HomeNieuwsOnderwijsProcedure traverse PSG-Hoornselaan gestart

Procedure traverse PSG-Hoornselaan gestart

ontwerpluchtbrug2009.jpg
Onlangs heeft de meerderheid van de gemeenteraad zich positief uitgelaten over een permanente brugverbinding over de Hoornselaan tussen het Jan van Egmond lyceum en het Da Vinci college.
De Stadspartij ziet deze overtunneling van de Hoornselaan niet zitten.

Burgemeester en wethouders starten nu de procedure voor het ontwerp-bestemmingsplan. Bij de terinzagelegging van dit plan is er zes weken de mogelijkheid om zienswijzen tegen het voornemen in te dienen bij de raad.
De traverse met klaslokalen biedt de scholen de mogelijkheid gezamenlijk voorzieningen te delen en schommelingen in leerlingenaantal op te vangen.

Ook dient de corridor als alternatief voor de oversteek via de openbare weg tussen de twee locaties.
De Stadspartij verwacht dat ere vele bezwaren zullen worden ingediend en dat de procedure wel eens erg lang zou kunnen duren.

ZIE OOK: Mogelijk luchtbrug voor scholen PSG

Onderwijs artikelen