Opgelucht

gebrokenvaas
“Rustig Meander, rustig,” zo maant buurman me. Ik wind me ontzettend op over de domheden die ik in de krant lees en in andere media zie langskomen. De druppel die de emmer doet overlopen is het bericht op de website in Overheid dat ‘de interimmanager oud en ingedut is’. Een onderzoeksbureautje heeft dit uitgevogeld. Het betreft Atos Interim Management en Nyenrode. Atos en Nyenrode stellen ook dat het toekomstperspectief van ‘interimmers’ bij de overheid allerminst rooskleurig is. De vraag naar interimmanagers daalt bij de overheid het hardst. Terwijl in andere branches juist sprake is van een stijgende lijn. Interimmanagers bij de overheid behoren met een gemiddelde leeftijd van 54 jaar ook nog eens tot de oudste van hun vakgenoten. Bovendien hebben interimmanagers bij de overheid relatief weinig nevenactiviteiten. Allemaal dingetjes die de onderzoekers als zelf ontdekte feitjes op ons loslaten.

Buurman, mijn interim adviespraktijk lijdt juist aan overwerktheid. Kon ik maar indutten. Ik kan de familieleden, en vriendjes niet aanslepen om alle openvallende formatieplaatsen ‘tijdelijk’ op te vullen. De vraag naar juist oudere en dus ervaren adviseurs is overweldigend. Mijn nevenactiviteiten hebben een dermate omvang dat voormalig PvdA-commissaris van de Koningin Hans Alders, dé kampioen nevenactiviteiten veelverdiener in 2005, zijn vingers erbij zou aflikken.

Des te meer besluiten er worden genomen om het aantal inhuurkrachten in overheidsorganisaties te verminderen, des te drukker ik het krijg. Weet je hoe dat komt buurman? Er wordt bezuinigd! Het aantal ambtenaren neemt daardoor af, maar het werk moet toch gedaan worden. Dus worden bijvoorbeeld allerlei werkzaamheden die vroeger door 100% overheidsbedrijven werden gedaan nu door verzelfstandigde voormalige 100% overheidsinstanties gedaan. En reken maar dat die voor democratische controle onzichtbaar geworden semioverheidsinstellingen of zelfs geprivatiseerde ondernemingen de geneugten van de flexibele arbeidsmarkt ten volle uitputten. Als bijvoorbeeld de Stadsverwarming nog een gemeentebedrijf was, dan zou je een kostenexplosie aan ingehuurde adviseurs zien. Kijk in het groot naar ziekenhuizen, vervoersbedrijven, nutsbedrijven, enzovoort.

De  discussie die in dom Nederland woedt gaat bovendien voorbij aan het feit dat werknemers in rap tempo schaars aan het worden zijn door de vergrijzing, vooral bij de overheid. Kijk maar naar hun ICT-problemen en de uitbestedingen aan gespecialiseerde firma’s zoals de mijne. We zullen al die Roemeense skimmers snel moeten gaan omscholen tot ICT deskundigen. De arbeidsmarktsituatie is zichzelf drastisch aan het veranderen, nu de politici nog. Als je me niet gelooft dat de tijdbom tikt lees dan het boek maar van Frits Spangenberg en Martijn Lampert: De grenzenloze generatie en de opmars van de B.V IK. O, ja en ik lees net dat zelfs onze Polen het betere arbeidsklimaat in Duitsland opzoeken.’

pensioenvreugdeHoofdschuddend, zie ik, hoort buurman mijn uitbarsting aan. Uitgeraasd over het ene kom ik als vanzelf op de volgende ergernis. ‘Weet je buurman, ondertussen maken velen zich druk over de toekomstige pensioenaanspraken. Daar wordt wat borrelpraat in de media over gehouden. AOW en pensioensparen worden meestal door elkaar gehusseld gebruikt. Jongeren worden ermee tegen ouderen opgezet. Marcel van Dam houdt de moed erin om het verstand onder de mensen te evangeliseren, maar ik vrees dat het een verloren missie is. Het papegaaiencircuit is te sterk en maakt overuren. Dat de spaarpot van veel pensioenfondsen eind vorige eeuw onder het mom van afromen werden leeggeroofd, waardoor er nu financieringsproblemen zijn, daarover hoor je in dat circuit niets meer. Ook de vakbonden hebben in dat kader boter op het hoofd.

Paradoxaal genoeg komen er toch ook steeds weer miljarden voor de dag voor steunoperaties. Voor die miljarden staan uiteraard de spaarpotten van ons -burgers- borg. Een vorm van stilzwijgende onteigening, zo zie ik dat, maar dit terzijde. Die miljarden moeten de door frauderende en inhalige kapitalisten geslagen gaten in financiële instituties zoals banken en complete landen dichten. Zo zie je maar dat de oude voorspelling van Karl Marx: de winsten worden geprivatiseerd de verliezen gecollectiviseerd, toch maar mooi uitkomt.

De Griekse burgers worden als profiteurs in de media, met de Telegraaf voorop, afgeschilderd. Maar buurman, net als in veel ander landen zoals de onze, zijn de burgers juist het slachtoffer van incompetentie. In het geval van de Grieken van hun politici en de corrupte linkse en rechtse elite in dat land. De miljarden die wij in commissie met Europa erin pompen verdwijnen in een beweging weer naar de schuldeisers, vaak banken met hoofdvestigingen in diezelfde Europese steunlanden.

In NRC van 10 mei 2011 maakt Ingeborg Beugel gehakt van al die opgefokte vooroordelen gericht tegen de Grieken. Reken er maar niet op dat die ruim € 40.000 per Grieks gezin die wij in de Griekse economie pompen bij die mensen daar terechtkomt.’

verlichtingEn omdat ik mijn boze bui voel verminderen, wil ik er een mooi lokaal slot aan geven. ‘En weet je buurman, hier in Purmerend maken allerlei partijen zich druk over een gedeeltelijk eenrichtingverkeer-rotondemodel. Het zou de verkeersdrukte in t’ Stadje doen afnemen. Maar wat blijkt, de centrumbewoners en winkeliers zitten er niet op te wachten. Die willen gewoon overal het tweerichtingsverkeer terug dat hen al werd afgepakt. En zeg nu eens eerlijk buurman, als je ruim twee weken de belangrijkste doorgaande weg langs ’t Stadje afsluit voor een kermis, dan kun je het toch met droge ogen niet meer over een verkeersprobleem daar hebben?

Ik lees ook net ergens dat enige raadsleden als vrijwillige delegatie een bliksembezoek aan onze Tsjechische zusterstad Jihlava brengen. Trots laat men weten dat het op eigen kosten gaat. Dat zal wel iets te maken hebben met de eerdere commotie die een dergelijk bezoek op kosten van de gemeentekas teweeg bracht. Een ezel stoot zich in het algemeen niet aan dezelfde steen.’

‘En?’ probeert buurman. ‘Opgelucht?’ Ik heb nog een uitstekend Grieks wijntje staan. Ik kreeg een paar dozen van een Griekse kennis voor een vriendendienstje. Icoontje daar, icoontje hier, je weet wel. Zullen we die even op de goede afloop van wat dan ook soldaat maken?’ Zogenaamd tegenstribbelend en zuchtend doe ik met hem mee.

Reageer op dit artikel

Volg ons ook op Twitter, via: @Stadspartij

Column artikelen