HomeNieuwsColumnBeleid en olifanten

Beleid en olifanten

mugenolifant
Glunderend zie ik buurman door zijn tuintje lopen. De zaken voor vrienden, bekenden, buren enzovoort, met de buurlanden gaan goed sinds de prijsstellingen in de supermarkten in onze buurlanden nog scherper zijn geworden. Zelf transporteert hij niet veel goedkopere goederen meer van over de grens naar hier. Dat laat hij over aan gepensioneerden, oudere baanlozen en ik zie inmiddels ook veel baanloze (neem ik aan) jongeren. Hij organiseert één en ander en regelt dat alles eerlijk verloopt. Hij is weer de ondernemer die hij vroeger voor zijn vroeg pensionering ook was. Dat doet hem goed, dat straalt hij uit. De bezigheid die hij zo voor menige baanloze creëert vervult hem met trots.

Bij buurman kan ons kabinet dan ook niet stuk. ‘Wanbeleid is net zo moeilijk te organiseren als goed beleid’, dat is sinds kort zijn slogan. Hij heeft grote bewondering voor de bewindslieden en managers die een dergelijk beleid weten te vormen en in stand weten te houden. Als ex topondernemer heeft hij de techniek ook wel eens gebruikt zo vertelde hij me eens. In een crisissituaties onstaat er dan aan de oppervlakte zo’n warwinkel dat het voor degenen die achter de schermen aan de touwtjes trekken goed oogsten is. In dat kader wees hij me op het schijnbaar als vanzelf rijker en rijker worden van een select gezelschap in onze samenleving. Af en toe lees je daar inderdaad over, maar dit terzijde.
Vrolijk wijst hij erop dat onze minister president in verkiezingstijd alle Nederlanders duizend euro voordeel beloofde. Niemand geloofde hem toen, maar de opmerkzame buurman en de goede krantenlezer hebben inmiddels kunnen vaststellen dat deze belofte op 1 september 2014 ingelost gaat worden. Het statistische bureau van de Europese Unie (Eurostat) zal in september de definitie van het begrip bruto binnenlands product veranderen. De economie van alle landen zal daardoor op papier in één dag enorm groeien. Deze extra groei bedraagt ongeveer 2,4 procent. Nederland zal achttien tot 24 miljard euro rijker worden En nu komt  het, dat is ruim duizend euro per Nederlander.

Het tekort van Nederland dat volgens de Europeaanse bureaucraten niet meer dan 3 procent mag zijn daalt ineens van boven de 3% naar 2,9%. Veel cijfers zullen er op papier ook een stuk prettiger gaan uitzien. Het consumentenvertrouwen zal erdoor toenemen, burgers zullen gemakkelijker hun beurs opentrekken.
Buurman is door al dit gedoe in korte tijd van een overtuigde socialist een liberale anarchist geworden. Het neo liberalisme volgens de doctrine van Reagan en Thatcher is zijn grote voorbeeld geworden. Hij verwijst in dat kader dan ook naar de geniale wijze waarop onze regering via achterkamertjesoverleg de hulp kreeg van allerlei oppositiepartijen om de vele wetjes en regeltjes erdoor te krijgen die het neo liberale beleid mogelijk moeten maken. Vaak maatregelen die regelrecht tegen de verkiezingsbeloften van de partijen ingaan.
En behoudens cynische opmerkingen daarover kan ik er geen speld tussenkrijgen.

Dat ook de van huis uit socialistische Franse president Francois Hollande inmiddels de conservatief neo liberale economische theorieën aanhangt sterkt hem alleen maar. ‘Samsom en de anderen zijn hard op weg hem te kopiëren’, zo laat hij niet af mij te melden.
Hollande heeft toch al buurman zijn interesse gewekt. Zo vertelde hij me laatst dat toen Hollande zijn concubine Valérie Trierweiler vertelde dat hij haar inruilde voor een ander Valérie Trierweiler een enorme knokpartij begon. Die knokpartij leverde zo’n 3 miljoen euro schade op. Althans dat zou de schade zijn van de kunstschatten die Valérie Trierweiler na de vechtpartij met Francois Hollande aangericht had. Antieke vazen, een pendule van tweehonderd jaar oud, antiek meubilair, wandschilderingen en andere kunstwerken van historische betekenis: alles kapotgeslagen.
Veiligheidsagenten van Hollande trokken Valérie van Hollande af, waarna zij haar woede op de kostbaarheden van het Élysée begon te koelen. Met een spuitje en enige dagen ziekenhuisopnamen werd ze gekalmeerd. Inmiddels is het stel na een etentje definitief uit elkaar.

Buurman is nu eenmaal gek op mensen die iets presteren dat positieve of negatieve reacties bij mensen opwekt, heb ik vastgesteld.
Buurman helpt straks ook de Stadspartij bij het uitventen van de verkiezingspropaganda. Hij wil de saaiheid en voorspelbaarheid van de Purmerendse verkiezingen doorbreken. Hij heeft dan ook bedongen dat hij het stemmentrekken op zijn manier mag doen. Hij heeft daarvoor over de grenzen een aantal ideeën en materiaal opgedaan.
Dus ziet u bijvoorbeeld straks olifanten of een zeppelin de boodschap van de Stadspartij uitdragen dan weet u hoe dat komt.

Column artikelen