HomeNieuwsColumnCoalitie nog vier partijen sterk

Coalitie nog vier partijen sterk

BertMeulenberg
In de raadsvergadering op donderdag 26 mei is Harry Rotgans namens de fractie van de ouderenpartij AOV Purmerend beëdigd als wethouder. De heer Rotgans neemt hiermee de opengevallen plaats in van de opgestapte D66 wethouder  Edwin Voorbij.

In eerste instantie was het de bedoeling dat D66 een nieuwe wethouder zou aanbieden na het opstappen van Voorbij. Ontwikkelingen binnen de coalitie hebben er voor gezorgd dat dit niet meer aan de orde was. D66 had wel een kandidaat wethouder geselecteerd, de heer Arnie Faro uit Gorinchem. Er waren namelijk een reeks van incidenten die voor de andere coalitiepartijen Stadspartij, VVD, CDA en de ouderenpartij AOV Purmerend onoverkoombare bezwaren opriepen om met D66 verder te gaan in een coalitie. Er ontstond een niet te herstellen vertrouwensbreuk.

In de raadsvergadering van 26 mei is er in de vergadering gedetailleerde uitleg gevraagd aan de coalitiepartijen. Dit ondanks de duidelijke uitleg eerder. Als fractievoorzitter heb ik gezegd dat wij ons niet gaan verantwoorden in deze vergadering. Wij zijn van mening dat we ons niet hoeven te verantwoorden aan andere partijen. Uiteraard zijn wij wel verantwoording schuldig aan onze partijleden en onze kiezers.

Onze partijleden hebben volledige uitleg gekregen in onze algemene ledenvergadering die woensdag 25 mei voor de raadsvergadering heeft plaatsgevonden. Onze kiezers geven we hierbij een korte uitleg van de gelopen procedure. Voor nadere en dieper uitleg kunnen ze ten allen tijden contact opnemen met onze fractie.

De verwijdering tussen de overige coalitiepartijen en D66 lag voor het grootste gedeelte in de opstelling van D66 naar de ontwikkeling van de kom A7. Deze ontwikkeling is opgenomen in het coalitie akkoord met overeenstemming van alle partijen ook met D66 dus. Kort na de opstelling van dit akkoord gaf een van de leden van de fractie van D66 aan dat hij dit punt van het akkoord niet meer kon steunen. Daar waren de overige fractie niet blij mee. Na diverse overleggen is dit met tegenzin geaccepteerd. Maar toen er door de betrokkene actief actie werd gevoerd zelfs op het individueel niveau tegen voorstanders van dit plan, werden de irritaties binnen de coalitie groter.

De bekende ‘druppel’ diende zich aan toen er zich binnen de fractie een tweede tegenstemmer aandiende. In een coalitievergadering op 9 mei werd daarop door alle overige coalitiepartijen het vertrouwen in D66 opgezegd. Geconstateerd werd ook dat D66 intern een verdeelde opstelling heeft. Op welke ander punten zou zich dat nog meer laten merken?Een en ander leidde tot een te grote vertrouwensbreuk om gezamenlijk verder te gaan.

Deelnemen in een coalitie geeft verplichtingen. Het uitvoeren van het gezamenlijk opgestelde coalitieprogramma is daar een onderdeel van.  Daarnaast wordt er van coalitiepartners onderling respect verwacht. Het via sociaal media uiten van onverholen kritiek op een van de onderwerpen uit het coalitieprogramma en leden van andere coalitiepartijen vindt de Stadspartij onaanvaardbaar en kan niet zonder gevolgen worden geaccepteerd.

Het college is na de recente raadsvergadering weer op de gewenste sterkte. De Stadspartij ziet met vertrouwen de toekomst tegemoet.

Column artikelen