HomeNieuwsColumn‘Roep om herinvoering van doelbelasting voor hondenbezitters’ (fictie?)

‘Roep om herinvoering van doelbelasting voor hondenbezitters’ (fictie?)

‘Waarom moeten niet-hondenbezitters meebetalen aan de recreatieve en vervuilende praktijk van de hondenbezitters’ (fictie?)

poepzuiger
Poepzuiger


De eerste hondenbelasting werd al in 1446 geheven in Utrecht. Vanaf 1800 werd de belasting landelijk ingevoerd om de landskas te spekken en de voedselschaarste te remmen. De hondenbelasting werd later ook benut om hondsdolheid tegen te gaan. Althans, dat was ooit de reden voor de landsbrede invoering van de hondenbelasting in de 19e eeuw. Daarnaast was het een manier om zwerfhonden tegen te gaan. Deze redenen hebben hun geldigheid verloren. Hondsdolheid bestaat vrijwel niet meer en het aantal zwerfhonden is ook uiterst beperkt.

Er zijn evenwel nieuwe noden.

Inmiddels is het bestrijden van hondenpoep en aanleg en onderhoud van poep- en recreatieve voorzieningen voor honden in onze versteende wereld ervoor in de plaats gekomen. Inmiddels bestaat er daarvoor in Purmerend een heus en breed opgezet dynamisch hondenbeleid dat zich richt op:

  • onderhoud van hondenvoorzieningen zoals hondenpalen, hondenpoepbakken, uitrenvelden,

  • hekwerken, maaien uitlaatstroken,

  • hondencontroles en ondersteunende activiteiten voor bewoners die het hondenbeleid in hun wijk willen veranderen.

    En uiteraard alles daar waar nodig

Sinds het bestaan van de hondenbelasting steekt de discussie over nut en noodzaak van de doelbelasting t.b.v. het hondenbeleid de kop op. Zoals ook nu weer in ons nieuwe Purmerend. Nog in 2019 werd door de raad van Purmerend herbevestigd om deze doelbelasting te handhaven. De hondenbelasting is dus louter en bedoeld om de genoemde activiteiten en maatregelen te bekostigen.

Opnieuw hebben een aantal partijen ‘de kat de bel’ aangebonden om de behandeling over nut, noodzaak en doelfinanciering in de gemeenteraad in 2019 -nu al weer zult u wellicht denken- ter discussie te stellen. En opnieuw laait de discussie tussen voor en tegenstander soms hoog op. En ik ben er zeker van dat als deze poging mislukt een nieuwe poging al op de loer ligt. Soms lijkt het wel of er een koningskwestie speelt.

Een vreemde zaak want in het kader van de harmonisering van de hondenbelasting in de fusiegemeenten Purmerend en Beemster -het nieuwe Purmerend-  vindt er momenteel al een evaluatie plaats waarbinnen het gehele hondenbeleid aan de orde wordt gesteld.
Naar verwachting kan de evaluatie in het eerste kwartaal van 2023 worden afgerond. Deze evaluatie wordt meegenomen in het geharmoniseerde hondenbeleid. Naar verwachting zal dat rond de zomer 2023 aangeboden worden aan de gemeenteraad.
Tja, wat zou er nu achter zitten om de behandeling van deze evaluatie van het hondenbeleid niet af te willen wachten? Er zijn geen gemeenteraadsverkiezingen dus daar kan het niet aan liggen. Profileringsdrang dan misschien?

Een zijsprong doet me plotseling denken aan mijn diensttijd. Als er even niets meer te klagen was dan was er altijd nog het eten dat een dienstplichtige kreeg waarop ‘gekankerd’ kon worden. Dat eten was over het algemeen prima, maar je moet toch wat hè als je je verveelt. En je kreeg er aandacht voor van de conservatieve legerleiding en domme rechters die zelfs leidde tot een veroordeling voor het uitreiken van klaag pamfletten in de militaire strafgevangenis Nieuwersluis. Ja een onzinnige zijsprong in deze column, maar deze dictatoriale ‘Russisch’ aandoende  handeling (en soortgelijke) voltrok zich nog niet zo lang geleden. Alsnog hiervoor excuses aanbieden door de regering aan alle slachtoffers zou dan ook geen kwaad kunnen. Maar ik dwaal af, terug naar de hondenbelasting.

Natuurlijk komen de bekende argumenten ter afschaffing van de hondenbelasting aan de orde. Zo beluister ik dat er sprake is van ongelijkheid. “Waarom moet een hondeneigenaar wel belasting betalen, maar een katten- of paardeneigenaar niet? ” Een opspringerig raadslid noemt in dit verband zelfs cavia’s. Goudvissen heeft hij er in zijn haast op te vallen nog niet bij verzonnen. Maar dit terzijde.

Met dient goed te bedenken dat het zuiver afschaffen van de hondenbelasting ook betekent dat het hondenbeleid wegvalt. Dus weg poepveldjes, uitrenveldjes en poepzuiger.

Ja maar, dat willen de afschaffers – mogelijke hondenbezitter- niet hoor ik u denken. Prima, maar dan wordt het beleid voortgezet met dekking uit een lastenverzwaring voor alle Purmerenders. Ook voor hen zonder hond. Van afschaffen van hondenbelasting is zo bij voortzetting van hondenbelasting en voortzetting hondenbeleid dan ook geen sprake.
De vraag is of de niet-hondenbezitters in Purmerend op deze extra belasting zitten te wachten?

Stel dat het hondenbeleid wordt gehandhaafd en de kosten daarvoor door een lastenverzwaring voor alle Purmerenders worden gedekt, wat kan daarvan het gevolg zijn? Electoraal zie ik daar wel brood in. Een verkiezingsprogramma waarin de wederinvoering van de doelbelasting voor hondenbezitter en het afschaffen en het dus verlagen van de lasten voor de niet-hondenbezitter wordt opgenomen, kan dan op mijn stem rekenen.

Dat is nu nog niet nodig omdat de meerderheid van de gemeenteraad voor nu het hoofd koel heeft gehouden. Maar een volgende poging om de hondenbelasting af te schaffen ligt al weer in het verschiet. Het is zo langzamerhand een bloedserieuze repeteergrap die uitstijgt boven alles wat verder belangrijk is in ons Purmerend.

Column artikelen