HomeNieuwsColumnSupermarkt en LPG-tank

Supermarkt en LPG-tank

Er is momenteel geen vraag die het gemeentebestuur zo bezighoudt als de mogelijke realisering van de komst van een supermarkt in ’t Stadje.

Dagblad Waterland wist recentelijk te melden dat er een plan is om op het terrein van het voormalige postkantoor een gebouw met andere winkels (supermarkt?) te vestigen. Dit in combinatie met 80 appartementen en daaronder een parkeergarage van twee verdiepingen. Het plan blijkt volgens de krant deel uit te maken van een dubieuze deal tussen een projectontwikkelaar en een medewerker van eigenaar PostNL. Had ik het voor het zeggen dan zou ik de namen en rugnummers van betrokkenen openbaar gemaakt willen zien. Ik had dan ook zeker van hen die het voor het zeggen hebben -onze wakkere gemeenteraadsleden- technische en schriftelijke vragen verwacht om over deze twijfelachtige en verdachte gang van zaken opheldering te krijgen.

En inderdaad in hetzelfde artikel kwam een raadslid aan het woord die met de nodige a plomb wist te melden dat in ieder geval de supermarkt op die plek niet door zou gaan. Het raadslid trok deze conclusie merkwaardigerwijs echter op heel andere gronden dan dat er wel eens een stinkend zaakje achter zou kunnen zitten.

Nee, volgens dit zeer goed geïnformeerde raadslid komt deze supermarkt er niet vanwege het LPG-tankstation van Zuidewind aan de overkant van de Where. De LPG tanks zit namelijk volgens dit raadslid binnen een straal van 150 meter het voormalige potkantoor.

Verbijsterd en tegelijkertijd vervuld met zorg nam ik kennis van deze openbaring uit onverdachte en doorgaans goed geïnformeerde hoek. Wat is het geval. Wel bekijk de straal van 150 meter vanuit de LPG-tank van Zuidewind maar eens op de stadsplattegrond. Binnen deze straal zit nu al een andere grote supermarkt en divers wooncomplexen. Hoe kan dat nou raadslid, was de vraag die direct bij me opkwam. Had u daar niet iets aan kunnen en moeten doen?

Vervolgens dacht ik even aan een discussie kortgeleden in de raad over een bewoner die inmiddels ook nog eens raadslid is geworden en probeert als bewoner een ander LPG-tankstation onder de directe aandacht van de gemeenteraad te krijgen. In deze zaak gaat het om een tankstation in de Henry Dunantstraat dat tegen een winkelcentrum aanligt en waar binnen de door het raadslid genoemde straal ook nog eens veel woningen staan.
Had u daar dan niet iets aan moeten doen raadslid, bijvoorbeeld toen het nieuwe bestemmingsplan daarvoor nog kortgeleden langskwam? En inmiddels door het toedoen van de bewoner (die inmiddels raadslid is geworden) door de rechter is vernietigd?

Dat aandacht trekken door bewoner/raadslid gaat overigens moeizaam en zeer afhoudend. Er zijn onwetende raadsleden die het als een soort ‘verraad’ afschilderen dat een raadslid een zaak die in de persoonlijke leefomgeving speelt in bezwaar en beroep aan de orde stelt. Ze hadden het beter gevonden als de bewoner toen zij raadslid werd de zaak verder zou laten rusten. Toevallig ben ik nogal van staats- en bestuursrecht bovendien van integriteit en met die pet op raad ik deze onwetende raadsleden aan een cursusje bijscholing te volgen over het onderwerp: belanghebbende burger en tevens raadslid. Daarnaast nam ik waar dat bijna alle andere partijen het onderwerp te moeilijk en te technisch vonden om er nu wat van te vinden. Alsof er geen fractiebudgetten bestaan en als het nodig is ook nog eens een adviesbudget is om in die lacune te voorzien. Maar ik dwaal hopeloos af, terug naar de LPG-tank binnen een straal van 150 meter.

Op de Stadspartij en D66 na hebben alle partijen (ook die van het 150 meter straal raadslid) in de raad de afgelopen paar jaar bestemmingplannen goedgekeurd waar een LPG-tank binnen een straal van 150 meter ja zelfs binnen 45 meter is gesitueerd. Maar over dat laatste verderop meer.

Van zeer recente datum is de ‘verlossende’ reactie van portefeuillehouder de heer Krieger op de genoemde 150 m straal waarbinnen er last van een LPG-tank is. ‘Dat klopt niet’ zegt de heer Krieger in een reactie in Dagblad Waterland. Er is sprake van een veiligheidscontour van 45 meter rond de tank, waarbinnen niet gebouwd mag worden. Het voormalige postkantoor ligt daarbuiten.
We hebben het hier over dezelfde situatie als bij de Londonhaven, waarbij hij vergeet ook de situatie aan de Henry Dunantstraat te noemen. Daar geldt volgens de wethouder ook het zogeheten groepsgebonden risico. Daar schijn je iets mee te kunnen suggereert hij, iets dat kennelijk niet standhield bij de rechter toen de zaak rond het bestemmingsplan van het tankstation aan de Henry Dunantstraat bij de rechter werd afgedaan. Wat ook overblijft is de vraag over de dubieuze deal en de geschorste medewerker van PostNL

Er klopt dus iets niet, maar helaas beschik ik niet over de middelen die raadsleden ten dienste staan om hier iets aan te doen. Mijn handen jeuken, maar dat komt vooral door nieuwsgierigheid veronderstel ik.

Column artikelen