HomeNieuwsColumnWriter’s Block

Writer’s Block

dreamstime_10196402
Buurman komt binnen en ziet me zitten piekeren. ‘Ha Meander kom je weer niet uit dat stukje voor op de website. Mis je inspiratie, heb je een writer’s block? Moet ik je even helpen?’ Ik mompel wat voor me uit en dat ziet buurman als een aanmoediging.

‘Weet je nog je vorige column Meander over die excuuscultuur waar plotseling zoveel belangstelling voor is? Nu ik weet er nog een paar. Wat dacht je van de Molukkers die dienst deden in de KNIL. Die met een dienstbevel met hun ganse familie naar Nederland werden bevolen. Zou tijdelijk zijn maar het werd permanent. Nooit excuus voor gemaakt door welke regering dan ook.

Ook las ik onlangs een verhaal over zeven burgemeesters die in de oorlog tegen bevelen van de bezetter ingingen. Die werden ontslagen en gedeporteerd. Eén kwam er maar terug. Heeft de regering in ballingschap nooit iets aan gedaan, ook geen Rode Kruispaketten gestuurd.  En na de oorlog, voor zover ze nog leefden, niet geholpen. Nooit excuus voor gemaakt.” Ik merk iets op in de trant van dat ik dat triest vind, maar dat je met dat excuus maken wel aan de gang kan blijven als je erover brainstormt.

‘Oke, schrijf dan iets over die Hero Brinkman die voor de tweede keer de Arondeuslezing wist te frustreren. Of over die PVV-gedeputeerde die een PvdA- collega-Statenlid Selçuk Öztürk van de PvdA ”een stuk uitgekotst halalvlees, gemaakt van Turks varken” heeft genoemd. Vergeet ook onze Koningin niet die dik verstopt onder de lakens moskeeën bezocht. Allemaal in het economische belang van onze natie. En de reactie van blonde Geert daar weer op. Vervolgens de reactie van onze vorstin die het allemaal maar onzin vindt. En toen de reactie van dat PvdA-Kamerlid die deze opmerking van de Koningin weer als een politiek statement veroordeelde.’ Zuchtend geef ik buurman terug dat ik als rechtgeaard republikein me over ons vorstenhuis niet druk wens te maken. Voorts probeer ik PVV-provocaties dit jaar uit mijn columns te houden. Dat lukt nu dus al weer niet, net als het minder eten, drinken en het stoppen met roken.

‘Oké schrijf dan iets over de horrorwinter die ons verleden jaar werd voorspeld. Bijvoorbeeld meteen dat die voorstellen om het KNMI op te doeken, omdat het een linkse hobbyclub is, dus zo gek nog niet zijn. Neem dan meteen het opdoeken van één van de drie tv-netten, wat de VVD wil, erin mee. Wat mij betreft kunnen ze overigens alle drie de netten wel opheffen. Nu is het noch een linkse noch een rechtse hobby op tv wat ik voorgeschoteld krijg, maar dit terzijde.’ ‘Buurman je draaft door’, antwoord ik.  ‘In Nederland maken ze geen tv, maar alleen maar commerciële reclameboodschappen die ze tv-programma’s noemen. Voorts houden ze elkaar bezig zodat je steeds dezelfde mensen ziet die elkaar het balletje toespelen.. En wat dat KNMI-verhaal betreft, ik luister alleen maar naar Jan Visser op Radio Noord-Holland.  Die beperkt zich altijd tot het weer van de dag of de volgende dag, zeer betrouwbaar!’

‘Wel Meander, wat vind jij dan van die opmerkelijke opmars van de SP? In de peilingen is de partij nu al bijna net zo groot als de VVD. SP-kopstuk Emile Roemer ziet samenwerking met de VVD in een regering wel zitten, dat is even opmerkelijk. Ik kijk er al naar uit.’ Een beetje bozig reageer ik door te stellen dat we steeds meer een volkje van leeghoofden en leve de lol en altijd maar mopperen aan het worden zijn. Welingelichte kringen beweren zelfs, zo stel ik met een stalen gezicht, dat de PvdA Andre van Duin zou hebben gepolst voor een volgend lijsttrekkerschap. Buurman kijkt me ongelovig aan bij dit laatste.

Opgelucht leg ik mijn pen neer, dankzij buurman ziet deze column toch weer het licht.

Column artikelen