HomeNieuwsColumn643 miljoen naheffing is slechts het topje van de ijsberg

643 miljoen naheffing is slechts het topje van de ijsberg

verdelingvandeillegalemarkt
Het is gespeelde verontwaardiging  die voornamelijk politieke stemmingmakers over de 643 miljoen naheffing op de afdracht aan de Europese  Unie op ons loslaten. Al geruime tijd was bekend dat er een herijking (bronnenrevisie) plaatsvond over de periode 2002-2013 van het resultaat van het bruto binnenlands product (bbp).

Het bruto binnenlands product (bbp) is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar). Het CBS meet tot voor kort het bbp door voor elk bedrijf de waarde van de verkopen van de inkopen af te trekken. Maar een nieuwe rekenmethode om binnen een begrotingstekort te komen gaat nog voor grote verrassingen zorgen.

Elke economische activiteit kan namelijk worden meegeteld bij de berekening van het bbp. Daarmee kan ook worden gespeeld om het begrotingstekort te verlagen. Dus zowel economische activiteiten in het witte maar ook het grijze (wiet, prostitutie, belastingontwijking) en zwarte (corruptie, belastingontduiking, harddrugs) economische circuit kunnen worden gebruikt. Het gaat er dus ook niet om of de staat het bbp zelf heeft verdiend of dat het hard meetbaar is. Het bbp is in economische zin alles wat wij met zijn allen bruto zouden verdienen.

Even leek het erop dat het volgens de nieuwe methode nu al meetellen van de economische resultaten(om het begrotingstekort te verlagen) van wiet en prostitutie de veroorzaker van de naheffing was. Niets bleek al snel minder waar, het blijkt nu nog slechts het gevolg van een revisie van de doorsnee economische bronnen. Daaruit blijkt overigens dus ook dat onze economie er veel rooskleuriger voorstaat dan men ons wil doen geloven c.q. men aannam. De bezuinigingen die ons onder de beruchte 3% moesten brengen hadden dus een stuk gematigder kunnen zijn.
Het lijkt er daarom steeds meer op dat bezuinigen dus een doel zin en geen middel. In mijn opvatting is er een crisisachtige situatie gecreëerd om allerlei maatschappelijk moeilijk liggende veranderingen doorgevoerd te krijgen. Onder het motto: onder voldoende druk wordt alles vloeibaar. Over nut en noodzaak van deze strategie laat ik nu maar een in het midden en over aan uw eigen fantasie. Maar dit terzijde.

Terug naar het bbp. De nieuwe Hollandse rekenmethode heeft ook een keerzijde. Het meetellen van nu nog enige factoren uit het grijze economische circuit (wiet en prostitutie) heeft de aan autisme grenzende economische specialisten wakker gemaakt.
Hierdoor zullen we nog meer naheffingen krijgen. Over eerlijk verdiend geld of niet. Over door de staat geïnd geld of niet.

Ondertussen worden nu namelijk alle factoren uit het grijze en zwarte circuit op economische waarde t.b.v.het bbp geschat. Het beperkt zich nu nog tot wiet en prostitutie, maar ook de andere illegale en criminele handel of die nu door een blauwe of een witte boord wordt bedreven krijgt een verdienwaarde opgespeld. Het gaat daarbij alleen in Nederland al om 60 á 70 miljard euro.

De doorsnee Nederlander die denkt alleen met de witte economie te maken te hebben gaat binnenkort dus ook een naheffing en een structurele afdracht betalen voor de resultaten in het witte en zwarte circuit.

Het wachten is op de niet gespeelde maar echte verontwaardiging als het eerlijke volk merkt hoe ze zwaar moet bloeden voor de boeven die nu nog gemakkelijk wegkomen met hun criminele handel.

Denk u het loopt zo´n vaart niet? Kijk dan naar dit verbijsterende interview met Michel van Hulten.

Column artikelen