HomeNieuwsMilieuResultaat onderzoek met asbest verontreinigde grond in Overwhere bekend

Resultaat onderzoek met asbest verontreinigde grond in Overwhere bekend

De gemeente saneert uit zorgvuldigheids overwegingen t.b.v. publiek belang (red.)

De te saneren locatie
foto Stadspartij


In een memo van 9 februari liet wethouder Tijmstra weten dat langs de sloot ten oosten van de Burgemeester D. Kooimanweg er asbest in de bodem was aangetroffen tijdens bodemonderzoek. Een vervolgonderzoek was nodig om vast te kunnen stellen waar precies het asbest zit.

Het onderzoeksbureau Terrascan heeft dit onderzoek verricht. Inmiddels is de uitslag van het aanvullende onderzoek bekend. Hieruit blijkt dat het asbest alleen zit op de plek waar we het bij het eerste bodemonderzoek aantroffen.

Geen gezondheidsrisico’s voor de omgeving

Het asbest zit slechts op één plek en zit diep en vast in de bodem. Er is geen asbest aangetroffen boven de bodem. Asbest is alleen een risico voor de gezondheid als er losse vezels worden ingeademd. Dat is in dit geval niet mogelijk.

Het asbest wordt uit de bodem verwijderd

De omgevingsdienst heeft laten weten dat het niet nodig is om het asbest uit de bodem te halen zodat de bodem niet meer verontreinigd is (dit heet saneren). Omdat het asbest alleen in de bodem zit, is er geen gevaar voor de omgeving. De gemeente vindt het van zorgvuldigheid getuigen om toch te saneren. Dit op advies van de omgevingsdienst en Terrascan, gezien de publieke functie van de grond en het feit dat dit nabij een speelgelegenheid ligt.

Er moet toestemming gegeven worden om te saneren

De procedure om hiervoor toestemming te krijgen duurt maximaal 6 weken. Het saneren zelf duurt ongeveer 2 weken. Terrascan, het bedrijf dat ook het onderzoek heeft uitgevoerd, gaat de bodem saneren. De medewerkers van dat bedrijf dragen beschermende pakken tijdens het saneren.

Na het saneren worden de hekken verwijderd

Omdat het saneren pas na de toestemming kan starten, blijven de hekken voor nu staan. Zodra het asbest uit de bodem is gehaald, worden de hekken weggehaald. Ook de voetbalkooi wordt op dat moment weer vrijgegeven.

De omwonenden zijn over de gang van zaken geïnformeerd.

Milieu artikelen