HomeNieuwsColumnPrinsjesdag

Prinsjesdag

gouden koets.jpg
‘Na het zuur komt nu het zoet’
, althans die illusie wekt het kabinet voor onze portemonnee voor 2009. Op Prinsjesdag zullen de sluiers voor de inkomenspolitieke plannen van dit kabinet voor het volgende jaar definitief worden weggetrokken. Niet regeringsleider Balkenende mag vooruitlopende op Prinsjesdag de blijde verwachtingen bij ons wekken, maar de veelgeplaagde minister van financiën Wouter Bos. Als een vroege Sinterklaas laat hij nu al vast weten dat de minima er niet op achteruit gaan; de middeninkomens erop vooruit gaan en dat werkende ouderen erop vooruitgaan en gepensioneerden met een modaal pensioen erop achteruit gaan.

bos.jpgUit betrouwbare bron heb ik echter nu al vernomen dat het inkomensbeeld veel minder rooskleurig is dan Wouter Bos ons thans wil laten geloven. Dat verklaart ook waarom Jan Peter niet de woordvoerder is van de beloftes, maar PvdA leider Wouter Bos. Die kan straks dus weer de klappen voor de loos gebleken beloftes opvangen. Het CDA gaat op deze manier gewoon door met het leksteken van het vertrouwen van de burgers in Wouter en zijn PvdA. Wanneer krijgt het echte politieke verstand bij de PvdA het weer voor het zeggen, zodat er weer evenwichtig partij kan worden geboden aan de handige politieke spelletjes van het CDA?

‘Kom Meander, niet zo somber’ hoor ik u denken. ‘Er zijn al zoveel Nederlanders die niet meer geloven in een betrouwbare politiek. ‘Daar kan ik dus ook wel bij’ , denk ik dan. Wat is het geval. De minima gaan er niet op achteruit omdat de regering de plannen voor verhoging van de BTW niet zal uitvoeren. Het niet verhogen van deze belastingheffing redt dus het gat dat door toedoen van de regering in de beurs van de minima zou worden geslagen? En de verhoging van de kosten van levensonderhoud dan en de verhoging van gas en licht en …enz. enz. Wordt dat dan ook gerepareerd? In dat verband is het niet doorgaan van de BTW verhoging gewoon een vorm van het politiek toepassen van de plasvlieg tactiek.

En de verbetering van de middeninkomens? Ik vergeet gemakshalve maar even dat daarvoor ook de prijzen stijgen. Het kabinet noemt daar het afschaffen van de werknemerspremie voor de WW als groot winstpunt voor deze inkomensgroepen. Dat komt omdat de spaarpot voor de WW op dit moment dermate vol is dat er geen geld van werknemers meer bij hoeft. Onze eigen sigarendoos hebben we vol gespaard, dus nu kan er door de regering uit worden gedeeld. Maar pas op, het betreft geen afschaffing van die werknemerspremie, maar een opschorting van premieheffing. Er gaan wel sigaren uit de doos, maar komen er ook weer genoeg bij? Als er straks weer meer werkelozen ontstaan, door een afnemende economie, dan wordt die opschorting weer ingetrokken. Een incidenteel voordeeltje is het dus zo bezien. Als onze sigarendoos leeg raakt zal er weer voor moeten worden gedokt! Bovendien verbindt het kabinet aan die WW opschorting ook nog de eis dat de vakbeweging de looneisen inbindt. Niet doen vakbeweging, zou ik ze wel willen toeschreeuwen. Structurele loonsverhoging is verre te prefereren boven het Sinterklaas cadeautje van het kabinet.

balkenende.jpgWie doorwerkt na zijn 62e kan straks rekenen op een bonus, maar alle echt gepensioneerde met een modaal pensioen moeten vanaf 2011 extra belasting gaan betalen voor het in stand houden van de AOW. Dat dit laatste op deze manier nodig is, dat is door velen al als drogredenering gehekeld. Maar het kabinet, met de PvdA voorop, volhardt als ware het autisten in de plannen. Het wachten is straks op het ontploffen van het wassende verzet bij de krasse knarren. Het CDA zal achteruitleunend de PvdA de klappen ervoor laten opvangen en op het juiste moment uit de autistische houding komen. Het CDA zal partij kiezen voor de gepensioneerden en de extra belastingheffing van de baan vegen. Daarmee de oudjes het geluk van de overwinning en dankbaarheid voor de bevrijder (Balkenende) geven en de PvdA zo de zoveelste zeperd verkopend. De gang van zaken in de Nederlandse politiek laat zich momenteel gelukkig wel betrouwbaar voorspellen.

Column artikelen