Treurtonen

zinenonzin
In Amsterdam mogen de ambtenaren de woorden allochtoon en autochtoon niet meer gebruiken.
Ik herinner me nog de invoering van deze begrippen in het vooral Amsterdamse politieke en ambtelijke taalgebruik. Het woord allochtoon sloeg toen voornamelijk op nieuwe Amsterdammers die van ver kwamen; de aanduiding etnische minderheden wordt door weldenkende mensen er ook wel voor gebruikt, maar dit terzijde.
In ieder geval werden niet alle allochtonen bedoeld als er in Amsterdam in politieke en ambtelijke zin over allochtonen werd gesproken.

Gerrit Komrij schreef er in zijn column ’een en ander’ in het NRC ooit een snijdend artikel over. Ik ben het helaas kwijtgeraakt, zodat ik het met een herinnering moet doen.
Komrij hekelde in zijn cynische tirade het misbruik van het woord allochtoon. Dat had volgens hem net zo goed een woord kunnen zijn met een ander begrip dat op ‘toon’ eindigt. Ondertoon, boventoon, zeurtoon, ome Toon enzovoort.
Jaren na Komrij’s oprisping zegeviert het verstand…, althans zo lijkt het.
Als je de instructie aan de ambtenaren goed tot je laat komen dan zie je opeens een nieuwe bespottelijkheid opduiken.

Volgens de instructie dienen ambtenaren voortaan te spreken van Surinaamse Amsterdammers, Turkse Amsterdammers, Ethiopische Amsterdammers en zo kun je natuurlijk doorgaan. Duitse Amsterdammers, Engelse Amsterdammers, Franse Amsterdammers. Maar ook Deventer Amsterdammers, Rotterdamse Amsterdammers en natuurlijk Purmerendse Amsterdammers.
Door het woordje Amsterdammers er aan toe te voegen wil het stadsbestuur uitstralen dat de inwoners in de eerste plaats Amsterdammers zijn. Maar de censoren maken in dat geval een kapitale denkfout om niet van Amsterdamse Surinamers te spreken of Amsterdamse Purmerenders.

Het is weer zo’n initiatief uit de denktank van de Amsterdamse PvdA zo vernam ik terloops. Die partij komt er nu ineens achter dat allochtoon en autochtoon weleens kwetsende begrippen zouden kunnen zijn die mensen uitsluiten. De noemer allochtoon verbindt niet maar sluit uit, zo is de achterliggend gedachte werd me ingefluisterd. Behalve natuurlijk als het weer wel relevant is in bijvoorbeeld onderzoeken over zorg, onderwijs en criminaliteit. Bijna alles dus, dan mag het weer wel begrijp ik. Snapt u die waanzinnige kromdenkerij nog?

Gelukkig is er in Purmerend in politieke en ambtelijke kringen nooit veel aandacht aan die Amsterdamse newspeak geboden. Hier noemt men het beestje bij de naam en sluipt hooguit bij een uit de bocht vliegende woordvoerder het woordje allochtoon erin als bijvoorbeeld een Nederlander van Turkse afkomst wordt bedoeld.
Stel je voor dat de Purmerendse politiek en ambtenaren meedoen aan die Amsterdamse flauwekul. Hoe vaak zou je het dan niet over die Amsterdamse Purmerenders of beter Purmerendse Amsterdammers moeten hebben.
Jammer dat Gerrit Komrij deze nieuwe zotterij van het Amsterdamse gemeentebestuur niet meer mee heeft mogen maken, hij zou er een nieuw juweeltje voor zijn column van hebben gemaakt. Maar dit terzijde.

Dat allochtonengedoe speelt allemaal in dezelfde week dat een verkiezingsprognose de 50Plus partij groter in Kamerzetels voorspelt dan de PvdA. 50Plus zou nu 24 zetels halen. Daarmee het verzet van de senioren in onze samenleving een waarde gevend. Het antwoord van boze burgers op politici die proberen gepensioneerden neer te zetten als behorend tot een goed in de slappe was zittende veelgenietende  groep. Daar valt geld te halen om de staatskas te spekken, althans dat proberen amorele stemmingmakers het volk te doen geloven.

Nederlandse gepensioneerden hebben jarenlang geld opzij gelegd om een goede oude dag te hebben. Maar dat betekent helemaal niet dat ze rijk zijn. Slechts een zeer klein deel van hen is dat. Dat zijn ze overigens in de regel ook al ver voor de pensioenleeftijd.
Echte rijken leveren op dit moment  naar verhouding het minste in. Daar doet deze regering met een partij die nieuwe rode veren probeert uit te vinden, onder de slogan ‘van eigenbelang naar algemeen belang’, niets aan.

Brievenbusmaatschappijen sluizen 12.000 miljard euro door om het belastingklimaat in eigen land te ontwijken. Met een motie van de PVV, gesteund door de PvdA-er Ed Groot, wordt in de kamer de regering opgeroepen iets te doen aan lieden die Nederland een ‘belastingparadijs’ noemen. Hetgeen zelfs president Obama al eerder liet weten. Mensen die dat toch doen dienen onder handen te worden genomen  zo vinden de indieners van de motie. ‘Foei Obama!’
Nee ik verzin dit niet, een meerderheid in de Tweede kamer nam deze belachelijke motie aan. De werkelijkheid is dikwijls lachwekkender dan een verzinsel blijkt maar weer.
Maar ondertussen zorgt de crisis wel voor steeds grotere files op de A7 richting Amsterdam. Als het een recessie wordt dan houd ik mijn hart vast voor een nog groter verkeersinfarct. Of is dit een uitspraak van hetzelfde onzinnige niveau zoals in deze column wordt gehekeld?

Column artikelen