HomeNieuwsColumnOnderwijsperikelen

Onderwijsperikelen

onderwijs
Er is van alles gaande in het onderwijs.

Eerst wat cijfers over het Primair onderwijs in Purmerend

Openbaar:        12 scholen
Bijzonder:        13 scholen, 11 confessioneel en 2 neutraal
Speciaal:            2 scholen en 4 expertisecentra
Brede scholen:   2 scholen

In 2012 zaten er 7.023 kinderen op het basisonderwijs. In 2016 zijn dat er 6.466.

Het Passend onderwijs gaat in per 1 augustus 2014.
De schoolbesturen krijgen dan de zorgplicht. Zij moeten dus voor iedere leerling “passend onderwijs”verzorgen. Binnen of desnoods buiten de regio.

irmawaarhuijsWat betekent Passend onderwijs
Dat is het inrichten het onderwijs zo in dat het passend is voor alle leerlingen.
Maar daar komt direct de kanttekening bij dat er altijd leerlingen zullen zijn met een dusdanig ingewikkelde ondersteuningsvraag dat het voor het kind beter is naar het speciaal onderwijs te gaan. Dit zijn kinderen met een handicap, chronische ziekte of stoornis.|
Ook kunnen kinderen soms met extra begeleiding op een gewone basisschool blijven. Dus met extra middelen en in een kleine groep.

Ondersteuningsadviseurs
De schoolbesturen (OPSO/SPOOR) en het samenwerkingsverband (SWV) hebben samen een plan gemaakt voor betere ondersteuning van de leerkracht.
Dat plan houdt in dat er ondersteuningsadviseurs worden ingezet om de basisondersteuning in school te versterken.
Deze adviseurs helpen de school bij de verdere ontwikkeling van Passend Onderwijs, waarbij het accent wordt verlegd van achteraf naar vooraf ondersteunen. De school bepaalt daarbij zelf hoe de ondersteuningsadviseur wordt ingezet.
Het door de school opgestelde schoolondersteuningsprofiel (SOP) is hiervoor richtinggevend.
Dit plan kun je vergelijken met een schoolplan.

Rugzakjes verdwijnen
Belangrijk in dit proces is dat de zgn. leerlingen met Rugzakjes verdwijnen. Dit waren budgetten waaruit extra ondersteuning voor deze kinderen werd betaald. Hiervan kon de school dus extra ondersteuning inkopen.
De commissie die hier over ging is afgeschaft. Net als de commissie die hierop toezicht hield.

Kinderen die op 1 augustus 2014 een Rugzakje hebben. Krijgen het geld wat bij het Rugzakje hoort nog voor 2 jaar. Loopt de beschikking af per 1-8-2015 dan stopt ook de bijdrage.
ls leerlingen na 1-8-2014 extra ondersteuning nodig hebben (vergelijkbaar met het Rugzakje) dan wordt daar een plan voor gemaakt.
Scholen krijgen een budget toegewezen wat hiervoor gebruikt gaat worden.
De eerste 2 jaar is dit budget beperkt. Omdat ook nog de huidige Rugzakjes betaald moeten worden.

LB leerkrachten
Voor goed passend onderwijs zijn meer leerkrachten (40 %) met een LB functie nodig. LB leerkrachten zijn leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben op een of meerdere onderdelen van het onderwijs. Bijvoorbeeld een LB leerkracht op het gebied van coaching, en Autisme. Voor deze leerkrachten zou een belangrijke rol binnen het passend onderwijs zijn weggelegd.
Nadere informatie hierover is echter nog niet beschikbaar.

Voor goed passend onderwijs zullen de klassen kleiner moeten worden. Dat lijkt wel duidelijk. De eerdere vernieuwing Samen naar school is hierin niet succesvol gebleken.
Hierdoor zouden de klassen verkleind worden. Zodat de kinderen die anders naar het speciaal onderwijs zouden gaan( leer/opvoedingsproblemen) op de normale basisschool zouden kunnen blijven.
Deze leerlingen zijn inderdaad gebleven. Maar de klassen zijn juist groter geworden! De problemen stapelen zich dan ook op. De leerkrachten hebben hier hun handen vol aan.
Ondertussen zijn er ook bijna geen invallers meer. Dit terwijl jonge, enthousiaste leerkrachten werkeloos rondlopen.

Er was deze week nieuws over het extra geld dat de minister heeft uitgetrokken voor het onderwijs. Dit om klasse-assistenten en conciërges te bekostigen. Die zijn net wegbezuinigd en komen dus nu weer terug, dat is een hoopvolle ontwikkeling.

Kortom er gebeurt een hoop en er is nog een hoop te doen.
En alhoewel de gemeente niet over het onderwijs gaat. Blijft de Stadspartij dit proces op de voet volgen.

Column artikelen