Respect

erwtensoep
Terwijl ik mijn pen oppak voor de wekelijkse column richt mevrouw Meander het woord tot mij.
‘Kun je niet is een leuk stukje schrijven, zo’n stukje vol ongecompliceerde dingetjes om ons heen? Je Sinterklaasgedichtjes zijn in de familie berucht om hun vileine en humorvolle rijmelarij.
 
Ja ik weet wel je zou het liefst die Amsterdamse wethouder Van Es even in woorden te grazen willen nemen. Die wil aan de hand van een semi wetenschappelijk rapport ala Diederik Stapel Zwarte Piet als uiting van racisme afschaffen. En natuurlijk pak je dan in één beweging al die ambtelijke ‘kontenkruipers’ aan die het meteen met haar eens waren.
Je vertelde me niet voor niets van dat Amsterdamse ambtenaren bedrijf waar na de oprisping van Van Es direct Zwarte Piet in de ban werd gedaan om de wethouder te plezieren.
 Ook verteld je over de kwade tegenactie van een aantal ouders over zoveel slijmerige en volgzame domheid. Die bleven uit protest samen met hun kinderen weg bij die Sint viering. Daarmee de kinderen met nog meer vraagtekens opzadelend.
Ik zie aan je dat je ook staat te trappelen om over die andere meer culturele organisatie te schrijven, waar medewerkers met een petitie rondgingen om Zwarte Piet te criminaliseren en van het toneel te laten verdwijnen. En scherpe scheidslijn tussen voor- en tegenstanders, die al het overige bedrijfspolitieke geleuter overschaduwde, ontstond erdoor.
Toeschouwers, zoals jij, van al die onbenulligheid gingen ondertussen gewoon hun eigen gang in de wetenschap dat Sinterklaas en Zwarte Piet cultureel bestaansrecht hebben en zich door de waan van de dag niet laten kisten.’

Ik hap naar adem, maar mijn eega gaat verder.

‘En als je daar klaar mee bent dan zeker die arme bijna ex-staatssecretaris economische zaken Co Verdaas  (PvdA) noemen die knoeide met declaratie bonnetjes. Hetgeen door een vasthoudende vrouw, toevallig PVV-er, bovenwater werd getrokken. Om nog maar te zwijgen van de nog zittende kersverse staatssecretaris WVC Martin van Rijn (ook PvdA), die een onderzoek deed naar de zelfverrijking door het bestuur van Amarantis.
Zelf liet Martin van Rijn zich als bestuursvoorzitter van pensioenfonds PGGM een salaris van bijna een half miljoen euro betalen.
 
Je zou het zo niet schrijven, omdat je toch een beetje bangelijk bent uitgevallen, maar bij lezers zouden de begrippen flessentrekkerij, struikroverij en liberaal/sociaal democratische sluipmoord op de pensioenen onder  de aandacht worden gebracht.
PvdA voorman Diederik Samson oppert zelf dat het geknoei van Verdaas valsheid in geschrifte kan zijn, zo zou jij het nooit durven omschrijven.  Maar Diederikje laat nu al het vuile werk aan die arme Mark Rutte over. Die zal zo langzamerhand wel beginnen terug te verlangen naar zijn vorige vriendjes van CDA en PVV huize, want wat zal de PvdA nog meer voor bananenschillen op zijn pad leggen? Om nog maar te zwijgen van zijn eigen achterland waar er lustig op los wordt gesjoemeld.’

Ik ben ondertussen als een gek alles wat ze zegt aan het opschrijven en kan haar nauwelijks bijhouden.

‘Om nog maar te zwijgen wat je allemaal bazelt over die doodgeschopte grensrechter. Het plezier in het voetbal ben je al enig jaren kwijt dit terwijl je zelf het spelletje toch aardig beheerste. Maar dit terzijde, nu gebruik ik zelfs je eigen stopwoordjes al.

Je kan niet aflaten te vertellen dat het hedendaagse voetbal bol staat van de gluiperigheid, hardheid op het misdadige af en het opzwepen van supporters, hetgeen rond dit spelletje een grimmmige sfeer van a-sociale geweldpleging doet ontstaan. Het slechte voorbeeld, aangewakkerd door hysterische media, voor alle ander voetballertjes wordt luid bewierrookt.
Daar ligt de oorzaak van het probleem beweer jij maar niemand luistert er naar je. Van het recente incident krijgen nu in de volksmond de Marokaantjes de schuld – zo iets doen Hollandse voetballertjes niet-  en  men verwijst opnieuw naar de anderen als bron van het probleem, zonder naar zichzelf te kijken en al helemaal niet naar het maffia-achtige voetbalbedrijf.

Je zou het betweterig ook niet kunnen laten om gekscherend te doen over de nieuwe slogan van de KNVB tegen de verloedering:’Zonder respect geen voetbal’.
Je vertelde mij al tot vervelens toe dat het  woord ‘respect’ komt van het Latijnse woord re-spicere, dat omkijken betekent. In de vroege tijd als een Romein in Athene verbleef, liep hij het gevaar om als vreemdeling aangevallen en beroofd te worden. Daarom keken deze vreemdelingen altijd over hun schouder achterom uit ontzag voor eventuele rovers en andere onverlaten. Ze hadden dus angst en ontzag voor degenen die hun het leven zuur konden maken. De rijken konden zich een knokploeg of lijfwacht veroorloven, dat werd toen door het volk met de term respect aangeduid. Daar zit een raak verband  met het huidige gebruik van het woord door de KNVB.’

Ze stopt met haar ‘ spontane lezing’ omdat de kookwekker af gaat om te melden dat de zelf gemaakte erwtensoep gereed is. En zo is dit stukje eigenlijk door mevrouw Meander geschreven.

Column artikelen