HomeNieuwsColumnZondagochtendrust

Zondagochtendrust

zondagopen
Eindelijk gaat het dan gebeuren. De winkels mogen vanaf 1 juli zeven dagen per week open. De eerste kamer heeft toegestemd in wijziging van de winkeltijdenwet en nu kan elke gemeente zelf bepalen hoe de winkelopeningstijden er tussen 06.00 uur en 22.00 uur uitzien.
Als het aan het college van Purmerend licht dan zijn de winkels zondags open van 09.00 tot 20.00 uur en de supermarkten van 12.00 uur tot 20.00 uur.
Nog steeds een merkwaardige beperking ten opzichte van de mogelijkheden en de rest van de week. Cultuurveranderingen gaan in Nederland als ze al plaatsvinden schoksgewijs en door menigeen wordt deze stap nog als een grote schok ervaren. Dat blijkt maar weer.

Een verandering van een cultuur die terugvoert op een eeuwenoud door de kerk overgenomen gebruik. Onder keizer Constantijn de Grote werd namelijk de zondag al een vrije dag. De keizer vaardigde in het jaar 321 een wet uit die werken op ‘de meest eerbiedwaardige dag van de zon’ verbood. Constantijn had echter geen christelijke motieven, maar wilde met zijn wet bijdragen aan de verering van de zon. Een heidense achtergrond, net als bijvoorbeeld de midwintertrekken van Kerstmis zijn geherinterpreteerd en opgenomen in de christelijke geloofsbelijdenis, maar dit terzijde.
In de loop van de eeuwen is het keizerlijk arbeidsverbod door de kerk zoals dat zo mooi heet gekerstend. De synode van Rouen zette in 650 sancties op overtreding, en in de zestiende eeuw verklaarde Rome schending van de zondagsrust zelfs tot doodzonde.

Maar het kleine beetje Verlichting dat  dezer dagen maatschappelijk valt waar te nemen, leidt tot de ontworsteling aan deze eeuwenoude kerstening.
Gerard Schouw van D66 gooide knuppel als volgt in het hoenderhok: “Sommige mensen gaan naar de kerk, anderen naar een sportveld. De overheid moet daar geen oordeel over hebben”. Hij kwam met een motie tot afschaffen van de Zondagswet uit 1815. Deze wet bepaalt dat je op zondag tot 13.00 uur geen openbare bijeenkomsten mag houden, behalve wanneer ze religieus zijn.
Aanvankelijk was de VVD een medestander maar om het draagvlak van het Kabinet Rutte 1 (VVD, CDA, ‘PVV’) te vergroten was de steun van de kleine religieuze partijen nodig en leverde de VVD haar steun aan het D66 voorstel dus in. Na het debacle met Rutte 1 kwam bij Rutte 2 (VVD, PvdA) het punt weer boven tafel en nu wordt het dus een historisch feit.

Natuurlijk zijn in onze cultuur nog steeds religies op het continuüm van streng socialistische tot streng gereformeerde aard die deze ontwikkeling proberen te stuiten. Ook in Purmerend uiteraard.
Stadspartij woordvoerder Ankersmit wees er fijntjes op dat deze weerstand het beeld geeft van iemand die een langspeelplaat in een CD speler probeert te proppen en er daarbij zelfs geen benul van heeft dat die al weer door een USB stick is vervangen.
Kortom door het volk gewenste veranderingen laten zich niet stoppen, zeker niet als je ze met dwang probeert tegen te houden.
Diverse partijen willen nu zelfs proberen de beperking die het college toch nog probeert op te leggen te elimineren en zo van de zondag een gewone koopdag maken. Geef alle winkels en ook de supermarkten de mogelijkheid om net als de ander dagen van de week van 06.00 uur tot 22.00 uur open te zijn. Dat is hun inzet.
Namens de Purmerendse City Ondernemers (PCO) sprak mevrouw Breuk in en die vertelde dat haar achterban in vereniging en met ondernemersverstand met de verruimde openingstijden zal omspringen. Een zeer verfrissend geluid dat de ontworsteling van ondernemende winkeliers aan allerlei van bovenop bepaalde betutteling markeert.

Of de winkels nu allemaal van 06.00 uur of van 12.00 uur open zijn maakt mij niets uit. Ik houd me aan de zondagochtendrust en ga toch pas na 12.00 uur inkopen doen. Voor mij is winkelen ook zondagsrust!

Column artikelen