Column In deze rubriek column van Meander en berichten van de redactie
Home Nieuws Column Statiegeld op kleine plastic flessen

Statiegeld op kleine plastic flessen

Zwerfinator
Dirk Groot en Mario Hegger, Maart 2017

Op 1 juli 2021 wordt er op alle kleine plastic flesjes een statiegeldheffing ingevoerd. Dit heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een brief aan de tweede kamer aangekondigd. Het invoeren van deze statiegeldheffing is het resultaat van een lange strijd tussen voorstanders van deze heffing, onder andere Milieukoepel Recycling Netwerk en onze eigen Purmerendse zwerfinator Dirk Groot en tegenstanders waaronder de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie.

In de vorige bestuursperiode heeft Purmerend, na een aangenomen motie door de raad, zich aangesloten bij de statiegeld alliantie, deze alliantie zet zich in om statiegeld in te voeren op alle flessen en blikjes met als doel de vervuiling van het milieu te verminderen.

De Stadspartij is een voorstander van deze heffing. Wij zien nog steeds een grote hoeveelheid zwerfvuil in onze openbare ruimte waarin kleine plastic flesjes en blikjes sterk vertegenwoordigd zijn.

Met het instellen van deze statiegeldregeling zet Nederland een stap in de goede richting om de Europese doelstelling van 90% gescheiden inzameling van plastic flessen in 2029 te gaan halen.

Zwerfinator

Dirk Groot, onze Purmerends zwerfinator, heeft mede bijgedragen tot de beslissing die de staatssecretaris heeft genomen tot invoering van dit statiegeld. Door de registratie van het door hem geraapte afval werd duidelijk dat een groot deel van dit afval bestond uit fles- en blikverpakkingen. Zijn rapportage is door Rijkswaterstaat opgenomen in het jongste rapport over de situatie van het zwerfafval in Nederland. Ook een woord van dank aan alle ander vrijwilligers die zich inspannen voor het schoonhouden van onze stad is op zijn plaats.

Blikjes wellicht later ook

Er dreigt echter ook een gevaar, fabrikanten kunnen meer in gaan zetten op de verkoop van dranken in blikverpakking. Vanuit dit oogpunt is het goed dat de staatssecretaris heeft aangegeven om ook op blikjes een statiegeldheffing in te voeren in 2022 als de betrokken bedrijven er niet in slagen om het aantal blikjes in de openbare ruimte met 60% terug te dringen.

De statiegeldalliantie blijft zich voortvarend inzetten om zo spoedig mogelijk een statiegeldheffing op blikverpakkingen ingevoerd te krijgen.

Zwerfvuil uitbannen

De Stadspartij vindt iedere actie die er op gericht is om een schonere openbare ruimte te realiseren van grote toegevoegde waarde. Als je veel wandelt en je observeert tijdens je wandeling de omgeving zie je wat er in de openbare ruimte aan afval wordt achtergelaten.

Naast veel fles- en blikverpakkingen zie je de laatste tijd veel plastic handschoenen en in mindere mate mondkapjes als zwerfvuil. Flesjes en blikjes worden in veel gevallen door de jeugd weggegooid, maar naar mijn mening geld dat niet voor plastic handschoenen en mondkapjes. Je ziet zeer sporadisch jeugdige personen plastic handschoenen of een mondkapje dragen ter bescherming tegen het coronavirus. Na het uitbreken van de corona crisis is merkbaar dat er door veel vrijwilligers terughoudendheid is ontstaan om zwerfaval in de openbare ruimte op te ruimen. De vrees voor een besmetting door het coronavirus is daar in hoofdzaak de reden voor.

Nog meer reden om er voor te zorgen dat er geen zwerfafval meer wordt weggegooid. Als we hier met zijn allen alert op zijn levert dit een schone en leefbare buitenruimte op.

Column artikelen

Ohoebruno’s slotakkoord over de klimaatperikelen. Nou tabé dan!

Een op veler verzoek herhaald en geactualiseerd verhaal. Nu de afsluitende aflevering “Zo beste Meander dat was wel zo tamelijk en uitgebreid een hele uitzoekerij...

Emoties bij Ohoebruno en Louise Wielewaal over domheid biomassacentrales

Een op veler verzoek herhaald en geactualiseerd verhaal Vrolijk babbelend vliegen Marcel Meeuw en Ohoebruno naar het oosten van het land. Ze zijn op...

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Een op veler verzoek herhaald en geactualiseerd verhaal Gebrom en gekrijs en gewapper van vleugels. Ik schrik van het geluid en ontdek een landende Ohoebruno...

Ohoebruno over klimaat, verbranden van fossiele grondstoffen en energieopwekking in het algemeen

Een op veler verzoek herhaald en geactualiseerd verhaal “Beste vriend daar ben ik weer”. Ik schrik wakker in mijn ligstoel in...

Ohoebruno praat met Salomon Corvus over de aarde

Een op veler verzoek herhaald en geactualiseerd verhaal “Hallo beste vriend daar ben ik weer.” Op zijn gemak staat Ohoebruno naast me op een roestvrijstalen...

Ohoebruno en woeste gronden

Een op verzoek van velen herhaald en geactualiseerd verhaal Een verstild zonnig moment, alle buren zijn met de angst voor Corona ergens in Nederland...

Den Drukker zag de geschiedenis als een dynamisch en spannend avontuur

De laatste tijd moet ik veel denken aan de in vergetelheid geraakte historicus en deviantist Herman den Drukker. Hij leefde van 1912 tot 1997...

Plastic afval wat doe je er mee?

Jarenlang heb ik trouw plastic gescheiden van het overige afval. Zakken vol plastic zakjes, bakjes, flessen, verpakkingsplastic enz. sleepte ik wekelijks naar de afvalcontainer....