onderwijs stadspartij Onderwijs
Home Nieuws Onderwijs Onderwijsdebat Purmerendse Scholen Gemeenschap

Onderwijsdebat Purmerendse Scholen Gemeenschap

onderwijs
Maandagavond 17 november om kwart over zeven stroomt de aula van het Da Vinci College langzaam vol met belangstellende voor het onderwijsdebat 2014. De Purmerendse Scholen Gemeenschap (PSG)  organiseerde dit debat waar drie thema’s, die van invloed kunnen zijn op de koers en de rol van het onderwijs, centraal stonden.

Leerlingen, docenten en ouders van de deelnemende scholen aan dit debat hebben prikkelende stellingen aangevallen en verdedigd. Het debat stond onder leiding van debatleidster Anouk Mulder van de Argumentenfabriek. De Stadspartij werd vertegenwoordigd door fractievoorzitter Bert Meulenberg.

Diverse leerlingen van de PSG zullen binnenkort meedoen aan de nationale debatwedstrijd voor middelbare scholieren. Tijdens de diverse debatten lieten een aantal leerlingen zien dat zij uiterst talentvol zijn.
Belangstellenden uit de politiek, het bedrijfsleven en andere externe belanghebbenden werden door debatleidster Mulder langs vier stellingen geleid.

De eerste stelling gingen over: ouders moeten worden verplicht een cursus huiswerkbegeleiding te volgen.
De voorstanders vonden dat ouders ook verantwoordelijk zijn voor de toekomst van hun kind en daar dus best een verplichting toe mogen hebben. Uit de zaal werd er zelfs gesuggereerd om bij weigering tot het volgen van zo’n cursus sancties op te leggen aan de leerling. Dit ging de tegenstanders te ver. Zij voerden aan dat het in het belang van de leerling is om verantwoording te nemen. Als je nu de verantwoording niet neemt, en het je ouders min of meer laat opknappen, hoe ga je het later dan in het bedrijfsleven doen?
Ik kon mij wel vinden in de verdediging  van de tegenstanders van deze stelling, en met mij het meren deel van de aanwezigen.

Een tweede interessante stelling was de rol die het bedrijfsleven moet nemen in de vakopleiding van  leerlingen.
Een vakdocent gaf een korte inleiding  op deze stelling en schetste dat er over 5 jaar 170.000 technische vacatures zullen zijn die niet kunnen worden ingevuld. Door deze inleiding leverde de stelling “moet het bedrijfsleven (eind) verantwoordelijk zijn voor de vakopleiding van leerlingen” een brede discussie op.
De meeste aanwezigen waren het er over eens dat het een gedeeld antwoord is. Er zit een deel praktijk en een deel theorie in de opleiding en beide moeten onder voldoende aandacht op elkaar aansluiten.

Met de derde stelling “naast specifieke kennis en vaardigheden (taal, rekenen, programmeren) moeten andere 21e eeuwse vaardigheden (creativiteit, samenwerken, sociale vaardigheden) onderdeel uit maken van het onderwijs. Hiermee was praktisch iedereen het wel snel mee eens.

De laatste stelling “maak leerlingen mede eigenaar van hun leerloopbaan”, gaf weer stof tot debat.
In de stelling werd gesteld dat leerlingen  20% van hun leerloopbaan zelf in zouden vullen. De twee leerlingen die tegen deze stelling waren gaven vol vuur aan dat zij de leerloopbaan wel voor 60% in wilden vullen, maar dat er ook leerlingen zijn die hieraan helemaal geen invulling kunnen of willen geven.

De aanwezige toeschouwers kregen een levendig debat voorgeschoteld met goede stellingen en veel uitstekende debaters. Het was een inspirerende en leerzame avond, PSG hulde voor dit initiatief.

Onderwijs artikelen

Kabinet schrapt negatieve financiële prikkel in het mbo

Vanaf volgend jaar wordt er in de financiering van het mbo geen rekening meer gehouden met hoe lang een mbo-student over zijn of haar...

Kabinet gaat geld voor onderwijsachterstanden beter verdelen

Het geld dat gemeenten en scholen krijgen om risico's op onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan, wordt beter verdeeld over het land. De ministerraad...

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid terugdraaien. Dat schrijft de VNG in een aan de staatssecretaris verzonden...

OBS De Boemerang uit Purmerend is Cultuurschool Noord-Holland 2017

Openbare Basisschool De Boemerang uit Purmerend is de Cultuurschool van Noord-Holland 2017 geworden. Op 31 mei werd de Cultuurschooltrofee uitgereikt door Jack van der...

Motie over gelden gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

Als je in de gemeenteraad een motie indient namens je partij hoop je natuurlijk dat je genoeg steun krijgt van de andere partijen uit...

Ruim 700.000 kinderen naar opvang

Steeds meer kinderen maken gebruik van de opvang. In het vierde kwartaal van 2016 gingen 702.000 kinderen naar de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouders....

School en gemeente werken samen aan schone leefomgeving

Maandag 14 december om 14.00 uur ondertekenden wethouders Mario Hegger, Edwin Voorbij en Marieke Bremer - de Jager, plaatsvervangend directeur van de school SG...

Waarom dit stukje over Passend onderwijs?

Het doel van passend onderwijs is dat leerlingen met een specifieke leerbehoefte onderwijs krijgen dat bij hen past. Daardoor moeten zo uiteindelijk minder kinderen...