HomeNieuwsColumnWerkbezoek raadsleden Stadspartij-BPP aan de Beemster

Werkbezoek raadsleden Stadspartij-BPP aan de Beemster

De Loeiende koe
foto Stadspartij


Een deel van de fractie van Stadspartij Beemster Polder Partij (Stadspartij-BPP) bracht op 11 mei een werkbezoek aan een deel van de Beemster. Dit met name ter kennismaking met de ondernemers in de agrarische sector.

Fractievoorzitter Barbara Jonk en raadslid Nico de Lange waren de gidsen bij dit bezoek waarbij van de fractie ook de raadsleden Amber van der Meeren en  Bert Meulenberg aanwezig waren. Door de fractie was ook de wethouder agrarische zaken Mario Hegger uitgenodigd.

De Loeiende Koe

Er werd een bezoek gebracht aan het bedrijf van de familie Akkerman in de Westbeemster. Naast een melkveehouderij is hier ook kinderdagverblijf de Loeiende Koe gevestigd.
De beide ambitieuze en enthousiaste ondernemers vertelden aan de delegatie dat ze al jaren bezig zijn met een voor hun onderneming noodzakelijke uitbreiding. Het bedrijf heeft op een andere locatie een stal gehuurd voor het opvangen van jongvee en dat is voor de bedrijfsvoering ongewenst. Ze willen graag een nieuwe stal bijbouwen op hun perceel maar dat stuitte eerder op weerstand vanuit de gemeente. Op dit moment zit daar wel voortgang in.

Een ander punt is dat de aangelegde natuur-speeltuin niet mag worden behouden. De speeltuin is opgebouwd met waterpartijen, een grote heuvel, diverse speelplekken voor de kinderen van de kinderopvang. Daarnaast is de speeltuin omringt door een afrastering voor de veiligheid van de kinderen. Met name de heuvel stuit op problemen, die te maken hebben met de zichtlijnen die weer vereist zijn voor de status van het werelderfgoed van de Beemster. Naar oplossingen voor deze problematiek wordt gezocht. Het was een prettig en vooral leerzaam werkbezoek.

Stolpen en melkveehouderij

Vanuit deze locatie werd de tocht door de Beemster vervolgd naar een tweede bezoek aan de familie Duijn in de Middenbeemster. Alvorens de fractieleden daar arriveerden werd er onderweg door de beide Barbara en Nico gewezen op diverse belangrijke ontwikkelingen in de Beemster. Zoals vee- en landbouwers die hun bedrijf hebben beëindigd, diverse stolpen die van agrarische bestemming een woonbestemming hebben gekregen en plekken waar kleinschalige woningbouwplannen zijn, werden door hen onder de aandacht gebracht.

Bij de melkveehouderij van de familie Duijn ging het ook over uitbreidingsplannen waar nog geen overeenstemming met de gemeente over is bereikt. De ondernemers willen een uitbreiding van de stal zodat ze van de nu aanwezige 60 melkkoeien naar 100 stuks kunnen groeien. Dat stuit op bezwaren die ook deels met de werelderfgoed status van de Beemster te maken hebben.
Achter de huidige stal loopt de kopergravure sloot die onderdeel is van deze werelderfgoed status. Als de bestaande stal naar achter zou worden uitgebreid zou deze kopergravure sloot een sta in de weg zijn. Hiervoor is in eerste instantie nog geen oplossing.

Leerzame middag

De raadsleden van Stadspartij-BPP hebben alle informatie tot zich genomen en gaan hierover nader in de fractie overleggen.

Het was weer een zeer leerzame middag met name voor de Purmerendse deelnemers. Deze hebben aan de lijve kunnen ondervinden dat het platteland wezenlijk verschilt van de stad. De algemene indruk onder de Purmerendse leden van de fractie was dat het een toegevoegde waarde is dat de Beemster nu onderdeel is van de gemeente Purmerend.

Melkveehouderij fam Duijn

 

Column artikelen