HomeNieuwsOnderwijsOnderwijsdebat Purmerendse Scholen Gemeenschap

Onderwijsdebat Purmerendse Scholen Gemeenschap

onderwijs
Maandagavond 17 november om kwart over zeven stroomt de aula van het Da Vinci College langzaam vol met belangstellende voor het onderwijsdebat 2014. De Purmerendse Scholen Gemeenschap (PSG)  organiseerde dit debat waar drie thema’s, die van invloed kunnen zijn op de koers en de rol van het onderwijs, centraal stonden.

Leerlingen, docenten en ouders van de deelnemende scholen aan dit debat hebben prikkelende stellingen aangevallen en verdedigd. Het debat stond onder leiding van debatleidster Anouk Mulder van de Argumentenfabriek. De Stadspartij werd vertegenwoordigd door fractievoorzitter Bert Meulenberg.

Diverse leerlingen van de PSG zullen binnenkort meedoen aan de nationale debatwedstrijd voor middelbare scholieren. Tijdens de diverse debatten lieten een aantal leerlingen zien dat zij uiterst talentvol zijn.
Belangstellenden uit de politiek, het bedrijfsleven en andere externe belanghebbenden werden door debatleidster Mulder langs vier stellingen geleid.

De eerste stelling gingen over: ouders moeten worden verplicht een cursus huiswerkbegeleiding te volgen.
De voorstanders vonden dat ouders ook verantwoordelijk zijn voor de toekomst van hun kind en daar dus best een verplichting toe mogen hebben. Uit de zaal werd er zelfs gesuggereerd om bij weigering tot het volgen van zo’n cursus sancties op te leggen aan de leerling. Dit ging de tegenstanders te ver. Zij voerden aan dat het in het belang van de leerling is om verantwoording te nemen. Als je nu de verantwoording niet neemt, en het je ouders min of meer laat opknappen, hoe ga je het later dan in het bedrijfsleven doen?
Ik kon mij wel vinden in de verdediging  van de tegenstanders van deze stelling, en met mij het meren deel van de aanwezigen.

Een tweede interessante stelling was de rol die het bedrijfsleven moet nemen in de vakopleiding van  leerlingen.
Een vakdocent gaf een korte inleiding  op deze stelling en schetste dat er over 5 jaar 170.000 technische vacatures zullen zijn die niet kunnen worden ingevuld. Door deze inleiding leverde de stelling “moet het bedrijfsleven (eind) verantwoordelijk zijn voor de vakopleiding van leerlingen” een brede discussie op.
De meeste aanwezigen waren het er over eens dat het een gedeeld antwoord is. Er zit een deel praktijk en een deel theorie in de opleiding en beide moeten onder voldoende aandacht op elkaar aansluiten.

Met de derde stelling “naast specifieke kennis en vaardigheden (taal, rekenen, programmeren) moeten andere 21e eeuwse vaardigheden (creativiteit, samenwerken, sociale vaardigheden) onderdeel uit maken van het onderwijs. Hiermee was praktisch iedereen het wel snel mee eens.

De laatste stelling “maak leerlingen mede eigenaar van hun leerloopbaan”, gaf weer stof tot debat.
In de stelling werd gesteld dat leerlingen  20% van hun leerloopbaan zelf in zouden vullen. De twee leerlingen die tegen deze stelling waren gaven vol vuur aan dat zij de leerloopbaan wel voor 60% in wilden vullen, maar dat er ook leerlingen zijn die hieraan helemaal geen invulling kunnen of willen geven.

De aanwezige toeschouwers kregen een levendig debat voorgeschoteld met goede stellingen en veel uitstekende debaters. Het was een inspirerende en leerzame avond, PSG hulde voor dit initiatief.

Onderwijs artikelen