HomeNieuwsColumnVastgoed niet goed

Vastgoed niet goed

vastgoedcrisis
De financiële sector wacht een nieuwe crisis. Na de kredietcrisis, het Europese schuldenprobleem en de pensioencrisis dreigt de vastgoedsector de bedrijfstak te destabiliseren. Jan Sijbrand, directeur Toezicht bij de Nederlandsche Bank (DNB) trekt aan de bel. Het is volgens Sijbrand steeds moeilijker om kantoren te verkopen, ongeacht de soms enorme kortingen die eigenaren geven. ‘Vastgoed is een probleem voor de sector door het structurele overaanbod aan kantoren en winkelpanden. Er is minder behoefte vanwege het flexibele kantoor, thuiswerken en het internetwinkelen’.

Purmerend kan zich, wat betreft de kantorenmarkt, niet onttrekken aan de slechte economische situatie. Toch doet Purmerend het in vergelijking met het landelijk gemiddelde niet slecht qua leegstand van kantoren. Dat blijkt uit de onlangs uitgekomen evaluatie kantorenmarkt van het college van B&W. Landelijk is er een leegstand van kantoren van 14%. In Purmerend is dit, toen het werd gemeten, ‘slechts’ 8%, zo lees ik op de website van de Stadspartij.

Maar uit zeer betrouwbare bron weet ik dat dit geflatteerde cijfers zijn. Het betreft percentages gebaseerd op geregistreerde leegstand. Door de snelle ontwikkelingen in de vastgoedsector zijn ze ook nog eens gedateerd. De verborgen leegstand is in deze cijfer niet meegenomen. Veel bedrijven zitten door oorzaken die Sijbrand noemt veel te ruim in hun huisvesting. Ik hoor in mijn welingelichte omgeving een getal van 30% noemen.

Deze overhuisvesting is uiteraard ook in Purmerend aan de hand. Kijk maar eens naar de huisvesting van makelaars, projectontwikkelaars, hypotheekwinkels, detailhandel in witgoed en woninginrichting. In die sectoren zijn al forse ontslaggolven aan de gang. Het cijfer van wel 35% zoemt rond. Even zovele werkplekken die vrijvallen, dus ontstaat overschot in huisvesting. Dus wat zegt nu zo’n cijfer van 8% in dezelfde week dat woningcorporatie Vestia de woningmarkt nog verder in het verderf stort?

Is het nu allemaal kommer en kwel in economisch opzicht? Nee natuurlijk. Zo lees ik dat het salarispeil van de Nederlandse bankiers weer terug is op het peil van net voor het uitbreken van de kredietcrisis. Het inbouwen van de bonussen is in de regel in het vaste salaris gebeurd. Vlak ook de inkomens en de transfersommen van de voetbalsterren niet uit en de salarissen in de tv-wereld. Zo strijkt Gerard Joling anderhalf miljoen euro per jaar op bij SBS en presenteerde voor dat geld voor het laatst een programma in het voorjaar van 2011. Vestia directeur Erik Staal verdient een half miljoen euro per jaar. Hij is inmiddels opgestapt, hopelijk zonder vertrekregeling.

Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt stelt voor de tweede keer een onderzoek in naar de beloning van de bestuurders van ROC Flevoland en ROC Amsterdam. De vier bestuurders behoren nu tot de tien bestbetaalde ROC-bestuurders van Nederland. In de periode 2008-2010 steeg hun salaris van pak ‘m beet 1,5 ton met 20 procent.

CDA-minister Spies heeft een wetsvoorstel ingediend om het aantal gemeenteraadsleden met eenderde in te perken. Typisch dat dit bezuinigingsvoorstel zich op de lagere overheid richt. Je zou juist verwachten dat de trap van bovenaf zou worden geveegd. Dus eenderde van de kamerleden wegbezuinigen. Natuurlijk was de SP er weer als de kippen bij om de nadelen van de het voorstel van minister Spies uit te meten. Laurens Ivens (SP-gemeenteraadslid in Amsterdam) beschuldigt minister Spies zelfs van een ondemocratische maatregel en stelt voor om de vergoeding van raadsleden te verlagen. Onverminderd principieel maar verder natuurlijk het opvoeren van een populair shownummer. Net zoals Paul Ulenbelt, woordvoerder van de SP in pensioenzaken, in de Tweede Kamer onlangs opvoerde. Maar dit terzijde.

De vergoeding van goed functionerende raadsleden en andere volksvertegenwoordigers staat overigens naar mijn mening in geen enkele verhouding tot wat van hen wordt gevergd. Daarop bezuinigen leidt, net als wat bij het ambtenarenkorps nu al aan de hand is, tot de bekende situatie: If you pay peanuts, you get monkeys. Dat de maatregel van minister Spies ook de leegstand van ruimten in stadhuizen zal bevorderen is natuurlijk een veel sterker tegenargument, gelet op de aanstormende vastgoedcrisis.

Column artikelen