in het andere is financiële hulp noodzakelijk en in het derde geval beide. Zoals al eerder opgemerkt is maatwerk in het verstrekken van hulp gewenst en noodzakelijk. Ieder geval is een geval op zich die een specifieke aanpak vereist.
Mocht u geconfronteerd worden met deze ziekte in uw omgeving neem contact met ons op, wij gaan dan kijken op welke wijze wij kunnen helpen om de juist zorg te verkrijgen.

foto:Stadspartij

Column artikelen