HomeNieuwsAlgemeen BestuurStemwijzer in Purmerend vervangen door Kieskompas

Stemwijzer in Purmerend vervangen door Kieskompas

061405-potlood.gif
De StemWijzer die de gemeente Purmerend bij de verkiezingen in 2006 gebruikte om de kiezer te helpen bij zijn stemkeuze, zal in 2010 vervangen worden door concurrent KiesKompas. Met behulp van het kieskompas worden 32 stellingen voorgelegd. Aan de hand van de keuze op een glijdende schaal van ‘helemaal mee’ eens tot ‘helemaal mee oneens’ zal een stemadvies worden gegeven.

In KiesKompas is het mogelijk om nuances aan te geven. Bij StemWijzer moest heel radicaal een stelling ingenomen worden. De STADSPARTIJ deed in 2006 niet mee, vooral wegens de geringe invloed die de partijen zelf konden uitoefenen op hun eigen stellingname. Na de verkiezingen in 2006 leverden meer partijen kritiek op de werkwijze van IPP, het bureau dat StemWijzer ontwikkelt.

Bij de samenstelling van de stellingen voor Kieskompas worden de stellingen aan de hand van de inbreng van de partijen opgesteld. De stellingname van de partijen moet ontleend zijn aan het politieke standpunt van iedere partij zelf. Het verkiezingsprogramma van de partijen dient hierbij als ijkpunt.

Als een Purmerender straks de eigen antwoorden geeft op de stellingen komt de partij die het dichts bij de mening van de Purmerender staat tevoorschijn. Bovendien kan de Purmerender dan verder inzoomen op andere punten van de gevonden partij (en de anderen uiteraard). Zo komt er aan de ene kant een duidelijk stemadvies tevoorschijn, maar ook op welke punten en de nuances daarin.

Het KiesKompas zal vanaf begin februari 2010 online zijn. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 3 maart 2010.

Algemeen Bestuur artikelen