HomeNieuwsAlgemeen BestuurRaad tegen komst AZC

Raad tegen komst AZC

raadszaal
Purmerend krijgt geen permanente asielzoekerscentrum (AZC) waar vluchtelingen terechtkunnen. De gemeenteraad stemde er maandagavond in meerderheid tegen.

Wel zal er worden onderzocht of er –onder strikte voorwaarden- kleinschalige noodopvang mogelijk is. Draagvlak bij de buurtbewoners is daarbij één van de vereisten, daarnaast begeleiding en veiligheid. In eventuele kleinschalige noodopvang zouden maximaal 30 personen per locatie, en maximaal 200 personen kunnen worden opgevangen.

Statushouders
De locatievoorstellen voor een asielzoekerscentrum werden allemaal afgeserveerd: slechts vier raadsleden stemden vóór de rest tegen waaronder de raadsleden van de STADSPARTIJ.
Wel werd een voorstel aangenomen om statushouders (tijdelijk) te vestigen in het Jaap van Praaghuis. De situatie van statushouders gaat bovendien binnenkort sterk veranderen dat heeft het kabinet besloten. Zo vervalt de voorrang op het verkrijgen van een woning en worden de geldelijke voorzieningen versoberd. Dit onder druk van de landelijke kritische op- en aanmerkingen op deze punten.
Hoe de situatie van de statushouders, in het algemeen en in het bijzonder die tot maart 2016 in het Van Praaghuis mogen verblijven, er uit zal zien na de tijdelijke periode is nu dus zeer onzeker.

Fractievoorzitter tevreden
Fractievoorzitter Bert Meulenberg toonde zich tevreden met de afloop van de vergadering en de genomen besluiten: ”uiteindelijk is de meerderheid in de raad opgeschoven richting het standpunt en de mening van de Stadspartij. Overigens zal het laatste woord er vast nog niet over gesproken zijn, het is nu echter wel duidelijk welke grenzen en voorwaarden de gemeenteraad stelt.”

Algemeen Bestuur artikelen