HomeNieuwsWelzijnSpeerpunt Stadspartij: Zorgfunctie Waterlandziekenhuis handhaven op stadsniveau

Speerpunt Stadspartij: Zorgfunctie Waterlandziekenhuis handhaven op stadsniveau

WaterlandziekenhuisHA
Het Waterlandziekenhuis dient zijn zorgfunctie op volwaardig stadsniveau voor Purmerend te behouden. Dat is te lezen in het verkiezingsprogramma van de Stadspartij.

Aanleiding

Het Waterlandziekenhuis organiseerde een informatieavond in september vorig jaar. Doel van deze avond was de gemeenteraden van Purmerend en Beemster te informeren over de fusie van het Waterlandziekenhuis en het West-Friesgasthuis.
Tijdens deze avond bleek dat er, zeker voor Purmerend, het een en ander gaat veranderen. Zo gaan er 150 fte’s verdwijnen door de fusie, gaat de kinderafdeling verhuizen uit Purmerend en gaat ook de kraamafdeling naar Hoorn. Ook kwam naar voren dat er geen enkele Purmerendse vertegenwoordiging meer in het bestuurlijke orgaan van het ziekenhuis aanwezig is. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de Purmerendse belangen ondergeschikt kunnen worden aan financiële belangen van de fusiepartners.
In het verleden heeft De Stadspartij al vaker haar zorgen geuit over het verplaatsen en sluiten van zorgafdelingen, met als grootste zorg sluiting van het ziekenhuis. Deze zorg overheerst nog steeds bij ons”.
Hierover stelde de Stadspartij vragen aan het college, het antwoord is HIER te lezen. Hoewel geruststellend van toon neemt het de zorg niet weg. De gemeente heeft geen bevoegdheid om besluiten te nemen over het ziekenhuis. Dus is voortdurende bestuurlijke aandacht extra nodig.
Basiszorg op stad-streekniveau
In het Waterlandziekenhuis in Purmerend moeten zorgfuncties niet worden overgebracht naar ziekenhuizen in buurgemeenten. Purmerend is inmiddels een stad met meer dan 80.000 inwoners en heeft ook een streekfunctie en dat rechtvaardigt het behoud van een volwaardig functionerend ziekenhuis, in elk geval voor de basiszorg.

Basiszorg en routinebehandelingen moeten inwoners in hun directe leefomgeving kunnen ontvangen. Specialistische hulp kan dan worden verzorgd in daarvoor speciaal ingerichte ziekenhuizen.
Voor de Stadspartij een reden om zich altijd te blijven inzetten voor het behoud van het Waterlandziekenhuis in zijn huidige hoedanigheid.

foto: Stadspartij

Welzijn artikelen