HomeNieuwsColumnStadspartij Beemster Polder Partij houdt wijk/dorp lunch in Overwhere

Stadspartij Beemster Polder Partij houdt wijk/dorp lunch in Overwhere

Wijk/dorp lunch Overwhere
Foto Stadspartij_BPP


Zaterdag 4 november hield Stadspartij-BPP de inmiddels gebruikelijke wijk/dorp lunch. Deze raadsperiode vond de lunch al plaats in Zuidoostbeemster en de Gors. Ditmaal was de wijk Overwhere aan de beurt. Zoals bekend is Stadspartij-BPP niet alleen tijdens verkiezingsperiodes op zoek naar de communicatie met inwoners. De wijk/dorp lunch die 2 a 3 maal per jaar is daar een voorbeeld van. Wij zijn permanent actief en aanspreekbaar voor de inwoners van Purmerend.

Vooraf aan de lunch hield de fractie een voorbereidende wijkschouw en werden ook de uitnodiging huis aan huis bezorgd in deze grote groene wijk van Purmerend.

In wijkcentrum De Inval waren fractieleden al vroeg in touw om alles klaar te zetten en broodjes voor de lunch te smeren en te beleggen.
Van tevoren is het altijd weer afwachten hoeveel bewoners er op een wijklunch afkomen, en dat kan ook per wijk of dorp en van actualiteiten verschillen.
En ook ditmaal werden wij weer verrast met de vele bezoekers die ons kwamen bezoeken. Met een suggestie, klacht of een verzoek of soms gewoon om een praatje te maken over de politiek toestand in Purmerend en de rest van Nederland.
Er worden altijd veel vragen gesteld, daartoe zijn fractieleden en wethouders aanwezig om deze zo goed mogelijk te beantwoorden of na uitzoekwerk de antwoorden terug te koppelen.

Zaken die bevallen in de wijk, maar ook de zorgen en vragen over dingen die minder goed gaan kwamen langs. Veel mensen kwamen hun verhaal vertellen met betrekking tot ontwikkelingen onder andere over het verkeer in de wijk Overwhere. De infrastructuur m.b.t. verkeersafwikkeling ontstond in de jaren ’60 en ’70 en is op diverse plaatsen dringend aan vernieuwing toe. Daarnaast kwam ook het onderhoud van wegen, straten en stegen aan de orde.

Er waren ook vragen over het project uitbreiding stadsverwarming/gasvrij, het rioleringsproject. De herinrichting van de straten en de overlast die dat oplevert. Ook de zorgen over WMO hulpmiddelen, waar met name de reparatie en service van de leverancier te wensen overlaat.

Gesproken werd met inwoners met twee bewoners over de bebouwing op de plek van de voormalige Meeuw Apotheek. De apotheek is verhuisd naar het Novawhere complex. Op de verlate plek wordt woningbouw gepland. De inwoners gaven aan te spreken voor een groot aantal omwonenden van de voormalige apotheek.

De kern van hun betoog is dat geen van allen zich kan vinden in de voorgenomen bouw van het appartementencomplex met 4 bouwlagen tot 13 meter hoog.
Schaduwwerking, toename verkeersbewegingen en parkeren waren hun zorg en aandachtspunten. Ook de wijze van participatie leek niet veel op geleverd te hebben. Alles leek tijdens de inspraak al besloten en het vertrouwen in de gemeente is daardoor geschaad.

Een van onze fractieleden  kon de beide omwonenden op het spoor zetten van het te volgen proces. Dit door te wijzen op de mogelijkheid tot inspreken tijdens de behandeling van het bestemmingsplan die op 15 november op de agenda van de raadscommissie Ruimte staat. Ook werd geattendeerd op spreektijd bij de fractieberaden van de verschillende raadsfracties te houden. Elke dinsdagavond zijn de fracties van de diverse politieke partijen in het gemeentehuis daartoe te bereiken.

Inmiddels hebben deze omwonenden afspraken gemaakt en zich bij de griffie aangemeld als inspreker op 15 november.

De fractie van Stadspartij-BPP gaat met alle input en vragen opgedaan tijdens de lunch aan de slag en zal zo goed mogelijk terugkoppeling geven aan de bezoekers van deze wijk/dorps lunch.
Opgemerkt dient te worden dat de lunch voor de deelnemers uit de Beemster nieuw is. De werkwijze wordt door hen als vernieuwend en zeer prettig ervaren. Deze wijze van  ontmoeten met de inwoners is verfrissend.

Ook het komend jaar gaat de partij door met onze wijk/dorps lunches en komen andere wijken en dorpen aan de beurt. En tussendoor zijn we altijd bereikbaar! Zie onze website www.stadspartijpurmerend.nl voor de contactadressen. Een actief lid van Stadspartij-BPP is altijd dichtbij, schroom niet haar of hem aan te spreken als u ergens mee zit.

Wijk/Dorp Lunch Overwhere
Foto Stadsparttij-BPP

Column artikelen