HomeNieuwsColumnWie te laat komt, die wordt door het leven bestraft

Wie te laat komt, die wordt door het leven bestraft

gorbatsjov
Aldus sprak in het najaar van 1989 Michail Gorbatsjov tot de geestelijk verkalkte communistische partijtop in de DDR, die veel te laat in beweging kwam en binnen een paar maanden van de kaart was geveegd. Het is een boodschap die ook de geestelijk evenzeer verstarde Nederlandse politiek zich ter harte zou moeten nemen.

Deze gedachte kwam bij mij op toen ik de discussie volgde tussen Geert Wilders en de rest van politiek Nederland over de steun aan Griekenland.
Des te arroganter en cabaretesker de PVV-voorman zich presenteert des te heviger zie je zijn ‘politieke tegenspelers’ op één hoop kruipen. Alleen Alexander Pechtold (D66) wil wel eens een grap terug uit de coulissen geven. Maar dat is toch meer de reactie van de sidekick die je te pas en onpas plotseling op ziet duiken. In de gratis dagkrant Sp!ts las ik vaak de columns van Hero Brinkman (PVV) en Harry van Bommel (SP). De SP probeert duidelijk zichtbaar te leren van die mediagenieke PVV-ers. Ook door uit de Tweede Kamer weg te lopen toen Wilders zei dat de PvdA Nederland “dertig jaar lang had laten volstromen met islamitisch stemvee”. De PvdA bleef opmerkelijk genoeg zitten.

PvdA-politica en oud-Tweede Kamerlid Mei Li Vos hekelde de PVV en riep die partij op om weg te blijven bij de dodenherdenking op de Dam. In het verkiezingsprogramma van de PVV staat namelijk dat op 4 mei de “slachtoffers van het (nationaal-) socialisme” worden herdacht. Dat staat er al een tijdje en ik had er behoudens Rob Riemen in zijn boekje: ‘De eeuwige terugkeer van het fascisme’, niet eerder iemand op deze schandelijke provocatie horen reageren. Misschien was Mei  Li Vos nu pas aan het lezen van dit boekje toegekomen. Aannemelijker lijkt het me dat iemand anders haar erop attent heeft gemaakt en de mogelijkheid opperde om zich ermee te profileren, maar dit terzijde.

robriemenHet boekje van Rob Riemen (foto) zou overigens verplicht kost moeten zijn op de middelbare scholen. In het boekje wordt op welhaast wetenschappelijke wijze aangetoond dat het fascisme een logisch gevolg is van een nihilistische massamaatschappij waar wij allen verantwoordelijke voor zijn. Het geeft, tenzij er daadkrachtige interventies plaatsvinden, in die zin weinig hoop op een andere maatschappelijke ontwikkeling.

En hier kom ik terug in hetgeen ik wil vertellen. Overal in den lande kom ik wel mensen tegen die de naam Wilders voor in de mond hebben. En zelfs verstokte tegenstanders weten wel dingen te noemen waarin hij volgens hen: ‘toch gelijk heeft?’ Nimmer ben ik thans ook zoveel mensen tegengekomen die hem gelijk geven wat zijn Griekenland standpunt betreft. Een peiling van Maurice de Hond geeft aan dat 72% de kritiek van SP en PVV onderschrijft en nog eens 58% is het eens met de PVV dat de steun niet moet worden gegeven. Geert Wilders heeft premier Rutte gedreigd met een breuk in de politieke samenwerking als steunoperaties zoals momenteel aan Griekenland, voor rekening komen van de belastingbetaler. Emile Roemer sprak zijn zorg uit over extra financiële hulp aan Griekenland. Waar Wilders met een breuk dreigt, spreekt Roemer (typisch SP) in zorgtermen.

Steeds weer vraag ik me af als andere partijen nu eens publiekelijk net zo gek gaan doen als de PVV en zijn woordvoerders. Zou de lol er dan niet snel af zijn? De PVV presenteert zich namelijk in het openbaar als de politieke onderbuiken-lolbroek, maar strategisch stemmend weet de partij er toch steeds weer voor te zorgen dat het kabinet zijn zin krijgt. Met andere woorden, als het op de stemmen van de PVV aankomt, dan is de partij loyaal aan Rutte c.s.

Als de oppositiepartijen met de SP voorop nu ook eens zouden bewegen en front zouden maken tegen de steun aan Griekenland, wat zou de PVV dan doen als het op stemmen aankomt? En in welke gevallen nog meer? Vastgeroeste gebruiken en dogma’s doorbrekende intelligentie zie ik als het wapen tegen een volgens Rob Riemen zichzelf vergiftigende samenleving. Welke partij beseft dat deze vrij van denken in linkse en rechtse hobby’s moet gaan bewegen en daar niet te laat mee moet komen?

 

 

Reageer op dit artikel

Volg ons ook op Twitter, via: @Stadspartij

Column artikelen