onderwijs stadspartij Onderwijs
Home Nieuws Onderwijs Passend onderwijs, wat betekent dat?

Passend onderwijs, wat betekent dat?

IRMA
Het onderwijs verandert, passend onderwijs komt centraal te staan. Ik verander van school, ik krijg een nieuwe groep en functioneer dus na de vakantie in een ander schoolteam. Dé reden waarom ik als leerkracht voor deze verandering van werk en inhoud  tijdens deze vakantie dus aan de studie ben voor het nieuwe schooljaar. Hieronder in het kort wat mij hierbij met name bezighoudt.

De kern van Passend onderwijs is dat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen op school.
Doelen van Passend onderwijs zijn het onderwijs en de zorg aan kinderen te verbeteren, en de beperkingen van bestaande wetgeving op te lossen.
Zo beoogt men de ouderbetrokkenheid rond de invulling van het onderwijs-en zorgarrangement te vergroten.

School en ouders bepalen samen welke school het beste past bij wat een kind nodig heeft.
Schoolbesturen hebben daarbij de zorgplicht: Zij moeten de leerlingen een passend onderwijsaanbod bieden, al dan niet via de eigen school.
Hiermee krijgt ieder kind een plaatsgarantie, maar dat hoeft/ kan niet altijd in de woonplaats van het kind zijn.

Het wettelijke onderscheid tussen het regulier en speciaal(basis)onderwijs verdwijnt.
Passend onderwijs betekent niet dat alle leerlingen in het reguliere basisonderwijs worden opgevangen.
Een regionaal netwerk van scholen biedt een dekkend onderwijs aanbod, bestaande uit reguliere scholen, flexibele tussenvormen (zoals een speciale klas in een reguliere school) en speciaal onderwijs.
Het kind staat centraal, er mag geen kind meer tussen wal en schip raken.
(Een belangrijk aspect van participatie)
Het gaat erom wat het kind wél kan!

Maar uiteindelijk zijn het de leerkrachten die passend onderwijs mogelijk maken.
Daarom worden zij beter toegerust om leerlingen extra te begeleiden.
Ook de leerkracht staat centraal: Wat heeft hij/zij nodig om deze (groep)leerlingen passend onderwijs en adequate begeleiding te bieden?
Het antwoord verschilt per leerkracht en is afhankelijk van het aanbod dat de leerling nodig heeft.
Het kan dus gaan om scholing, coaching, of ” meer handen in de klas”. Straks dus een nieuwe school, een nieuwe groep, een ander team, en nieuwe kansen.
Ik volg de ontwikkelingen in het onderwijs dus op de voet. En zit ondertussen met mijn neus in de boeken.
Het reces als raadslid, en de zomervakantie benut ik dus op een zinvolle manier.
Ik merk nu zelf ‘aan den lijve’ de veranderingen die langzamerhand doorgevoerd worden.
En hou u daarvan graag op de hoogte.

Dus graag tot een volgende keer!

Onderwijs artikelen

Kabinet schrapt negatieve financiële prikkel in het mbo

Vanaf volgend jaar wordt er in de financiering van het mbo geen rekening meer gehouden met hoe lang een mbo-student over zijn of haar...

Kabinet gaat geld voor onderwijsachterstanden beter verdelen

Het geld dat gemeenten en scholen krijgen om risico's op onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan, wordt beter verdeeld over het land. De ministerraad...

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid terugdraaien. Dat schrijft de VNG in een aan de staatssecretaris verzonden...

OBS De Boemerang uit Purmerend is Cultuurschool Noord-Holland 2017

Openbare Basisschool De Boemerang uit Purmerend is de Cultuurschool van Noord-Holland 2017 geworden. Op 31 mei werd de Cultuurschooltrofee uitgereikt door Jack van der...

Motie over gelden gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

Als je in de gemeenteraad een motie indient namens je partij hoop je natuurlijk dat je genoeg steun krijgt van de andere partijen uit...

Ruim 700.000 kinderen naar opvang

Steeds meer kinderen maken gebruik van de opvang. In het vierde kwartaal van 2016 gingen 702.000 kinderen naar de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouders....

School en gemeente werken samen aan schone leefomgeving

Maandag 14 december om 14.00 uur ondertekenden wethouders Mario Hegger, Edwin Voorbij en Marieke Bremer - de Jager, plaatsvervangend directeur van de school SG...

Waarom dit stukje over Passend onderwijs?

Het doel van passend onderwijs is dat leerlingen met een specifieke leerbehoefte onderwijs krijgen dat bij hen past. Daardoor moeten zo uiteindelijk minder kinderen...