HomeNieuwsColumnVan Speijk en de Belgen

Van Speijk en de Belgen

van speyk 1.jpg
Op 21 juli vierde België haar nationale feestdag. Op 21 juli 1831 legde Leopold I de grondwettelijke eed af, en werd daarmee de eerste Koning der Belgen.
Daaraan vooraf ging een burgerrevolutie tegen de Nederlandse koning Willem I, die uiteindelijk tot de onafhankelijkheid van België zou leiden.

De gedwongen hereniging, na de Franse overheersing, van de beide landen werd door België van het begin af aan tegengewerkt.
De Belgen waren zeer ontevreden over de samenwerking met de Nederlandse koning Willem I. In 1830 braken de eerste relletjes uit in Brussel die uitmondden in een opstand. Willem I stuurde zijn zoon prins Frederik met een leger naar Brussel, waar straatgevechten uitbraken. Hij moest zich na drie dagen terugtrekken. Kort daarop werd de Belgische onafhankelijkheid uitgeroepen.
Willem I trok in 1831 met een leger op naar Brussel. Van Speijk werd onsterfelijk op het slagveld door zijn zelfmoordactie in februari 1831, waarbij hij in Antwerpen dood en verderf zaaide.
In deze ‘Tiendaagse Veldtocht’ werd het Belgische leger verslagen, maar Willem I moest zich terugtrekken voor het te hulp geschoten Franse leger. Engeland en Frankrijk schaarden zich achter de Belgen en sommeerden Willem I zijn aspiraties op te geven.
De Hollanders waren zwaar aangeslagen door het verzet van de Belgen. In een reactie daarop werd de daad van Van Speijk op absurde wijze vereerd.
In het Amsterdams Historisch Museum kunt u achter een gordijntje nu nog de relikwieën van Van Speijk bewonderen.Uiteindelijk erkende Nederland pas in 1939 België als zelfstandige staat.

naatje.jpg
Na de Tiendaagse Veldtocht in 1831 werden er plannen gemaakt om de behaalde glorie, de oorlogswinst op de Belgen, te symboliseren in een monument dat op de Dam (Amsterdam) moest komen. Chauvinisme is van alledag merkt u terecht op.
Het heeft echter jaren geduurd eer die plannen in een daad werd omgezet.
Pas op 10 december 1855 werd de eerste steen gelegd en op 27 augustus 1856 werd het monument, vervaardigd door de beeldhouwer Louis Royer, door Koning Willem III onthuld. Officieel heette het beeld "de Eendracht", maar kreeg al snel de bijnaam Naatje.
Het was een opeenstapeling van achtkante en vierkante brokken hardsteen, versierd met een leeuw, die volgens de Amsterdammers uit die dagen meer op een keffertje leek, dan op de koning der dieren. Het alles werd bekroond door de bewuste, bijna vier meter hoge ‘juffertje Eendracht’, later ‘Naatje Eendracht’ en nog later gewoon ‘Naatje’.
Overigens zal het  voor de voorbijgangers niet zo lastig zijn geweest om het beeld Naatje te linken aan waardeloos, want al spoedig na de oprichting was Naatjes neus afgevroren, zodat de restaurateur het beeld tijdelijk moest onthoofden. Ook miste het jarenlang een arm en brokkelden er steeds meer stukken van het beeld af.

De geschiedenis, die zich nog geen 200 jaar gelden afspeelde, zou binnenkort nog wel eens voor een vervolg kunnen gaan zorgen.
Het onafhankelijkheidsfeest dit jaar in België wordt overschaduwd door de tegenstellingen. De Franstaligen en de Nederlandstaligen staan in bijna oorlogsstemming tegenover elkaar. Beiden zijn zeer ontevreden over het oplossend vermogen van de Belgische Koning.
Op de valreep ontdekten de Belgen ‘gelukkig’ dat ze ook nog een grote Duits sprekend regio hebben. Een Duitssprekende Belg is nu toegevoegd aan de Franstalige en de Nederlandstalige Belg die voor de koning naar een oplossing moeten zoeken.

Wie op zijn reis naar het zuiden wel eens is gestopt in België en het ‘elkaar niet willen verstaan’ van Walen en Vlamingen heeft ervaren, zal niet vreemd opkijken van de oplopende spanningen.
Karl-Heinz Lambertz stond tot dusverre als minister-president van de 73 duizend Duitstaligen ver van het geruzie af. Hij moet zich doorgaans enkel verantwoorden voor het 25-koppige parlement van de Deutschsprachige Gemeinschaft (DG). De Duitstaligen worden nu zelfs de laatste echte Belgen genoemd, zo erg is het gesteld met de Belgische eenheid.
Een scheuring is zeer nabij vertellen welingelichte bronnen me

België en Naatje door de geschiedenis voor eeuwig met elkaar verbonden. Naatje is al ‘verpuind’ en geschiedenis.
fregat.jpgFilip de Winter van het Vlaams Blok, zet in op een afscheiding van een apart Nederlandstalig België. Politici in Den Haag staan te wenken en roepen: ‘ kom bij ons als nieuwe provincie’.
Misschien moeten we als gebaar van Eendracht, maar vast het fregat Hr. Ms. van Speijk per direct laten opstomen naar Antwerpen, al was het maar om Filip de helpende hand toe te steken.

Column artikelen