HomeNieuwsColumnStadspartij, afdeling ouderen

Stadspartij, afdeling ouderen

bertspinning
Stadspartij Purmerend is de oudste lokale politieke partij in Purmerend. Sinds 1993 is de Stadspartij altijd opgekomen voor de belangen van alle bevolkingsgroepen in de Purmerendse samenleving . Zonder sturing of bemoeienis  van een landelijk of provinciaal partijbestuur. Dit zal nu en in de toekomst onverminderd worden voorgezet.

De maatschappij is de laatste jaren sterk aan het  veranderen. Met name op het gebied van de demografisch samenstelling van de bevolking. Met andere woorden we vergrijzen. Nu is er niets mis met het toenemend aantal senioren in onze samenleving. Maar het vergt wel een andere politieke aanpak vanuit een partij en zeker vanuit een lokale partij.

keukenhofrollator1Ouderen worden de laatste jaren geplaagd met onevenredige maatregelen vanuit het landelijk beleid. Kortingen op de pensioenuitkeringen waar  een indexatie voor de gestegen kosten meer op zijn plaats zou zijn. Daarnaast worden zij geconfronteerd met hogere uitgaven voor ziektekosten en eigen bijdragen voor medische hulpmiddelen. Om kosten te besparen  worden ouderen geacht langer zelfstandig te blijven wonen zonder  hulp van de overheid . De voor veel ouderen vereiste hulp moet worden verstrekt door familie, vrienden en buren. Ook als er mantelzorg is gewenst.
De Stadspartij Purmerend onderkent dat het voor ouderen steeds moeilijker wordt om zich staande te houden in de huidige maatschappelijke mallemolen.

Om de belangen van ouderen optimaal te kunnen behartigen heeft  de Stadspartij vanaf 1 september 2013 een afdeling senioren.
Stadspartij raadslid Bert Meulenberg zal zich naast zijn dagelijkse raadswerkzaamheden voor 100%  inzetten voor dit ouderenbeleid. Ook na de verkiezingen van 19 maart 2014, zal Bert Meulenberg de belangen van onze Purmerendse ouderen, zonder aandachtsvermindering voor andere bevolkingsgroepen,  met volle inzet blijven verdedigen.
Wat kunnen wij lokaal betekenen voor onze Purmerendse senioren?
Zeker voor ouderen gaat er de komende jaren veel veranderen. De verantwoording van de  AWBZ wordt overgeheveld van de landelijke overheid naar de gemeente. Ook participatie komt onder verantwoording van de gemeente.
WMO is al onder gemeentelijke verantwoording.
In al deze zaken kan de lokale politiek de leefsituatie voor ouderen, bij sociale, lichamelijke en geestelijke problemen verbeteren.

images5Landelijke regelgeving is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Daarom is de Stadspartij een samenwerking aangegaan met het landelijk netwerk Ouderen Partij Actief (OPA). Hierbij zullen partijen in de samenleving worden verbonden, waardoor ouderen onder ons niet aan de zijkant worden geplaatst maar volop meedoen.
De Stadspartij blijft boven alles een lokale politieke partij.

Waar gaat de Stadspartij zich voor inzetten:

  • De gelden die vanuit het rijk aan de gemeente beschikbaar worden gesteld voor de invulling van de AWBZ en WMO moeten zoveel mogelijk worden ingezet voor hulp en ondersteuning. Hierbij moet zorgvuldig worden gekeken wat er wordt besteed aan de overhead bij hulpverlenende organisaties. Riante kantoren en dure invulling van management moet worden verboden.
  • Benodigde zorg dient laagdrempelig en op wijkniveau te worden aangeboden.
  • Terugdringen leeftijdsdiscriminatie.
  • Behoud van werkgelegenheid voor ouderen, waardoor ervaring behouden blijft en ouderen beschikbaar blijven voor opleiding van jongeren.images2
  • De in Purmerend aanwezige woningen voor ouderen en de huidige seniorencomplexen dienen te worden behouden en indien nodig te worden uitgebreid. Hierdoor zal langer zelfstandig wonen van ouderen worden bereikt.
  • Bij verstrekking van hulpmiddelen zoals trapliften, scootmobielen, etc. moet de eigen bijdrage inkomensafhankelijk zijn.
  • Er moet een 1 loketfunctie komen waar ouderen met al hun problemen en klachten terecht kunnen en van waaruit de juiste oplossingen voor hun problemen worden aangedragen.

Contact opnemen met Bert Meulenberg van de Stadspartij kan via de website www.stadspartijpurmerend.nl of via de e-mail b.meulenberg@gmail.com

Op alle vragen zal u snel een persoonlijk antwoord krijgen!
opa-beweging-logo

 

Column artikelen