HomeNieuwsColumnPositieve gedachten

Positieve gedachten

positiefdenkekalender
Afgelopen donderdag was de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie. Ik ging er eens even goed voor zitten. Het begon echter meteen al met een teleurstelling. Na wat gehakketak werd ruim een kwartier pauze ingelast omdat raadsleden eerst nog stukken moesten gaan lezen. Er bleek op het laatste moment nog een bonte verzameling van wijzigingsvoorstellen te zijn ingediend. Om allerlei schorsingen gedurende de vergadering te vermijden had raadsvoorzitter Bijl het lumineuze idee gekregen alles in één keer te laten lezen. Mijn aanvankelijke enthousiasme voor deze vergadering nam door deze vertraging af.

barnabyOp een ander tv-net vond ik een aflevering van Midsomer Murders. Daar bleef ik te lang hangen. Gehaast terugschakelend kwam ik net in een bijdrage van wat later een burgerinitiatief bleek te zijn. Even dacht ik dominee Gremdaat te horen maar het bleek dominee Gerard Nieuwburg te zijn van de protestantse gemeente Purmerend. Het tekstritme, de mimiek, het tempo en de timing in de redevoeringen was meesterlijk. Kunnen veel raadsleden een voorbeeld aan nemen dacht ik nog.

Het ging om een burgerinitiatief van de initiatiefgroep STREET eye-opener. Een initiatiefgroep bestaande uit mensen uit de oecumenische gemeente Purmerend. Katholieken en protestanten trekken weer gemeenschappelijk op, merkte ik, om het doel van het initiatief, de positieve gedachten onder het volk, te prediken. Ik zag een pleidooi voor het naïef uithangen van uitermate vandaalgevoelige plasmaschermen waarop allerlei positieve gedachten in de vorm van Loesje-spreuken de steeds meer zichzelf opzwepende burgers tot rust en nadenken moet brengen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de leuze: ‘als je nooit van richting verandert dan kom je uit waar je nooit bent geweest’. Of  één die ik zelf graag gebruik: ‘lof heeft meer mensen bedorven dan kritiek’. Tegeltjeswijsheden dus. 

Het kostenplaatje dat er door de initiatiefgroep bij werd genoemd kwam mij al meteen als een heel positieve, te positieve zelfs, boodschap over. Maar dit terzijde. Bijna alle partijen reageerden natuurlijk politiek correct door het plan positief te beoordelen op inhoud, maar vervolgens op de gevraagde financiële bijdrage door de gemeente diep de grond in te boren. De VVD voegde daar nog aan toe dat de scheiding tussen kerk en staat ook nog meespeelt in het oordeel. Dit onder verwijzing naar de kerkelijke achtergrond van de initiatiefgroep.Jammer dat het daarbij bleef. Vragen zoals waarom is het nu juist nodig om de positieve gedachten onder het volk te prediken en wat zijn de oorzaken van de vele negatieve gedachten die onder het volk leven, kwamen niet aan de orde. Vragen die juist politici bezig zouden moeten houden.

We lezen en horen van jarenlange (wellicht eeuwenlange) seksueel misbruik door vertegenwoordigers van de katholieke kerk. Helden die je in de schoolbank kreeg aangewreven zoals Calvijn en de diep gelovige Jan Pieterszoon Coen blijken misdadige praktijken op hun geweten te hebben. De ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam is gebouwd en bewoond door één van de Grootste Nederlandse slavenhandelaren uit de Gouden Eeuw. Een Engelse krant blijkt aan lijkenpikkerij te doen om maar goed verkoopbaar nieuws uit te venten. Alle Grieken worden afgeschilderd als inhalige schurken, gaat erin als koek bij het Telegraafvolkje. In Nederland wordt het persoonsgebonden budget afgeschaft vanwege het vele misbruik. Anderen zijn fout, wij zijn goed dat is de arrogante boodschap die we onszelf aanpraten. Banken nemen allerlei financiële risico’s waarbij enkelen zich stevig verrijken. De financiële verliezen worden op de collectieve gemeenschap afgeschoven. Positieve berichten in media verkopen niet. Rampen en schandalen wel. Net als oppervlakkigheid het steeds meer wint van inhoud.

frostDe afloop van Midsomer Murders bleef aan mij trekken dus ik liet al het positiefs dat via de Purmerendse gemeenteraad nog aan mij kwijt had gekund voor wat het was. De KRO heeft tegenover onze commissie- en raadsvergaderingen kwaliteitsdetectives (dus geen Amerikaanse rommel) geprogrammeerd. Dus na inspecteur Barnaby op ZDF, keek ik hoe inspecteur Frost op KRO diverse moorden oploste. Goed en kwaad, allerlei negatieve en positieve boodschappen waren verpakt in een Frost-aflevering waar de negatieve kwaliteit van de Britse media aan de kaak werd gesteld. Gelukkig ook het voortdurende zelfreinigende vermogen van die media. Waarvan Frost aan het slot dankbaar gebruik maakte om ons toch positieve (wraak-) gedachten aan deze thriller te laten overhouden. Ik hoop dat ik niet één van de weinigen was in Purmerend die de ongetwijfeld zeer boeiende raadsvergadering verder liet voor wat het was. De gemeenteraad was mij betreft al vroeg die avond met reces.

Maar de positieve gedachte, inclusief uitspraak, die er toe deed had ik eerder van de week al binnen. Het G-star veldvoetbalteam van SV Koedijk heeft op de special Olympics in Athene als ‘Oranje’ voetbalteam de zilveren medaille behaald. Weer een tweede plaats voor een Oranje voetbalteam dus.
De doelman van dit team werd geïnterviewd en is nogal klein van postuur. De journalist vroeg plagerig of dat geen probleem was. Positief gestemd kwam de keeper met het antwoord: ‘ik ben dan wel klein, maar ik denk groot’. Een mooie archetypisch Nederlands antwoord, uit de goede oude tijd dus, van onverdachte zijde. Een echte opkikker.

Column artikelen