HomeNieuwsColumnStoelendans

Stoelendans

stoelendans.jpg
De Hollandse feestweken werden in november ingeluid met een Purmerendse stoelendans. Die dans is anders dan de Oudhollandse stoelendans. Bij de Oudhollandse stoelendans wordt er steeds een stoel minder klaargezet en valt er bij het zitten gaan iemand af. Bij de Purmerendse stoelendans wisselen de zetels van plaats en worden de deelnemers geacht mee te wisselen. Zo kom je er van tijd tot tijd achter wie nu werkelijk met wie vriendjes is.

De muziek zweeg tijdens de eerste ronde van de Purmerendse stoelendans. En ziedaar een indrukwekkende verschuiving. De AOV leverde, via ceremoniemeester Jos Lutz van de Partij van de Arbeid, de zeggenschap over hun eigen zetels in bij de coalitiepartijen. Of de AOV wel echt coalitievrienden heeft moet nog blijken. Niemand toont zich nog enthousiast genoeg om ze naast zich te dulden. Dus blijven de zetels voorlopig op de oude plaats staan. Vooralsnog heeft de coalitie, met als toezichthouder Jos Lutz, de zetels van de AOV wel onder curatele gesteld.

De tweede ronde vangt aan. Nu is het ceremoniemeester Hans Boskemper van de VVD die de muziek tot stilte maant. En wat blijkt Leefbaar Purmerend 2001 verliest een zetel. Frans Theuns van LP 2001blijkt ineens met zetel en al naar de VVD te zijn geslopen. Grinnikend vinden vriend en vijand hem terug bij zijn nieuwe VVD vriendjes..

De muziek besluit nog een ronde door te gaan.  Wederom is het ceremoniemeester Boskemper die de muziek stopt. En na de laatste tonen blijkt dat er weer iemand op een andere plaats zit. Ron Wiegel van de VVD kon zijn zetel niet meer terugvinden in de VVD gelederen. Ceremoniemeester Boskemper haalde namelijk tijdens het dansen -boos op uit de uit de maat dansende Wiegel- de zetel van Wiegel weg en smeet die midden in de kring. Ron Wiegel heeft in verwarde toestand zijn zetel maar op de oude plaats van Frans Theuns neergezet. Of Leefbaar Purmerend 2001 echt zijn nieuwe vriendjes zijn moet nog blijken. Wel slooft Ariewim Boer fractievoorzitter van de Leefbaren zich erg uit in een charme offensief naar hem. ‘Hij poets de poten van zijn zetel’,  is een bekend en passend Hollands gezegde in dit verband.

Hopelijk houden de muzikanten nu de instrumenten opgeborgen, want dit dansje is voor de burgers van Purmerend niet meer te volgen. Laat staan de deelnemers. Maar toch zien welingelichte bronnen al weer nieuwe zetels verschuivingen. De heren Te Paske en De Vroome zijn het, mede onder druk van de AOV achterban, zichtbaar nu al oneens met hun nieuwe coalitievriendjes. En twijfelen merkbaar aan het politieke boerenverstand van hun eigen fractievoorzitter Thijs Kalverboer. Ze zijn de muziek al aan het uitzoeken om hun onder curatele gevorderde zetels terug te winnen. Wederom zal er straks dus een nieuwe partij geboren zijn; lijst De Vroome of zoiets.

De niets vermoedende voorman van het AOV, Thijs Klaverboer, eist ondertussen bij Jos Lutz voor zichzelf een wethouderszetel op in het college, wordt mij stilletjes ingefluisterd. Schertsend waarschuwde de woordvoerder van de eenmansfractie van D66, Rob Sampimon, al tijdens de begrotingsbehandeling voor deze dreiging.

In Purmerend kun je het zo gek niet verzinnen of er zit een kern van waarheid in, hoor ik de Stadspartij raadsleden Roald Helm en Ernst Ankersmit vaak glimlachend zeggen. Gelukkig blijven zij zichzelf en de humor van de situatie inzien. Want voor echte serieuze politiek moet je voorlopig niet in Purmerend zijn.

En dan natuurlijk nog het echte politieke nieuws. PvdA Minister van Financiën Wouter Bos gunt zijn vroegere leermeester Gerrit Zalm 5 x de Balkenende norm als salaris om de boedel van ABN-AMRO/Fortis te redderen. Dit nog te vermeerderen met de daarbij in bankkringen gebruikelijke gunstige bonusregeling bij succesvol bankieren. Gerrit kan zomaar een miljoen euro per jaar verdienen door deze gulle gave van Wouter Bos.  Het lijkt veel geld, maar het is in bankierskringen een fooi. Daar is Wouter Bos tijdens de steunvragen van de banken nu ook wel achter gekomen.
zalm.jpg

Ik gun het de goedlachse Gerrit Zalm (foto) wel deze voorspoed. Net zoals ik het Wouter Bos straks gun als hij na het beëindigen van zijn ministerspost, voor bewezen diensten, in de elitaire stoelendans een beter betaalde baan zal krijgen dan die hij nu heeft.

Meerdere keren heb ik u via deze column al de definitie van een socialist volgens de befaamde schrijver W.F. Hermans gegeven. Hij stelde dat: ‘een socialist iemand is die vindt dat een ander teveel verdient.’ Gelukkig kan nu dus ook definitief worden vastgesteld dat Wouter Bos volgens de definitie van W.F. Hermans geen socialist meer is. Hij vindt namelijk niet dat de ander -Gerrit Zalm- teveel verdient. Naadloos past de definitie van W.F. Hermans nog wel op de SP woordvoerders, maar ook dat zal tijdelijk zijn zo voorspel ik u.

Column artikelen