HomeNieuwsOnderwijsOpmerkelijke stemming verkiezingen OPSO

Opmerkelijke stemming verkiezingen OPSO

Image

  

Tijdens de raadsvergadering van 27 september jl. werd gestemd over de opvolger van PvdA-raadslid Jos Lutz in de bestuurscommissie Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs (OPSO). Opmerkelijk was al dat van de drie kandidaten zich twee voortijdig hebben teruggetrokken. Nog opvallender was dat kandidaat Roel Boontje (PvdA) met tien stemmen tegen en twee ongeldige stemmen verkozen is als nieuw bestuurslid van de OPSO.

  

Kandidaat Karlien Crom gaf enkele dagen voor de vergadering al te kennen toch af te zien van deelname aan de benoeming voor de bestuurscommissie OPSO. ?mijn gezondheid laat het niet toe om naast het raadswerk en het bestuur van recreatieschap Het Twiske nog een bestuursfunctie op me te nemen. Aldus Crom in een schriftelijke verklaring aan de raad. Een dag vóór de benoeming van het nieuwe bestuurslid, liet de raadsgriffier weten dat ook de kandidaat van de SP, Ineke Wolfswinkel, zich terugtrok uit de benoeming. Niet bekend is waarom zij zich alsnog terugtrok. Hiermee was alleen Roel Boontje (PvdA) nog verkiesbaar voor de functie. De gemeenteraad moest deze voordacht alleen nog bekrachtigen.

 

Regelmatig worden in de raad verkiezingen gehouden voor raadsleden en fractie-assistenten die in bestuurscommissies zitting nemen. Naast de OPSO is er ook een algemeen bestuur van het Leeghwaterbad, dat bestaat uit raadsleden. P93 ziet het lidmaatschap van een bestuur voor raadsleden als een belangenverstrengeling. Er kunnen geen zuivere besluiten genomen worden over deze zaken, zolang raadsleden en fractie-assistenten deel uitmaken van deze besturen.

 

P93 wilde daarom ook, bij monde van P93-raadslid Roald Helm, niet deelnemen aan deze stemming. D66 stipte hierbij nog even aan dat als een raadslid aanwezig is in de vergadering, deze verplicht is om mee te stemmen als er in een raadsvergadering raadsleden gekozen moeten worden voor besturen. Om hieraan gehoor te geven, zei Helm dat P93 in dit geval dan tegen zou stemmen.

 

Uiteindelijk zijn er 33 stemmen uitgebracht. Twee van de totaal 35 raadsleden waren afwezig tijdens deze vergadering. Van de 33 stemmen waren er 21 vóór de benoeming van Boontje als opvolger van Lutz, en tien tegen. Twee van de 33 stemmen zijn door de commissie stemopneming ongeldig verklaard. De twee P93-raadsleden, die door hun tegenstem hun stem wel geldig hadden laten verklaren, vroegen zich daarom af waar die ongeldige stemmen vandaan kwamen. Opvallend detail was dat ook de heer Boontje zelf heeft meegestemd over zijn eigen benoeming.

 

Ook was het voor veel raadfracties onduidelijk wat de kwaliteiten waren van de kandidaten. De SP gaf aan wel een profielschets voor het nieuwe bestuurslid te hebben ontvangen, maar de SP kon niet zeggen of de kandidaten aan het profiel voldeden, aangezien deze gegevens de raadsleden nooit heeft bereikt. GroenLinks gaf te kennen niet eens een profielschets van de functie te hebben ontvangen. Chris Zandvoort (GroenLinks) drong erop aan dat in het vervolg meer duidelijkheid is over de functie en de kandidaten.

 

Image Image Image

V.l.n.r. Roel Boontje (PvdA), Karlien Crom (GL) en Ineke Wolfswinkel (SP)

 

Onderwijs artikelen