HomeNieuwsSociale ZakenStart actie 'Slim met energie'

Start actie ‘Slim met energie’

Verstrekken gratis energiebesparende producten aan huishoudens met een laag inkomen.


Op 13 september heeft het college de raad geïnformeerd over de aanpak: energiearmoede voor huishoudens met een laag inkomen. In de afgelopen weken is deze aanpak concreet uitgewerkt. Vanaf 14 november a.s. start de actie: Slim met energie!

Voor wie?

Alle huishoudens die de energietoeslag hebben ontvangen, kunnen meedoen met deze actie. Zij ontvangen in de week van 14 t/m 18 november een brief en een flyer (bijlagen) met informatie over de actie.
De actie bestaat uit:

  • Eénmalig gratis energiebesparende producten bestellen tot een bedrag van € 175, bij speciaal geselecteerde webshops;

  • Gratis advies van een energiecoach;

  • Eventueel hulp bij het bestellen en aanbrengen/plaatsen van de producten, als de inwoner dat niet zelf kan doen.

De actie loopt tot 31 december 2023, maar het tegengaan van energiearmoede is niet een éénmalig actie. Er zijn allerlei regelingen die op termijn kunnen leiden tot lagere energiekosten, maar voor lagere inkomensgroepen zijn er vaak barrières die mensen ervan weerhouden hier gebruik van te maken.

Persoonlijke benadering

Purmerend ontvangt van het Rijk in totaal ca. € 812.000 die specifiek wordt gericht op het verminderen van energiearmoede bij huishoudens met een laag inkomen, op of rond het sociaal minimum.
De gemeente Purmerend biedt met de actie Slim met energie! op een toegankelijke manier eenvoudige maatregelen aan die direct resultaat opleveren en voelbaar zijn in de portemonnee.

In Purmerend gaat het in totaal om ca. 3500 huishoudens die in de week van 14 november persoonlijk worden benaderd om deel te nemen aan de actie. Huishoudens die later de energietoeslag ontvangen omdat de aanvraag nog in behandeling is, kunnen vanaf het moment van de toekenning meedoen met de actie. Zij worden hierover apart geïnformeerd, tegelijkertijd met de ontvangst van de toekenningbeschikking.

Samenwerkingspartners

De gemeente werkt samen met het Duurzaam Bouwloket, waar de gemeente Purmerend al bij aangesloten is. Duurzaam Bouwloket beheert en biedt een open platform, met verschillende gespecialiseerde webshops waar energiebesparende producten naar eigen keuze besteld kunnen worden.
Ook werkt de gemeente samen met WelzijnWonenPlus (WWP), waardoor de Purmerendse energiecoaches ook voor deze actie kunnen worden ingezet.

Zoals gebruikelijk adviseert WWP inwoners over de mogelijkheden om met eenvoudige middelen energie te besparen. Als de inwoner hulp nodig heeft bij het bestellen van de producten en/of het aanbrengen daarvan, dan ondersteunen ze ook daarbij.

Verschillende ketenpartner (Clup, Humanitas, SchuldHulpMaatje, Caritas, woningcorporaties, SVP, etc.) worden ook geïnformeerd zodat zij ook op de hoogte zijn en inwoners kunnen wijzen op de actie en eventueel kunnen helpen met het bestellen van energiebesparende producten.

Sociale Zaken artikelen