HomeNieuwsOnderwijsPassend onderwijs, wat betekent dat?

Passend onderwijs, wat betekent dat?

IRMA
Het onderwijs verandert, passend onderwijs komt centraal te staan. Ik verander van school, ik krijg een nieuwe groep en functioneer dus na de vakantie in een ander schoolteam. Dé reden waarom ik als leerkracht voor deze verandering van werk en inhoud  tijdens deze vakantie dus aan de studie ben voor het nieuwe schooljaar. Hieronder in het kort wat mij hierbij met name bezighoudt.

De kern van Passend onderwijs is dat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen op school.
Doelen van Passend onderwijs zijn het onderwijs en de zorg aan kinderen te verbeteren, en de beperkingen van bestaande wetgeving op te lossen.
Zo beoogt men de ouderbetrokkenheid rond de invulling van het onderwijs-en zorgarrangement te vergroten.

School en ouders bepalen samen welke school het beste past bij wat een kind nodig heeft.
Schoolbesturen hebben daarbij de zorgplicht: Zij moeten de leerlingen een passend onderwijsaanbod bieden, al dan niet via de eigen school.
Hiermee krijgt ieder kind een plaatsgarantie, maar dat hoeft/ kan niet altijd in de woonplaats van het kind zijn.

Het wettelijke onderscheid tussen het regulier en speciaal(basis)onderwijs verdwijnt.
Passend onderwijs betekent niet dat alle leerlingen in het reguliere basisonderwijs worden opgevangen.
Een regionaal netwerk van scholen biedt een dekkend onderwijs aanbod, bestaande uit reguliere scholen, flexibele tussenvormen (zoals een speciale klas in een reguliere school) en speciaal onderwijs.
Het kind staat centraal, er mag geen kind meer tussen wal en schip raken.
(Een belangrijk aspect van participatie)
Het gaat erom wat het kind wél kan!

Maar uiteindelijk zijn het de leerkrachten die passend onderwijs mogelijk maken.
Daarom worden zij beter toegerust om leerlingen extra te begeleiden.
Ook de leerkracht staat centraal: Wat heeft hij/zij nodig om deze (groep)leerlingen passend onderwijs en adequate begeleiding te bieden?
Het antwoord verschilt per leerkracht en is afhankelijk van het aanbod dat de leerling nodig heeft.
Het kan dus gaan om scholing, coaching, of ” meer handen in de klas”. Straks dus een nieuwe school, een nieuwe groep, een ander team, en nieuwe kansen.
Ik volg de ontwikkelingen in het onderwijs dus op de voet. En zit ondertussen met mijn neus in de boeken.
Het reces als raadslid, en de zomervakantie benut ik dus op een zinvolle manier.
Ik merk nu zelf ‘aan den lijve’ de veranderingen die langzamerhand doorgevoerd worden.
En hou u daarvan graag op de hoogte.

Dus graag tot een volgende keer!

Onderwijs artikelen