Op de POF

magervarken
Hoera de economische redding voor de winkeliers in ’t Stadje is nabij. Met succes bespeelden zij de media, menige Purmerendse politicus dook er meteen bovenop. Of dat iets met die media te maken heeft durf ik niet te beweren, maar er is een statistisch verband. Maar u weet er zijn leugens en er is statistiek, dit terzijde.
Mijn eigen Stadspartij ontstak tezamen met de Purmer-Trots de fakkel ten teken om het tweerichtingsverkeer in Westerstraat en Nieuwstraat voorlopig voort te zetten. Dat mislukte een maandje geleden.

In het oog sprong daarbij de opstelling van de VVD, toch van oudsher de spreekbuis van de winkeliers. Die vond het maar niets. Dat maakte de winkeliers nog opstandiger. Reken maar dat het gedonderd heeft binnen de VVD aanhang. Ik vernam daarover het een en ander uit welingelichte bronnen.
Tijd voor een herkansing ook voor de VVD. Volgens mij niet toevallig, maar uitleg daarover is politiek te uitvoerig, kwam er een nieuw initiatief van Leefbaar Purmerend.
Bijna werden ze vergeten maar op de valreep werden door Leefbaar ook Purmer-Trots en de Stadspartij toch tot een bondgenootschap uitgenodigd.

En het wonder geschiedde op de donderdag voor de Kerst. Een maand na de mislukte poging, lukte het nu wel. De VVD stemde nu wel voor. Daarmee was het raadsbesluit een feit. Met een financiële dekking voor de ombouw die tot 100.000 euro mag oplopen waarvoor de dekking nog gevonden moet worden.
GroenLinks stelde daarover kritische vragen die gewoonlijk door de VVD worden gesteld als er financieel opportunisme wordt bedreven. Ook op dit punt hoefde VVD woordvoerder Dompeling zich niet te verdedigen. Dat deed merkwaardig genoeg de D66-er Edwin Voorbij, die Karlien Crom van GroenLinks op een vader-kind toon voorhield dat het hier een voorfinanciering inhield. Toen Karlien volhield en doorvroeg, had vader Edwin zoiets van: als je dit niet snapt?

Misschien kan vader Edwin het mij ook nog eens uitleggen. Een tijdelijke maatregel om tweerichtingsverkeer mogelijk te maken kostte bijna niets. Dat bleek uit de eerste behandeling. Minimale aanpassingen  blijken niet meer dan 10.000 euro te kosten. En dan is er plotseling een besluit waarbij de kosten mogen oplopen tot 100.000 euro. Op basis van voorfinanciering. Wat is dat? Lijkt dat soms op de financiële term onderuitputting? Als de regering zoiets doet gaan dan de geldpersen draaien?
Op de POF kopen heette dat toch vroeger of ben ik nu weer even teveel terug in mijn kinderjaren.

Aangemoedigd door dit op de POF voorfinancieren werd er later ook nog een voorstel van de PvdA aangenomen om de rijbewijs leges omlaag bij te stellen. Ook dat moet worden voorgefinancierd ca. 36.000 euro.
Het bleef me bij hoe komisch de TV journalist en voormalig PvdA wethouder van financiën Hans Engels dit raadsbesluit becommentarieerde.
Hij vond het allemaal maar schimmig.  ‘Een ton uit een hoofdstuk (pot met geld) waar geen geld meer inzit’. Maar wat daarvoor als waarheid geld is natuurlijk ook, volgens de raadsleden, te gebruiken bij het zoeken naar gelegenheidsdekking voor het verlagen van het rijbewijs met 9 euro. Hoofdschuddend met hangende schouders en iets in zichzelf mompelend van ‘ze doen maar’, wel in goede kerststemming, verliet Hans de raadszaal.

En de winkeliers en hun van tweekanten bereik? Die applaudisseerden voor dit voor hen gunstige raadsbesluit. De gelederen binnen de VVD zijn weer gesloten. Gelukkig maar, dankzij Leefbaar, Purmer-Trots en de Stadspartij.
Tja dat een rijrichting zoveel economische schade kan aanrichten? Hoe moet dat dan straks weer als de kermis de belangrijkste verkeersweg van Purmerend langs ’t Stadje er weer twee weken uitgooid?

Als het op verkeersproblemen in Purmerend aankomt dan blijken keer op keer mensenhanden de oorzaak. Gerotzooi met de afstelling van verkeerslichten, rare verandering van verkeersvakken, omleggen van wegen, wijzigen rijrichting, opmerkelijke gelijktijdige onderhoudswerkzaamheden, evenementen en zo zal ik nog wel iets zijn vergeten.
Purmerend heeft geen verkeersproblemen, ze worden gemaakt concludeer ik. Niets meer doen anders dan onderhoud zou het beste zijn.

De winkeliers maken zich op voor de volgende mediaslag. Die zal worden gevoerd over de wekelijkse zondagopenstelling. Als de Purmerendse politiek dat wil dan zou dat altijd kunnen. Kijk maar naar Zaandam en Amsterdam (Centrum en Noord).
Meer dan 80% van de winkeliers zijn er tegen. Dat heeft het CDA met een eigen Jacobse/Van Es enquête (ja/nee/niet thuis) aan het licht gebracht.

Als kleine ondernemer weet ik niet anders dan dat je flexibel moet meebewegen met de markt. Als winkelier dus ook. Veel winkeliers verloren al de slag met internet-winkelen en zien niet dat dit het gevolg is van de snel gewijzigde gezinssituatie; het permanent zoeken naar een combinatie tussen redelijk comfortabel leven en het werk van twee ouders. Let op het horeca feestje op de Koemarkt komt ook nog voor verrassingen te staan, maar ik loop op de ontwikkelingen vooruit.
Deze ontwikkelingen kennen bedreigingen maar bieden ook kansen, zeker voor de winkeliers met de ware ondernemerszin.

Voorlopig heb ik als drukke ondernemer de weg naar Amsterdam-Noord als koopcentrum op zondag gevonden.

Column artikelen