HomeNieuwsOnderwijsVerzelfstandiging openbaar primair en speciaal onderwijs

Verzelfstandiging openbaar primair en speciaal onderwijs

opsologo
Op 2 juli 2009 heeft de gemeenteraad het college gevraagd de verzelfstandiging van Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs (OPSO) en de fusie tussen OPSO en het Openbaar onderwijs in de regio Waterland en Oostzaan (SPOOR) voor te bereiden.

Het college heeft de vraag onderzocht en legt nu een advies ter instemming voor aan de gemeenteraad.
In dit advies wordt voorgesteld om de bestuurscommissie OPSO op te heffen en gelijktijdig over te gaan tot de oprichting van de stichting OPSO en het vaststellen van een financiële bijdrage.

Het oprichten van een stichting is een bevoegdheid van het college, maar de raad moet vooraf in de gelegenheid worden gesteld om wensen en bedenkingen te uiten. Het wijzigen van de statuten van een stichting voor openbaar onderwijs is een bevoegdheid van de raad, evenals een fusie- of splitsingsbesluit.

De raad wordt voorgesteld:
– op-heffing van de bestuurscommissie OPSO
– oprichting van de stichting OPSO.
– de hoogte van de bruidsschat vast te stellen op € 2,5 miljoen.  
– om de gemeentelijke bijdrage voor 2010 vast te stellen op € 180.000.

De raad benoemt de leden van de raad van toezicht. Voorgesteld wordt de drie leden van de huidige bestuurscommissie te benoemen die geen lid zijn van de gemeenteraad, dat zijn de heren Tange, Van ’t Veer en Du Bois.

Over een mogelijke fusie met SPOOR volgt in een later stadium besluitvorming.

 

Onderwijs artikelen