HomeNieuwsColumnNieuwigheden

Nieuwigheden

raadszaalHA
1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de verschijning van de opnieuw vormgegeven website van de STADSPARTIJ. Na een lange rustpauze is deze vanaf vandaag weer actief met actuele artikelen voor geïnteresseerden en dat zijn er velen in Purmerend en zelfs omstreken is ons gebleken.

Uiteraard zal ook op gezette tijden een column niet ontbreken. Als columnist Meander heb ik binnen de algemene beginselen van fatsoen en waarheidsgetrouwheid de ruimte om situaties te analyseren en waar nodig zich over te verbazen. De onderwerpen van de column kunnen lopen van huiselijke, lokale tot wereldse zaken. Het belangrijkste doel is het denken en het gesprek over het onderwerp op gang te brengen.

En er is nog al wat gaande. Lokaal spelen er momenteel veel zaken. Denk aan de financiële begrotings tegenvaller voor Purmerend van ruim 4 miljoen door gemanipuleer van het rijk met uitkeringen en vergoedingen aan gemeenten. Duidelijker wordt daardoor ook steeds meer dat lokale afdelingen van de landelijke partijen steeds meer losgezongen raken van het ‘hoofdkantoor’ in Den Haag. Het hoofdkantoor trekt zich steeds minder aan van de gemeenten (en de lokale gemeentelijke politiek). Hierbij maakt het niet uit in welke samenstelling er in de regering wordt deelgenomen. De financiële duimschroeven zijn nu zodanig dat lokaal een extra verhoging van lasten niet meer tot de onmogelijkheden kan worden gerekend.

Gecalculeerd stemmen per verkiezingsitem is het gevolg. Voor de Provinciale Staten (en indirect Eerste Kamer) op een verzetspartij, die vooral de klimaathype ter discussie stelt. Als het om de Europese verkiezingen gaat op een partij die zo min mogelijk brokken maakt en met een aanstekelijke Europees gerichte lijsttrekker.

Zouden er nu landelijk verkiezingen zijn dan zou zomaar eens de pensioenproblematiek (de nieuwe plannen maken het uitkeringsniveau alleen nog maar linker zal blijken), de niet aflatende afbraak van de verzorgingsstaat en de ongebreidelde verrijking van de factor kapitaal ten opzicht van de factor arbeid de doorslag kunnen geven. Maar goed dat is in een glazen bol kijken met de kennis van thans.

Lokaal zal binnenkort het samengaan van de gemeenten Beemster en Purmerend de discussie bij de inwoners gaan beheersen.
Naar ik uit betrouwbare bron heb vernomen komen in juli van dit jaar daarvoor de beslissende documenten beschikbaar en ergens in september ligt het in de bedoeling dat er een beslissing wordt genomen tot opheffen van de gemeenten Beemster en Purmerend en de instelling van een nieuwe gemeente Purmerend. Dat betekent vakantie-huiswerk voor de lokale politici deze zomer.

Beide gemeenten kampen, zoals hierboven al beschreven, met een groot begrotingstekort. De culturen van beide gemeenten zijn zeer verschillend en alleen dat laatste geeft al bij fusies grote problemen, conservatieve instincten zullen er verder door los komen. Tel daarbij de nog te regelen bestuurlijke en financiële zaken en het zal duidelijk zijn dat onze bestuurders incluis voltallige gemeenteraad een reuzeklus staat te wachten.

Met….. een reële kans op vervroegde verkiezingen voor de gemeenteraad eind 2021.

foto Stadspartij

Column artikelen