HomeNieuwsOnderwijsTwee opties in beeld voor verplaatsen Martin Luther Kingschool

Twee opties in beeld voor verplaatsen Martin Luther Kingschool

ml kingschool.jpg
In een memo aan de gemeenteraadsleden laat wethouder Berent Daan (onderwijs) weten dat er hard wordt gewerkt aan het zoeken naar een optie voor het verplaatsen van de ML Kingschool.

Zijn bericht aan de raadsleden luidt als volgt.

‘Bij de behandeling van de Kadernota heeft u de opdracht gegeven om voor de VSO van de ML Kingschool tijdelijk een andere huisvesting te realiseren om de periode tot een nieuwe permanente locatie voor de ML Kingschool beschikbaar komt te overbruggen.

Er is onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen. De volgende mogelijkheden kwamen daarbij naar voren:

1. Mercuriusweg (huidige dependance Wheermolen)

2. Etserstraat (dependance van De Smidse en De Ploegschaar in Purmer-Noord)

3. noodschool (los van een mogelijke locatie)

Optie 2 blijkt zoveel andere schuifbewegingen met zich mee te brengen dat het onderzoek gestaakt is. Bovendien is op deze locatie te weinig ruimte om extra noodlokalen te plaatsen.

Optie 1 heeft gevolgen voor het project herstructurering Wheermolen-West, omdat het gebruik van de locatie Mercuriusweg onderdeel uitmaakt van dit project. De kosten m.b.t. het later dan gepland overdragen van de locatie aan Bouwfonds worden nu inzichtelijk gemaakt.

Optie 3 wordt momenteel door voorbereiding en toezicht (stadsbeheer) uitgewerkt.

Als de kostenraming van optie 1 en 3 klaar is, kan een beslissing genomen worden op basis van beide kostenramingen.

In het wijzigingsvoorstel is aangegeven dat de dekking van de extra kosten van de tijdelijke huisvesting moet komen uit het budget voor de nieuwbouw van de ML Kingschool. Het is echter aannemelijk dat het budget niet toereikend is om deze extra kosten te kunnen dekken. Ik zal vóór de begrotingsbehandeling inzichtelijk maken wat de financiële consequenties zijn.

Tot zover de stand van zaken.’

 

ZIE VERDER:

Onderwijs artikelen