Stilte

stilte
De onderhandelingen tussen VVD, PvdA, CDA en Stadspartij gaan voortvarend en in een goede sfeer. Althans dat lees ik in een persbericht van VVD fractievoorzitter Hans Boskemper, tevens tijdelijk woordvoerder van de onderhandelaars.

De vraag is echter veeleer of de nieuwe gemeenteraad straks in een goede sfeer het lastige bezuinigingswerk kan klaren. De nieuwe coalitie kan afspreken wat ze wil, alles wordt toch door de tekortschietende financiële middelen overheerst. Een keihard NEE van de VVD tegen elke lastenverzwaring hoger dan de prijsindex, maakt van Purmerend een spookgemeente. Het omgekeerde alle voorzieningen, zoals ze nu zijn, in stand houden en mogelijk zelfs nog uitbouwen, zoals de SP bijvoorbeeld voorstaat, is financieel niet haalbaar zonder lastenverzwaring voor de burgers. Ziehier  een lijn tussen twee uitersten die wel continuüm wordt genoemd.
Ergens tussen deze twee uitersten ligt dus de waarheid en ik hoop dat onze gemeenteraad de wijsheid kan vinden om daarin de juiste afweging te maken.

Wat ik met zoveel woorden ook maar wil zeggen is dat niet de toevallige coalitie van VVD, PvdA, CDA en Stadspartij beslist over het wel en wee in Purmerend, maar de gemeenteraad. Dus het coalitieakkoord waarover het toekomstige college zich nu al buigt is slechts het papier waard waarop het wordt geschreven.

Ik kan niet zeggen dat ik uit betrouwbare bron weet dat de nieuwe collegepartners vooral met elkaar in gesprek zijn om bij te praten over de zienswijze per partij hoe met de crisis om te gaan.
Purmerend heeft daarbij namelijk niet alleen te maken met de miljardenbezuinigingen op rijksniveau, maar ook met de mislukte investering in de stadsverwarming die inmiddels alle reserves heeft opgevreten.
De monden van de onderhandelaars zijn gesloten en er lekt niets zomaar naar buiten, ik heb dus even geen betrouwbare bron.
Opvallend was daarom wel de uitspraak van Hans Boskemper in datzelfde bericht in Dagblad Waterland waarmee ik deze alinea begon. Boskemper zette namens de VVD de deur naar gebleken onvermijdelijke lastenverzwaringen voorzichtig op een kier. “We sluiten niets uit”, zo liet Boskemper weten.
Op het continuüm van geen lastenverzwaring en alle voorzieningen in stand houden is de eerste, naar mijn bescheiden mening, goede stap door de VVD gezet. Nu kijken of alle partijen in de gemeenteraad in staat zijn, zonder in politieke azijn-retoriek te verzanden, het goede voorbeeld van de VVD te volgen.

Iets geheel anders. Bekende Nederlander Ton Hooijmaijers wordt ervan verdacht met vastgoed de fiscus te hebben opgelicht. Moet nog bewezen worden, maar toch weer die Hooijmaijers. Zelf wordt Ton er ook niet goed van dat hij aldoor maar in de hoek waar de klappen vallen wordt gedrukt. Dat hij van zichzelf een hedendaagse Tijl Uilenspiegel heeft gemaakt komt niet bij hem op. Van Tijl werden ook vaak schelmenstreken beweerd die door anderen waren uitgehaald, dus Ton zal ermee moeten leren leven. Wel een linke business waarin Ton verzeild is geraakt.

In zo’n vastgoedzaak speelt namelijk ook de grootste fraudezaak in de geschiedenis. Het betreft de zaak-Klimop. Een vastgoed fraudezaak waarbij het Philips pensioenfonds voor tientallen, misschien wel honderden miljoenen is opgelicht.

Dezelfde witte boorden oplichters die hiervoor verantwoordelijk zijn, zouden ook al jaren geleden via het Bouwfonds de gemeenten in Nederland hebben opgelicht. Toen het Bouwfonds werd geprivatiseerd verkochten alle gemeenten hun aandelen aan ABN AMRO. Ook Purmerend. Maar naar wat nu blijkt is die verkoop doorgestoken kaart geweest. ABN AMRO-topman Rijkman Groenink had vertrouwelijke documenten toegespeeld gekregen waardoor hij precies wist wat concurrent ING voor die aandelen wilde betalen. De gemeenten kregen daardoor niet wat de aandelen waard waren en ABN AMRO maakte het zo via voorkennis verkregen bezit dankbaar ten eigen nutte nog meer te gelde. Het was een goudmijn voor ABN AMRO. In de zes jaren dat de bank eigenaar was, verdiende de bank ca. 2,5 miljard euro met het uitmelken, opknippen en doorverkopen van het voormalige overheidsbedrijf Bouwfonds.

Cees H. (even googlen Hakstege dus) en Jan van V. (even googlen Van Vlijmen dus) zaten hier als vrije jongens achter. De journalisten van het Financieel Dagblad, Vasco van der Boon en Gerben van der Marel, ontvingen afgelopen week een prijs voor het te boek stellen van hun onderzoekswerk naar deze zwendelaars. Zwendelaars die een netwerk van bekende en onbekende Nederlanders, gefortuneerd of niet, onderhielden.

Zou na het opduiken van de naam van Jan des Bouvries nu ook de naam van Ton Hooijmaijers in dit dossier zijn opgedoken? Bronnen dicht bij het onderzoek naar Hooijmaijers zeggen dat het gaat om een ‘bijvangst’ van de omvangrijke bouwfraudezaak. Of dat hetzelfde is als de zaak-Klimop zal de komende weken/maanden wel duidelijk worden.

Column artikelen