HomeNieuwsWelzijnZwolle is diervriendelijke gemeente van het jaar 2021

Zwolle is diervriendelijke gemeente van het jaar 2021

Betsie vertroeteld
foto Stadspartij

Purmerend gedeeld tweede

De gemeente Zwolle heeft bij het Landelijk Congres Dierenhulpverlening de titel voor de diervriendelijke gemeente in 2021 gekregen. Zwolle is hiermee de opvolger van Amsterdam en Leeuwarden die de titel al eerder in de wacht sleepten.

Omdat de beide runner ups zo dicht bij elkaar liggen, is besloten dat zowel Purmerend als Diemen een 2e plaats hebben gekregen.

Dierenwelzijn

De diervriendelijke gemeente van het jaar is in het leven geroepen om zorg voor dierenwelzijn te belonen en als voorbeeld en mogelijke inspiratie voor andere gemeenten te dienen. Want er zijn gelukkig steeds meer gemeenten die dierenwelzijn belangrijk vinden en zorg voor dieren meenemen in beleid.

Dierenlot reikt sinds 2018 een prijs uit voor de meest diervriendelijke gemeente. Afgelopen zaterdag werd (eerder uitgesteld door corona) de winnaar voor 2020 bekend gemaakt: gemeente Zwolle. Gemeente Purmerend werd gedeeld tweede samen met de gemeente Diemen. “Gefeliciteerd gemeente Zwolle! Dit is een ontzettend mooie opsteker voor iedereen die zich inzet voor het welzijn van dieren en het groen.”

Waardering voor alle Purmerendse collega’s

De gedeelde tweede prijs is een waardering voor alle collega’s bij de gemeente Purmerend die zich hiervoor inzetten.” Bij de gemeente Purmerend werkt Michel Geijssens: “Ik werk als stadsecoloog en zet mij in voor het dierenwelzijn en ecologie in de stad. Zo zorg ik ervoor dat de Wet natuurbescherming wordt nageleefd. De beschermde natuur in Purmerend – dieren en planten – laten we elke drie jaar onderzoeken. De bevindingen zijn beschikbaar via florafaunacheck.nl. Doordat we weten welke beschermde soorten voorkomen binnen de gemeente, kunnen we daar rekening mee houden en maatregelen nemen als dat nodig is. Procedures verlopen daardoor sneller. Dit is een extra motivatie om op dezelfde weg door te gaan.”

Nieuwe dierenwelzijnsnota en klankbordgroep

De nominatie viel samen met een aantal maatregelen die de gemeente Purmerend in 2020 nam om het welzijn van dieren en de biodiversiteit te verbeteren. In januari 2020 nam de gemeenteraad van Purmerend de nieuwe Dierenwelzijnsnota. Ook is er sinds eind 2018 een klankbord Dierenwelzijn met het belangrijkste doel adviezen te geven aan het college op het gebied van welzijn. “We streven ernaar het bewustzijn rondom flora en fauna onder kinderen en volwassenen te vergroten”, laat wethouder Van Meekeren in een reactie weten. ”We willen als gemeente niet alleen inzetten op meer groen maar ook op meer biodiversiteit. Dat vinden wij heel belangrijk binnen onze gemeente.”

Dierenwelzijn in verkiezingsprogramma Stadspartij-Beemster Polder Partij

Stadspartij-Beemster Polder Partij hebben in het verkiezingsprogramma een hoofdstuk besteed aan Dierenwelzijn. HIER KUNT U DIT HOOFDSTUK LEZEN

Welzijn artikelen