HomeNieuwsColumnWat blijkt juist?

Wat blijkt juist?

zinkendeboot
Afhankelijk van het moment dat u deze column leest, was (of is dus) er 4 juli een grote herdenking van Willem Eggert in de Nieuwe Kerk op de Dam. Zowel de Nieuwe Kerk als de Heerlijkheid Purmerend bestaan dit jaar 600 jaar. Bij beide historische gebeurtenissen heeft Willem Eggert een zeer belangrijke rol gespeeld. In mijn column van 22 mei jl. kon u dit allemaal lezen. Ook dat ik vreesde dat deze geschiedkundige dubbel door niemand zou worden opgemerkt; niet in Amsterdam en niet in Purmerend.

Maar daarin heb ik mij toch vergist. Natuurlijk heb ik niet de illusie dat mijn verhaaltje de geesten wakker schudde. Ware dat zo dan had de Vereniging Historisch Purmerend dit wel sportief gemeld en Meander via de Stadspartij een uitnodiging gestuurd. Dat dit niet is gebeurd sterkt mij dus in de overtuiging dat deze feestelijk bijeenkomst op 4 juli, in de grafkerk van Willem Eggert, zorgvuldig eerder gepland moet zijn en tot bijna het laatste moment in kleine kring geheim werd gehouden. Iets soortgelijks zal zich ook wel gaan afspelen rond 4 november a.s. Dat is de datum van ondertekening van ‘de akte van Heerlijkheid’. Het gebeuren waarom nu het 600 jaar feest wordt gevierd. Ook dan zal ik me blij verrast tonen als er die dag toch iets speciaals gebeurt, bijvoorbeeld symbolisch de eerste steenlegging voor de herbouw van Slot Purmersteijn.

Jammer dat dit feestelijke jaar zo wordt overschaduwd door de bezuinigingen. En het ziet er naar uit dat dit de komende jaren nog wel even door zal gaan.
Bij de net aangetreden nieuwe raad zie ik langzaam het besef doordringen dat er de komende jaren alleen maar nare boodschappen aan het Purmerendse volk kunnen worden verkocht. Zowel coalitiepartijen als oppositiepartijen zitten qua verkooppraatjes naar ‘het volk’, in hetzelfde lekke schuitje.

Nu komt het op de kwaliteit van ons bestuur aan of we de overkant zonder al te veel kleerscheuren zullen halen. Het college managet dit proces en de raadsleden vullen de nare boodschap praktisch verder in. Ik laat me graag verrassen.
Afgelopen dinsdagavond, de fractieavond van de diverse partijen, zwierf ik even door het stadhuis. Zo de sfeer opsnuivend bij de diverse fracties, behalve bij die van de SP. Tot mijn stomme verbazing vergaderden die achter een op slot gedraaide deur van de fractiekamer. Of dit zelfgekozen isolement toevallig was of structureel zal pas na de zomervakantie blijken als het vergadercircus weer start.

De hoogte van de bezuinigingen worden al oplopende geraamd op 10 miljoen euro structureel per jaar. Als je ziet welke commotie de 250.00 euro bezuiniging voor volgend jaar al oproept, dan voorspel ik hele roerige tijden.
Duidelijk is ook dat de blunder in 1980 om met de Stadsverwarming te starten en de blunder om in de rijke jaren de zooi niet te saneren, de zaak sterk verergert. De reserves van Purmerend (onze gemeentelijke spaargelden) zijn nu ze broodnodig waren door de Stadsverwarming volledig uitgeput. Ook de Stadspartij die part nog deel heeft aan het Stadsverwarmingdebacle moet nu meehelpen de zaak weer in het reine te brengen. Gedane slechte zaken van vorige, zelfs met eremetaal bekroonde, bestuurders nemen nu eenmaal geen keer.
En als ik het uit mijn ‘landelijke contacten’ goed heb begrepen is de kans zeer groot dat er nog een extra Stadsverwarmingaddertje onder het gras zit.
De gemeente Purmerend vecht namelijk een conflict uit met NUON over 6 miljoen euro. Als Purmerend die zaak verliest (en dat is volgens mijn ‘landelijke contacten’ zeer waarschijnlijk), dan duiken de reserves zelfs miljoenen in de rode cijfers.

Er is nog geen openbaar nieuws over de afloop van deze zaak, dus zelfs ik houd tegen beter weten in hoop op een goede afloop, maar ik vrees het ergste. Hopelijk komt die koude douche niet tijdens het zomerreces als nieuws over de raadsleden. Ik kan me voorstellen dat het terugroepen van de raadsleden van vakantie voor extra beraad dan aan de orde is.

weddenvanwelTer geruststelling over mijn somberheid, ik voorspel al enige weken een regering van PVV, VVD en CDA. Maar de feiten van de afgelopen dagen duiden er toch op dat ik dit mis zal hebben. Mijn eigenwijzigheid leidt er weer wel toe dat ik nog steeds weddenschappen blijf afsluiten ten gunste van een kabinet met Geert Wilders op Binnenlandse Zaken en Hero Brinkman op Justitie. Het is net zoiets als voorspellen dat Brazilië wint van Nederland. Als Nederland wint betaal je met plezier je weddenschapsverlies. Wint Brazilië dan in je met voldoening je winst. De wedstrijd is gespeeld, u weet dus nu hoe ik ervoor sta. Nu de rest nog, wat zal juist blijken?

Column artikelen