HomeNieuwsAlgemeen BestuurWijkinloopspreekuur Weidevenne druk bezocht

Wijkinloopspreekuur Weidevenne druk bezocht

roaldhelm

Twee keer per jaar houdt wijkwethouder Roald Helm (foto) inloopspreekuur in de wijk. In samenwerking met wijkagent Peter Bouwer en de wijkmanager van Weidevenne konden de bewoners weer aandacht vragen voor een probleem, een verzoek doen of een wens kenbaar maken.

Het was een komen en gaan van bewoners deze avond. Al voor zeven uur was de eerste bewoner gearriveerd. Deze bewoner vroeg aandacht voor haar persoonlijke situatie. De wachttijd voor een gesprek met de wethouder was op een gegeven moment opgelopen tot ruim een half uur. Bezoekers moesten dus geduld hebben.

De bewoners hadden vragen en verzoeken over de openbare ruimte en verkeersituaties. Openbaar groen was deze avond populair. Er werden verzoeken ingediend over het vervangen van bomen en herinrichting van perken en over verkeersveiligheid. Het (brom)fietsen op het Van Damplein( Winkelcentrum) werd meerdere malen genoemd. Bewoners zijn wel van mening dat dit een gedragsprobleem is. De eigenaar van het winkelcentrum is samen met winkeliers, politie en gemeente op zoek naar een oplossing.

Het parkeergedrag van vooral ouders bij scholen is op deze avond ook weer genoemd. De wijkmanager gaat in samenwerking met handhaving, school en betrokken bewoners op zoek naar een oplossing.

Tot slot van deze avond werd aandacht gevraagd voor het hard rijden in de Rotanstraat. Ook hier wordt samen met de bewoners en gemeente gezocht naar een oplossing. Het spreekuur duurde tot na negen uur. De bezoekers zijn met een tevreden gevoel naar huis gekeerd.

Algemeen Bestuur artikelen