HomeNieuwsColumnPlaagstootjes

Plaagstootjes

‘Zeg Meander waar zijn toch die wekelijkse stukjes waarin je de loop der politieke dingen met name in Purmerend nog wel eens kritisch beschouwt?’ Met deze woorden op zijn lippen valt buurman mijn tuin binnen.
Het weer is wisselend beter en dat betekent dat we meer buiten leven. Buren zien elkaar daardoor meteen meer. Soms is dat gezellig, een andere keer hoop je erop dat de opschietende struiken in de tuin het gezicht op elkaar wegnemen. Maar dit terzijde.

Even sta ik in gedachten bij deze vraag. Kan ik aan buurman weggeven wat er door mijn hoofd spookt? Ik besluit het er maar op te wagen.

‘Ach weet je wat het is buurman, er gebeurt genoeg waarover grappig, kritisch, cynisch of zelfs afkeurend kan worden geschreven. Maar sinds de Stadspartij een echte regeringspartij is geworden en geacht wordt de coalitie van AOV, CDA, D66 en VVD aan te voeren vind ik het schrijven moeilijk. Niet uiteraard over ongevaarlijke externe stukjes zoals het vorige stukje over allerlei veranderingen, wel over verwikkelingen in Purmerend.

Uiteindelijk verschijnt mijn column op de website van de Stadspartij en ik heb aan reacties op eerdere plaagstootjes naar andere partijen gemerkt dat zaken heel gevoelig kunnen liggen. Tja en dan voel ik toch de stille verantwoordelijkheid om een pas op de plaats te maken, omdat anderen mijn woorden als het zo uitkomt beschouwen als een soort officieel partijstandpunt. Ook nu zal er wel weer een niet zo’n snuggere reageerder zijn die een columnist niet van een partijwoordvoerder kan onderscheiden.

Waren de oppositiepartijen op dit punt maar wat vindingrijker dan kon ik daar misschien nog op ingaan. Er is momenteel echter sprake van een zeer collegiale gemeenteraad die elkaar goed aanvult en besluiten waar nodig verbeterd. Een Engelse debatwijze waarbij de zwakke plekken ongenadig worden blootgelegd vindt niet plaats. Ik geef toe, dit is de wijze waarop dit college wenst te besturen en dat lukt ze tot nu toe heel goed.

Er zijn natuurlijk zat opmerkelijke zaken. Zonder er al te diep op in te gaan zal ik er een paar voor je aanstippen.

Er ligt nog een akkefietje met één of meerdere LPG stations die te dicht op woonbebouwing zijn gesitueerd. De veiligheidsnormen verbieden dit, toch staan ze er. Ik zie bij de ingekomen stukken gestuurd aan de raad dat het college zich erover ontfermt. De raad aan wie de stukken zijn gestuurd zit achterover en ziet gelaten toe op de gang van zaken. Daar gaat de rechter aan te pas komen, let op mijn woorden buurman.

Er is de haperende ontwikkeling van bedrijventerrein Baanstee Noord die zowel in historisch perspectief gezien als m.b.t. regionale structuurplannen en in financieel opzicht zeer merkwaardige dingen laat zien. Dan zwijg ik maar over de Stadsverwarming, die hoewel verzelfstandigd in een B.V. steeds steviger de onzichtbare handen van het gemeentebestuur voelt. Dit in de verwachting dat er straks dividend te verdienen valt. Bewoners van een nieuwe wijk – Kop van West- bijvoorbeeld worden onder het motto van duurzaam energiegebruik verplicht-vrijwillig bij de hand genomen om de Stadsverwarming als energieleverancier te gebruiken.

Een houtopstand in het kommetje A7 wordt door actievoerders als heel waardevol aangemerkt, woorden schieten daarbij tekort om het ruigte aan te prijzen: prachtig stuk natuur, natuurbos, pareltje. Het gemeentebestuur ziet het juist als een dringend in ontwikkeling te brengen stukje verruigt gebied. Er is door actievoerders zelfs een stichting voor opgericht die het verwilderde groen een verzonnen naam heeft gegeven, je kunt er nu zelfs voor een bescheiden bedrag symbolische een boom adopteren. Een creatieve manier om een gift los te weken voor een bos met een verzonnen naam dat goed beschouwd niet bestaat en voor bomen die geen eigendom zijn.

Dan is er regionaal -op termijn- wel wat aan de hand met ons busvervoer. Amsterdam wil zoveel mogelijk reizigers hebben in de straks rijdende Noord-Zuid metrolijn. Meer reizigers in de GVB-Metro is goed voor de Amsterdamse financiën. 70% van de bussen vanuit onze regio rijden dus straks, als Amsterdam zijn zin krijgt, niet meer rechtstreeks naar het centraal station maar naar het dichtstbijzijnde metrostation in Amsterdam Noord. Weg mooie OV verbinding vanuit Purmerend, dat is een serieuze dreiging.

Purmerend heeft verleden jaar een stuk grond bij het Karekietpark in de wijk Overwhere verkocht voor de bouw van een grote nieuwe MBO-ROC. Nu het bestemmingsplan er voor moet worden gewijzigd blijkt plotseling hoe groot en belastend de school als bouwwerk voor de buurt zal zijn.
Buurman, jij en ik wonen in deze wijk heb jij iets van een presentatie van de bouwplannen en inspraakprocedure voor het nieuwe bestemmingsplan gemerkt, ik tot voor kort niet. Die schijnt er wel te zijn geweest. Er komt onder druk van bewoners nu 4 juni een nieuwe informatieronde. Ik voorspel er grote politieke problemen over, straks verderop in juni als de plannen in raadscommissie en raad ter besluitvorming worden behandeld.

Tja en dan zie ik recentelijk ook fracties van coalitiepartijen die zich nadrukkelijker beginnen te profileren en hun dualistische rol pakken. Het zal als ik het goed inschat niet lang meer duren dat ik mijn plaagstoten weer kan leveren. Dit ter geruststelling buurman.’

Column artikelen