HomeNieuwsColumnVoedselbank, een noodzakelijk kwaad

Voedselbank, een noodzakelijk kwaad

Voedselbank-1

De Purmerendse voedselbank ondergaat sinds het uitbreken van de kredietcrisis een ongewenste groei. Zij voorziet op dit moment 110 gezinnen wekelijks van een voedselpakket. In 2008 waren dat nog zestig gezinnen. Een toename van meer dan 80% ten opzichte van 2008.

Het ongewenste fenomeen voedselbank, in een welvarend land als Nederland moet een voedselbank toch onaanvaardbaar zijn, ontstond in 1999 in de vorm van de stichting MinusPlus. Deze stichting ontstond als project met als doel de minderen in de samenleving te ondersteunen met restgoederen die overgebleven waren of zouden worden vernietigd. Deze stichting ging in 2002 op in de stichting Voedselbank Nederland. Vanaf 2003 werden op veel plaatsen in Nederland voedselbanken opgericht. In Purmerend werd de voedselbank op 1 maart 2006 opgericht, die vanaf 1 juli van dat jaar operationeel werd. Eind 2006 viel het toenmalige bestuur uiteen en heeft de voedselbank Purmerend onder de voedselbank van Zaanstreek-Waterland gefunctioneerd. Vanaf juni 2007 is er een nieuw bestuur en functioneert de voedselbank Purmerend weer zelfstandig.  

Voedselbank-2De voedselbank is gevestigd op het voor afbraak bestemde bedrijventerrein aan de Purmerweg. Zowel het bestuur als de operationele afdelingen bestaan volledig uit vrijwilligers. De missie van de voedselbank is om personen en gezinnen die onder het bestaansminimum leven te voorzien van een levensmiddelenpakket. Het verstrekken van deze pakketten moet worden gezien als een vorm van ondersteuning en is dan ook maar voor een periode van maximaal drie jaar. Door de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek-Waterland (SMD) wordt aan de hand van inkomsten bepaald wie er in aanmerking komt voor een voedselpakket. Deze criteria zijn gebaseerd op het besteedbaar inkomen (wat overblijft na betaling van alle vaste lasten) per huishouden per maand. Gebaseerd op het prijspeil 2009 was dit voor een eenpersoonshuishouden   € 175,– per maand  en voor een 2 persoonshuishouden € 235,– per maand. Als er kinderen tot de huishoudens behoren worden deze bedragen nog een vermeerderd met respectievelijk € 25,– per kind t/m 12 jaar en met € 50,– per kind tussen 13 t/m 18 jaar.

De voedselbank is volledig afhankelijk van giften. Dat kunnen giften zijn in de vorm van geld. Er zijn een aantal vaste sponsors, maar steun kan ook in de vorm van levensmiddelen. Ook door het voeren van acties, meestal bij de plaatselijke supermarkten, worden levensmiddelen ingezameld. Voor dat overgegaan kan worden tot verstrekking van de voedselpakketten wordt een heel logistiek proces doorlopen. Iedere donderdag wordt door één of meer vrijwilligers een rit gemaakt naar de voedselbank van Amsterdam, het centrum voor Noord Holland, om daar de ontbrekende levensmiddelen voor het samenstellen van een pakket op te halen. Op vrijdagmorgen worden de pakketten dan door vrijwilligers samengesteld met de aanwezige producten. Op het moment van mijn bezoek was er een ploeg van de Prinsenstichting, onder leiding van een zogenoemde jobcoach, druk bezig aan de lopende band pakketten met houdbare levensmiddelen te vullen. In een andere ruimte waren vier dames bezig om witlof en uien in porties te verdelen. Alles onder toeziend oog van coördinator Maurits Miete. Een rondleiding door de ruimte maakte duidelijk dat de voedselbank noodzakelijk aan een andere locatie toe Voedselbank-3is. Medewerkers moeten werken in een pand dat is vervallen en toe is aan sloop. Het pand heeft kleine ruimten en levensmiddelen staan verspreid opgeslagen. Dit zijn geen prettige werkomstandigheden. Daarnaast is de vervallen toestand van het oude industrieterrein nou niet de meest aanlokkelijke locatie om (vrijwilligers)werkzaamheden te verrichten.  

De Stadspartij is overtuigd tegenstander van de voedselbank, maar als je het als stad als voorziening accepteert, moet je het ook faciliteren. Voor de afkeer van een voedselbank kregen we trouwens bijval van de medewerkers van deze voedselbank: “de vlag gaat uit op het moment dat wij overbodig zijn”, was één van de uitspraken. Maar ondanks deze uitspraak doen de vrijwilligers hun werkzaamheden met volle overtuiging. Je krijgt er veel dankbaarheid voor terug gaf Maurits Miete aan en dit was ook de algemene mening van de aanwezige vrijwilligers.

Als alle pakketten klaar staan komt er een middagploeg voor de uitreiking van de pakketten. Vroeger vond dat plaats in wijkcentrum ’t Noot. In goed overleg met het naastgelegen bedrijf is het nu mogelijk om de pakketen uit te reiken op de locatie waar ze worden ingepakt. Dit scheelt weer een hoop heen en weer gesjouw van en naar ’t Noot. Een bijkomend probleem waar de voedselbank op deze locatie mee word geconfronteerd is de toenemende overlast van muizen. Door de afbraak van omliggende bedrijfspanden aan de Purmerweg vinden steeds meer muizen de weg naar het pand van de voedselbank. Gelukkig was de gemeente bereid tot het in bruikleen leveren van voldoende huisvuilcontainers. Op deze wijze kunnen ze de levensmiddelen muisproef opslaan . De voedselbank is van zins om in mei van dit jaar een grote levensmiddelen-inzamelactie te organiseren. Het plan is om deze actie over heel Purmerend te laten plaatsvinden.

Ondanks dat, zoals al eerder is aangehaald, de Stadspartij fel tegen een voedselbank is (we zien het als een soort lapmiddel voor beter te regelen zaken), hopen we toch dat de inwoners van Purmerend de voedselbank op deze actiedag volop zullen steunen en dat het een groot succes wordt.

bertmeulenberg1Bert Meulenberg

 

ZIE OOK:

09-03-2009 Stadspartij tevreden over afname gebruik Voedselbank

Column artikelen