Observatie

roel.jpg
Ex-Provo en Kabouter Roel van Duijn werd en wordt door een legertje geheim agenten en ingehuurde verklikkers gevolgd. Dat werd wel duidelijk uit het dossier van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD voorloper van de huidige AIVD) dat Roel kreeg. Roel kreeg zijn dossier tot 1982, want wat er daarna in het dossier zit is nog te actueel en wordt nog steeds aangevuld. Roel van Duijn onderging dezelfde sensatie van bespioneerd te worden door ‘het klootjesvolk’ in zijn directe omgeving als de voormalige inwoners van Oost-Duitsland.

Toen de Stasidossiers beschikbaar kwamen kregen vele voormalige Oost-Duitsers ook ineens in de gaten dat zelfs hun meest vertrouwde vrienden er niet voor terugdeinsden om voor enkele zilverlingen verraad te plegen aan het vertrouwen dat in ze werd gesteld. De ene helft van Oost-Duitlsand bespioneerde de ander helft, werd wel eens schamper opgemerkt. Het zal in Nederland niet in die proporties lopen maar ik schat toch wel dat minstens 25% van de Nederlanders de andere 75% bespioneert, rapportjes schrijft en probeert te infiltreren met het doel verenigingetjes te ontregelen.

Bekend is dat de voormalige Communistische Partij Nederland (CPN) zo geïnfiltreerd was dat de BVD tot schrik merkte dat ze zelf de leiding van de CPN ineens in handen had. Toen de BVD dat vaststelde was het snel gebeurd met de communistische beweging in Nederland.

Het lijkt me overigens wel een sensatie om iemand op bezoek te krijgen die je komt werven om dergelijk spionagewerk te gaan doen. Ik stel me zo voor dat na observatie er in een onverdachte horecagelegenheid een eerste gesprekje plaatsvindt waarin de werver (meestal een bekende) de kandidaat voorzichtig weegt en mogelijk polst. Geeft de kandidaat de verkeerde antwoorden op de gestelde vragen dan blijft het bij een eenvoudig praatje en drankje. In het andere geval dat de kandidaat toehapt worden er snel spijkers met koppen geslagen. De kandidaat komt dan in een testfase terecht die wie weet tot wat leidt. Hoe ik dit zo weet? Tja, dat is voor u een vraag en voor mij een weet.

helmrj1[1].jpgReken maar dat die Roald Helm (foto links) met zijn revolutionaire praatjes om Curaçao snel van het Hollandse juk te verlossen de AIVD wakker heeft gemaakt. Voor zover een ingehuurde journalist Roald niet aan het zingen krijgt over zijn voor de Europese Nederlander gevaarlijke opvattingen, zal Roald er wel veel nieuwe en aangehaalde oude vrienden door krijgen. Geobserveerd worden kan ook gezellig zijn zeg ik vaak.

Roald Helm was natuurlijk al op het AIVD-stapeltje observeren terecht gekomen door het eerder laten blijken van sympathie voor de Venezolaanse president Hugo Chavez. Uit interne stukken die ik ter inzage kreeg vanuit de Stadspartij, begrijp ik dat vanuit de Antillen brede belangstelling is voor de mening van Helm. Ook in Purmerend zijn er mensen die hetzij van buiten hetzij via partijleden in troebel water proberen te roeren. Zo zag ik een e-mailbericht van VVD-er Harry Rotgans (foto onder) die aan Stadspartijfractie een door hem van harte gesteunde mening van een opgezweepte eilandbewoner doorstuurde. Harry stelt in zijn bericht aan de Stadspartijfractie niet de vreemde gedachtewereld van de eilandbewoner aan de orde, maar geeft lijsttrekker Mario Hegger de volgende raad: "Ik wens je veel succes met Roald. Zoals hij zich in onze raad voordoet, en ook in de contacten, die zijn best vriendelijk, zou ik eens nadenken over zijn gedachtenwereld". In zijn bericht aan de eilandbewoner bakt Harry Rotgans het nog bruiner. Hij reageert naar deze persoon als volgt: "Mensen als Helm kunt u niet alleen op de Antillen missen, het bestaat niet dat iemand zo schizofreen is dat hij in de Nederlandse politiek plots begaan is met de stad waarvan hij een deel van de inwoners zegt te vertegenwoordigen. Dus ook in onze politiek hebben wij hem niet nodig. Ik hoop dat de Purmerendse kiezers dat voorjaar 2010 zullen inzien."

Alsof hij geestelijk nog in de dagen van de koude oorlog verkeert, zo probeert VVD-er Harry Rotgans zo van buiten de twijfel over de integriteit van Roald Helm in de gelederen van de Stadspartij te laten sluipen. De vraag is of dit ouderwetse en in mijn ogen weinig liberale gedrag van Harry Rotans vanuit de VVD-top, en gesteund door de Purmerendse VVD-lijsttrekker Hans Boskemper, zo ook als een ouderwetse ‘politieke agitatie’ opdracht aan Harry Rotgans is gegeven. Dat zou ernstige twijfel bij mij zaaien niet alleen over de gedachtewereld van (nu nog) VVD-er Harry Rotgans, maar ook van de rest van zijn partijgenoten. Ik laat dat laatste dus nog maar even in het midden.

rotgans.jpgNu observeer ik al een tijdje het doen en laten van VVD-raadslid Harry Rotgans en stel vast dat deze gladde mallotige praatjesmaker zeker goed in de gaten moet worden gehouden. In de rapportages aan mijn contactpersonen heb ik dat dan ook al aanbevolen. Mocht VVD-er Harry Rotgans ooit zijn eigen AIVD-dossier te pakken krijgen, dan moet hij dan ook niet vreemd opkijken als hij dit en andere stukjes tussen de paperassen aantreft.

 

Foto Van Duijn, Harry van Bommel, SP
Foto Rotgans, VVD-website

Column artikelen