HomeNieuwsColumnDe aarde evolueert met of juist ondanks de mens

De aarde evolueert met of juist ondanks de mens


Wimmenumer molen Egmond a/d/ Hoef
foto Stadspartij

Het gaat niet goed met o.a. het klimaat in Nederland en de rest van de wereld in het bijzonder. Dat is wat je bijblijft als je de nieuwsberichten nauwgezet volgt. Maar is dat zo en is er meer aan de hand?

Aangewakkerd door een oorlog en een beursgenoteerd fossiele brandstoffen tekort -dat tot grote exorbitante winsten bij energieleveranciers en hoge belastinginkomsten  leidt- rust er momenteel ‘bij ons’ vooral op aardgas een banvloek. Van deze vloek moeten we zo snel mogelijk af. Dat is de mededeling die vrijwel dagelijks door bestuurders en media ons wordt voorgehouden.

Zo wordt voor warmteopwekking de hybride warmtepomp recent genoemd door ons kabinet. Bij ons staat de gasvrij operatie met als welhaast enig alternatief de door houtige biomassa en gas aangedreven stadsverwarming centraal. De technische innovatie –een vorm van evolutie- staat bovendien niet stil.
En die innovatie gaat hard. Zo is er ook binnenkort de hoge temperatuur-warmtepomp. Beter dan de hybride warmtepomp en een vinding die binnenkort de concurrentie met allerlei warmte netten -zoals onze stadsverwarming- zal aangaan. Tenzij er binnenkort weer een betere vinding wordt gedaan, dat weer wel.
Zo is aardwarmte in de markt. Maar of aardwarmte op termijn de oplossing kan zijn om verbranding van gas of biomassa t.b.v. bijvoorbeeld onze stadsverwarming en individueel warmte gebruik te vervangen zal hopelijk over niet al te lange tijd duidelijk worden, onderzoek daarnaar vindt plaats.

Ongetwijfeld zal de opwekking van elektriciteit de oplossing zijn die ons naar de toekomst zal voeren als energiedrager. Er is nu op gezette tijden al zoveel echte groene elektriciteit beschikbaar dat ons stroomnet het niet meer aankan en dringend moet worden aangepast. En dat zal in een gezwind tempo gebeuren.

‘s Lands wijs, ’s lands eer

Elk volk kiest momenteel tegen hoge kosten al ‘bestuurlijk’ experimenterend een andere koers om in de toekomst uiteindelijk op hetzelfde uit te komen. De Duitsers hebben (tijdelijk?) kernenergie in de ban gedaan en omarmen aardgas en het smerige bruinkool en willen daar nu weer vanaf door nog meer aardgas te gaan gebruiken. De Fransen en de Engelsen gaan voluit over op groene en schone kernenergie. Wat hun betreft krijgt kernenergie zelfs een groen keurmerk. Hetgeen de Duitsers nu op hun beurt verfoeien en juist gaan voor een groen keurmerk op aardgas. Ondertussen kijken we in Nederland de kat uit de boom. Met als ‘nieuwe’ loten aan de stam dus de hybride en de hoge temperatuur warmtepomp. Ondertussen houden wij hypermoderne kolencentrales tegen hoge planschadekosten achter de hand en zetten we schoorvoeten in op de bouw van twee nieuwe kerncentrales.

Natuurlijk zetten wij ter opwekking van elektriciteit ook vol in op windmolens, zonneparken en helaas de zwaar vervuilende biomassa. Die laatste methode zal –hoop ik- met het stijgen van het menselijk verstand snel tot het verleden behoren. Ja, ook de menselijke geest evolueert.

Terzijde: steeds schieten me de woorden van kernenergie professor Kistemaker te binnen. Die stelde zich woordelijk op het standpunt: ‘Kernenergie, daar komt het uiteindelijk toch van, wat anderen ook beweren.’

Ik voorspel u dat de praktische veranderingen ter opwekking van energie sneller zullen gaan dan thans menselijkerwijs worden verondersteld. De ultieme boosdoener is de huidige overmaat van CO2 uitstoot door menselijke activiteiten in de atmosfeer. Om over het stikstof probleem nog maar te zwijgen. Daar valt evenwel meer over te zeggen. Hierover in een volgende column meer.

Column artikelen