HomeNieuwsAlgemeen BestuurSTADSPARTIJ: "Purmerend, van groei naar snoei"

STADSPARTIJ: “Purmerend, van groei naar snoei”

ernst.jpgWoensdagavond 4 november 2009 was het eerste deel van de vergadering van de gemeenteraad over de begroting van Purmerend voor 2010 en later. Traditioneel begonnen de partijen met een korte opsomming van zaken die ze goed of slecht vonden gaan de afgelopen periode. Aangevuld met het algemene oordeel over de voorliggende begroting. Vandaag, 5 november 2009, wordt de raadsvergadering vervolgt met de debatten die uiteindelijk leiden tot de vaststelling van de begroting. Op 4 november 2009 sprak de fractievoorzitter van de Stadspartij, Ernst Ankersmit (foto), de volgende tekst uit:

‘Steeds vaker hoort de Stadspartij van burgers: "ik heb het wel gehad met de politiek".
Afkeer van de oude landelijke partijen is het zichtbare resultaat.
En eerlijk gezegd als ik niet middenin de lokale politiek had gezeten had ik hetzelfde gezegd.
Maar dankzij het snel in aantal groeiende lokale partijen, is er in ieder geval op lokaal niveau nog een goed alternatief,… straks bij de verkiezingen.

Een korte uitstap naar de landelijke politiek om de onbetrouwbaarheid van de landelijke partijen te illustreren.
Alle drie de regeringspartijen: PvdA, CDA en ChristenUnie beloofden, net als oppositiepartij VVD, in hun verkiezingsprogramma nog de leeftijd van 65 jaar ongemoeid te laten.
En wat zien we de AOW leeftijd wordt verhoogd.
De genoemde traditionele partijen doen echt hun uiterste beste om zich steeds onbetrouwbaarder aan het volk te presteren.

De Stadspartij voorspelt: in verkiezingstijd krijgt u als kiezer rozen uitgedeeld.
Als de buit binnen is zult u als burger van deze landelijke partijen dorens krijgen.

Ook op ons lokale niveau speelt zich een drama af.
De afgelopen collegeperiode was de slechtste die de Stadspartij tot nu toe heeft mogen mee maken.

Het gesol met de woonwagenbewoners. De verkeersinfarcten in de binnenstad, het herstraten van de Gors-Zuid, het vaak niet nakomen van de afspraken met de raad, de nieuwe wijze van afvalinzameling en het nog steeds niet oplossen van de enorme schuldenlast van de Stadsverwarming, zijn daar zomaar wat voorbeelden van.

Dit college heeft het aangedurfd om telkens weer in voorgaande begrotingen te spreken van een gezonde financiële situatie.
Maar spelende met de woorden van een bekende Romeinse keizer vragen wij:
College, college, waar zijn onze miljoenen euro’s aan algemene reserve gebleven?
("Quinctilius Varus, geef me mijn legioenen terug!". )
Hoe ver staat dit college van de werkelijkheid?
Deze raadszaal stond niet per ongeluk laatst vol met boze burgers die kwamen inspreken.

Om verder te komen is het onontbeerlijk dat er een nieuw bestuur komt om de immense problemen van onze stad aan te pakken.

De Stadspartij houdt er ernstig rekening mee dat de Stadsverwarming feitelijk op een faillissement afstevent.
Op korte termijn hangt in ieder geval ook de eventuele terugbetaling aan de gebruikers van de vermoedelijk te veel berekende energieprijs nog in de lucht.
Het volgende college kan dus zijn borst nat maken, want dat college zal straks het puin daadwerkelijk moeten ruimen.

Voor de burgers betekent dit alles een verslechtering van de leefomgeving en een dreigende lastenverzwaring

De Stadspartij past ervoor om de burgers een rad voor ogen te draaien.  
De Stadsverwarming zal straks heel Purmerend met een extra financiële frustratie van jewelste opzadelen.

Het is de komende jaren dus niet van groei naar bloei, maar van groei naar snoei geblazen.

De Stadspartij ziet 2010 dan ook als een overgangsjaar, waarin zoveel mogelijk moet worden behouden wat er is. Die meerjarenbegroting hoeft van de provincie en het rijk zelfs niet sluitend te zijn.
Dat kun je zien als een bedreiging, de Stadspartij ziet er een kans in.

De door dit college gepresenteerde meerjarenraming zullen wij dus niet steunen.

Het volgende college zal direct na aantreden moeten beginnen met ordening te brengen in de financiële chaos en de welhaast onoverzichtelijke besteding van de gemeentelijke budgetten.

Voorop staat nu -voor de Stadspartij- dat de burger geen rechtstreekse en/of slinkse lastenverzwaring (hoger dan de prijsindex) voor zijn kiezen krijgt.
Wij hebben dat centraal gesteld in ons huidige verkiezingsprogramma en wij houden ons aan deze belofte.
Geen extra verhoging van de OZB dus en we hebben ook geld bij elkaar gesprokkeld om de verhoging van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht te beperken.
We doen een beroep op de andere fracties om de nu bekende ruimtemakers eerst in te zetten om de lastenverzwaring voor de burgers ongedaan te maken.
Wat de verarming van het voorzieningenniveau betreft moeten we voor 2010 zien te redden wat er te redden valt.

Wat het niet doorgaan van de extra OZB verhoging betreft hoeft het niet spannend te worden…… Als de partijen in deze raad zich aan hun verkiezingsbelofte houden.
Maar wat zijn de beloften van de landelijke partijen op lokaal niveau waard? We zullen het de komende dagen te weten komen!

De Stadspartij speelt niet mee in het toneelstukje van vandaag om de burgers in de waan te laten dat de huidige coalitie (PvdA, VVD, CDA en AOV-1) alles nog in de hand heeft. Dat moge duidelijk zijn!

Met de steun van de burgers zal de Stadspartij na 3 maart qua zetelaantal meer in de melk te brokkelen hebben.
We zullen dan van het nieuwe college verlangen dat per regel de begrotingsposten worden doorgenomen en zo de begroting als het ware opnieuw opbouwen.

Voor ons gelden daarbij geen heilige huisjes.
De geldverspilling aan allerlei hobby’s zullen we zoveel mogelijk beperken, net als onnodige lastenverzwaring voor de burgers.
Maar we vrezen dat de lijken die dit college -en voorgaande- in de kast hebben verstopt er vele zullen zijn.

De financiële situatie van Purmerend is dermate deplorabel dat er voor de burgers magere jaren zullen aantreden en impopulaire maatregelen onontkoombaar zullen blijken.
Het volgende college zal een niet benijdenswaardige taak hebben en veel hebben uit te leggen aan de burgers hoe het zover heeft kunnen komen.’

ZIE OOK:

04-11-2009 Stadspartij wil geen belastingverhogingen in 2010

Algemeen Bestuur artikelen