HomeNieuwsOnderwijsAfname Peuterspeelzalenbezoek in Purmerend

Afname Peuterspeelzalenbezoek in Purmerend

peuterspeelzaal
Sinds enige tijd wordt landelijk een terugloop gesignaleerd van het aantal kinderen bij peuterspeelzalen. Ook in Purmerend blijkt er sprake van een grote afname van het peuterspeelzaalbezoek.

Door deze afname is sprake van overcapaciteit van het peuterspeelzaalwerk in Purmerend. Het is noodzakelijk om deze weg te werken.
De komende tijd wordt gewerkt aan een structurele oplossing om hiertoe te komen. Op dit moment is het belangrijk om het huidige peuterspeelzaalwerk op niveau te houden totdat er een structurele oplossing is.

Het college stelt daarom voor om voor 2010 het subsidiebedrag per peuter te verhogen. De verhoging van het subsidiebedrag per peuter in 2010 is een tijdelijke maatregel en wordt daarom verleend in de vorm van een eenmalige projectsubsidie.
De inrichting van peuterspeelzaalwerk wordt per 2011 herzien.

Bron: persbericht B&W

Onderwijs artikelen