HomeNieuwsAlgemeen BestuurPlasterk (PvdA) staakt overleg met plaatselijke politieke partijen

Plasterk (PvdA) staakt overleg met plaatselijke politieke partijen

plasterk
Houding minister ronduit respectloos

Minister Plasterk (foto) hecht geen belang aan lokale politieke partijen. Tot die conclusie komt de Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG). In een onlangs gehouden overleg tussen de minister en de VPPG liet Plasterk weten eerder gemaakte afspraken naast zich neer te zullen leggen. De VPPG spreekt van een respectloze houding.

Lokale politieke partijen vormen met elkaar de grootste politieke groepering in ons land. Van de 9175 gemeenteraadsleden die op dit moment in Nederland actief zijn, zijn er 2550 lid van een lokale partij. Een groot deel hiervan is aangesloten bij de VPPG. Voor voormalig minister van Binnenlandse Zaken Donner was dit aanleiding om structureel met de VPPG te overleggen. Er worden steeds meer rijksoverheidstaken naar gemeenten overgeheveld, Donner vond het belangrijk om te weten hoe de lokale politieke partijen daarmee om zullen gaan en zag in de VPPG daarvoor een volwaardige overlegpartner.

Respectloos
In het laatste overleg met de huidige minister van Binnenlandse Zaken werd duidelijk dat deze behoefte bij hem niet aanwezig is. VPPG-voorzitter Fons Zinken spreekt van een ronduit respectloze houding. “Het ging om een eerste kennismaking met de nog ‘verse’ minister. Na een kwartier gaf Plasterk al aan dat hij het gesprek wilde afronden. Hij gaf aan dat de VPPG voor hem geen overlegpartner is. Bovendien deelde hij mee dat lokale partijen niet op subsidie van hem hoeven te rekenen. Ondanks oproepen hiervoor van de Eerste en Tweede Kamer. De minister lapt hiermee de Grondwet aan zijn laars.”

Ongeloofwaardig
Volgens Zinken geeft de houding van de minister de indruk dat het coalitieakkoord ‘Bruggen slaan’ slechts geschreven is voor de show. “Prachtige volzinnen zoals ‘Het land heeft samenwerking nodig, dus reiken wij elkaar de hand en halen we het beste uit elkaar’, worden met zo’n houding ongeloofwaardig. De minister liet overduidelijk blijken geen enkele waardering te hebben voor lokale politieke partijen. In een tijd dat de lokale overheden steeds meer verantwoordelijkheid krijgen een volstrekt onverantwoorde en ongewenste houding.”

Algemeen Bestuur artikelen