Wisselen

oudmuntgeld
Allerwegen wordt verwacht dat Griekenland binnenkort de drachme weer zal moeten invoeren. De hedendaagse astrologen, die zich nu economen noemen, wijzen erop dat meer landen op hun oude nationale munt zullen moeten terugvallen. Kortom, er wordt voorspeld dat het feest van de euro spoedig ten einde zal zijn. Ook in Nederland hoor je de roep om terugkeer van de gulden opmerkelijk vaak klinken. Een foute keuze, want dat isoleert ons weer van het vele buitenland dat ons omringt. In dat kader zou het beter zijn dat er wordt teruggevallen op een gemeenschappelijke munt met Duitsland. Maar het is voorspelbaar dat hierover de emoties en de sentimenten onder het volk zullen oplaaien. Dit terzijde.

Toen de gulden voor de euro werd gewisseld, betaalden we voor de euro twee gulden en 20 cent. Dat bleek achteraf een dure aankoop; 10% boven wat het had moeten wezen. Er werd dus met ons geld winst gemaakt dat uiteindelijk werd gebruikt om de Duitsers te helpen het achtergebleven Oost-Duitsland onder de arm te nemen.

Bij terugwisselen zal dus wel weer iets soortgelijks gebeuren. Reken er niet op dat de euro twee gulden en 20 cent zal opleveren in uw portemonnee. Het geld dat via het Europese noodfonds in het zwarte gat van de olijflanden is geschoven, moet uiteindelijk ook worden afgeschreven. Een slinkse vorm van kapitaalvernietiging waar vroeger oorlogen voor nodig waren. Die oorlogen hoeven niet meer en dat is de winst. Maar ook aan deze schijnbare rust kan dus zomaar een einde aankomen. Dat de Franse toppoliticus Juppé nu al waarschuwt voor nieuwe Europese oorlogen is in dit licht bezien dus een sterk staaltje van doordenken.

Mijn generatie rekent nog vaak een prijs in euro’s terug in guldens. Je schrikt dan wat alles in betrekkelijk korte tijd duurder is geworden. Kijk maar eens naar de huizenprijzen. Die worden nu verkocht voor een hoeveelheid/aantal euro’s gelijk aan dezelfde hoeveelheid/aantal guldens toen. Dit onverlet de huidige zakkende huizenprijs die dus nog fors boven de prijs van het guldentijdperk zit. De gewenning bij de oudere generatie zal bij de invoering van de gulden dus gemakkelijk gaan. Anders is het met de jongere generatie die gewend is aan de waarde van de euro en de gulden voortdurend terug zal gaan rekenen naar de euro. Pragmatici stellen daarom dat we maar gewoon één euro gelijk moeten stellen met één gulden.

Kortgeleden werd bekend dat in het diepste geheim er een wet was voorbereid die tijdens de bankencrisis het nationaliseren van de ING Bank mogelijk moest maken. In stilte, in het diepste geheim, is ons Nederlandse bestuur dus nog steeds tot veel in staat. De geest van de Gouden Eeuw waart nog rond, denk ik dan heel eventjes. De tijd dat al het geld van de wereld lag opgeslagen in de kelders van het Stadhuis op de Dam, want daar zat toen iets wat je nu de Wereldbank zou kunnen noemen.

Zo heb ik nu uit zeer betrouwbare bron vernomen dat op een geheime plek in Nederland de gulden al weer is geperst en in grote hoeveelheden ligt opgeslagen om uit te delen. Veel Nederlanders krijgen een zakje met muntgeld om vast te wennen aan de nieuwe oude munt. Dat deze in dit stadium nog opgevuld blijkt te zijn met chocolade is natuurlijk een detail. Het gaat om het signaal dat er vanuit gaat.

Even een blik op Purmerend, de commissie Samenleving om precies te zijn. In die commissie kwam de toegankelijkheid voor slechtzienden van de Koemarkt aan de orde. Goot+ en/of geleidlijn moet er komen. Ik durf het haast niet te zeggen maar ik ben geen fan van de praktische invulling en uitstraling van de Koemarkt. Het ruimtelijk ontwerp is mooi de invulling met het beeld ook, maar het gebruik is erbarmelijk en laat na een jaartje al een naar mijn mening snel verloederend geheel zien. Om over de rottende bomen nog maar te zwijgen. Of en hoe je daar als slechtziende je weg moet vinden kan ik alleen maar gissen. Zomers staat het vol met opgehoopte terrassen, aan de randen staan het hele jaar door vaak trossen fietsen vastgebonden. De dure sierbestrating op de Koemarkt is overal aan het breken door het zware verkeer en het evenementengebruik van het plein. Als we toch aan het omwisselen zijn dan kan de oude onverwoestbare Koemarkt misschien ook wel weer terugkomen.

Column artikelen